Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Enhanced Knowledge Selection for Grounded Dialogues via Document Semantic Graphs


Jun 15, 2022
Sha Li , Madhi Namazifar , Di Jin , Mohit Bansal , Heng Ji , Yang Liu , Dilek Hakkani-Tur

* NAACL 2022. Please refer to https://www.amazon.science/publications/enhanced-knowledge-selection-for-grounded-dialogues-via-document-semantic-graphs for code and resources 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Schema-Guided Event Graph Completion


Jun 06, 2022
Hongwei Wang , Zixuan Zhang , Sha Li , Jiawei Han , Yizhou Sun , Hanghang Tong , Joseph P. Olive , Heng Ji


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

PILED: An Identify-and-Localize Framework for Few-Shot Event Detection


Feb 15, 2022
Sha Li , Liyuan Liu , Yiqing Xie , Heng Ji , Jiawei Han

* 12 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Eider: Evidence-enhanced Document-level Relation Extraction


Jun 16, 2021
Yiqing Xie , Jiaming Shen , Sha Li , Yuning Mao , Jiawei Han


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Future is not One-dimensional: Graph Modeling based Complex Event Schema Induction for Event Prediction


Apr 15, 2021
Manling Li , Sha Li , Zhenhailong Wang , Lifu Huang , Kyunghyun Cho , Heng Ji , Jiawei Han , Clare Voss


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Document-Level Event Argument Extraction by Conditional Generation


Apr 13, 2021
Sha Li , Heng Ji , Jiawei Han

* 11 pages. Accepted to NAACL 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Relation Learning on Social Networks with Multi-Modal Graph Edge Variational Autoencoders


Nov 04, 2019
Carl Yang , Jieyu Zhang , Haonan Wang , Sha Li , Myungwan Kim , Matt Walker , Yiou Xiao , Jiawei Han

* To appear in WSDM 2020 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

HiGitClass: Keyword-Driven Hierarchical Classification of GitHub Repositories


Oct 16, 2019
Yu Zhang , Frank F. Xu , Sha Li , Yu Meng , Xuan Wang , Qi Li , Jiawei Han

* 10 pages; Accepted to ICDM 2019 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email