Alert button
Picture for Lintao Ma

Lintao Ma

Alert button

iTransformer: Inverted Transformers Are Effective for Time Series Forecasting

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 10, 2023
Yong Liu, Tengge Hu, Haoran Zhang, Haixu Wu, Shiyu Wang, Lintao Ma, Mingsheng Long

Figure 1 for iTransformer: Inverted Transformers Are Effective for Time Series Forecasting
Figure 2 for iTransformer: Inverted Transformers Are Effective for Time Series Forecasting
Figure 3 for iTransformer: Inverted Transformers Are Effective for Time Series Forecasting
Figure 4 for iTransformer: Inverted Transformers Are Effective for Time Series Forecasting
Viaarxiv icon

Continuous Invariance Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 09, 2023
Yong Lin, Fan Zhou, Lu Tan, Lintao Ma, Jiameng Liu, Yansu He, Yuan Yuan, Yu Liu, James Zhang, Yujiu Yang, Hao Wang

Figure 1 for Continuous Invariance Learning
Figure 2 for Continuous Invariance Learning
Figure 3 for Continuous Invariance Learning
Figure 4 for Continuous Invariance Learning
Viaarxiv icon

Time-LLM: Time Series Forecasting by Reprogramming Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 03, 2023
Ming Jin, Shiyu Wang, Lintao Ma, Zhixuan Chu, James Y. Zhang, Xiaoming Shi, Pin-Yu Chen, Yuxuan Liang, Yuan-Fang Li, Shirui Pan, Qingsong Wen

Figure 1 for Time-LLM: Time Series Forecasting by Reprogramming Large Language Models
Figure 2 for Time-LLM: Time Series Forecasting by Reprogramming Large Language Models
Figure 3 for Time-LLM: Time Series Forecasting by Reprogramming Large Language Models
Figure 4 for Time-LLM: Time Series Forecasting by Reprogramming Large Language Models
Viaarxiv icon

DiffusionTrack: Diffusion Model For Multi-Object Tracking

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 19, 2023
Run Luo, Zikai Song, Lintao Ma, Jinlin Wei, Wei Yang, Min Yang

Figure 1 for DiffusionTrack: Diffusion Model For Multi-Object Tracking
Figure 2 for DiffusionTrack: Diffusion Model For Multi-Object Tracking
Figure 3 for DiffusionTrack: Diffusion Model For Multi-Object Tracking
Figure 4 for DiffusionTrack: Diffusion Model For Multi-Object Tracking
Viaarxiv icon

SLOTH: Structured Learning and Task-based Optimization for Time Series Forecasting on Hierarchies

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 27, 2023
Fan Zhou, Chen Pan, Lintao Ma, Yu Liu, Shiyu Wang, James Zhang, Xinxin Zhu, Xuanwei Hu, Yunhua Hu, Yangfei Zheng, Lei Lei, Yun Hu

Figure 1 for SLOTH: Structured Learning and Task-based Optimization for Time Series Forecasting on Hierarchies
Figure 2 for SLOTH: Structured Learning and Task-based Optimization for Time Series Forecasting on Hierarchies
Figure 3 for SLOTH: Structured Learning and Task-based Optimization for Time Series Forecasting on Hierarchies
Figure 4 for SLOTH: Structured Learning and Task-based Optimization for Time Series Forecasting on Hierarchies
Viaarxiv icon

End-to-End Modeling Hierarchical Time Series Using Autoregressive Transformer and Conditional Normalizing Flow based Reconciliation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 28, 2022
Shiyu Wang, Fan Zhou, Yinbo Sun, Lintao Ma, James Zhang, Yangfei Zheng, Lei Lei, Yun Hu

Figure 1 for End-to-End Modeling Hierarchical Time Series Using Autoregressive Transformer and Conditional Normalizing Flow based Reconciliation
Figure 2 for End-to-End Modeling Hierarchical Time Series Using Autoregressive Transformer and Conditional Normalizing Flow based Reconciliation
Figure 3 for End-to-End Modeling Hierarchical Time Series Using Autoregressive Transformer and Conditional Normalizing Flow based Reconciliation
Figure 4 for End-to-End Modeling Hierarchical Time Series Using Autoregressive Transformer and Conditional Normalizing Flow based Reconciliation
Viaarxiv icon

A Graph Regularized Point Process Model For Event Propagation Sequence

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 21, 2022
Siqiao Xue, Xiaoming Shi, Hongyan Hao, Lintao Ma, Shiyu Wang, Shijun Wang, James Zhang

Figure 1 for A Graph Regularized Point Process Model For Event Propagation Sequence
Figure 2 for A Graph Regularized Point Process Model For Event Propagation Sequence
Figure 3 for A Graph Regularized Point Process Model For Event Propagation Sequence
Figure 4 for A Graph Regularized Point Process Model For Event Propagation Sequence
Viaarxiv icon

A Meta Reinforcement Learning Approach for Predictive Autoscaling in the Cloud

Add code
Bookmark button
Alert button
May 31, 2022
Siqiao Xue, Chao Qu, Xiaoming Shi, Cong Liao, Shiyi Zhu, Xiaoyu Tan, Lintao Ma, Shiyu Wang, Shijun Wang, Yun Hu, Lei Lei, Yangfei Zheng, Jianguo Li, James Zhang

Figure 1 for A Meta Reinforcement Learning Approach for Predictive Autoscaling in the Cloud
Figure 2 for A Meta Reinforcement Learning Approach for Predictive Autoscaling in the Cloud
Figure 3 for A Meta Reinforcement Learning Approach for Predictive Autoscaling in the Cloud
Figure 4 for A Meta Reinforcement Learning Approach for Predictive Autoscaling in the Cloud
Viaarxiv icon

A Riemannian Primal-dual Algorithm Based on Proximal Operator and its Application in Metric Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
May 19, 2020
Shijun Wang, Baocheng Zhu, Lintao Ma, Yuan Qi

Figure 1 for A Riemannian Primal-dual Algorithm Based on Proximal Operator and its Application in Metric Learning
Figure 2 for A Riemannian Primal-dual Algorithm Based on Proximal Operator and its Application in Metric Learning
Viaarxiv icon