Alert button
Picture for Mingsheng Long

Mingsheng Long

Alert button

TimeSiam: A Pre-Training Framework for Siamese Time-Series Modeling

Feb 04, 2024
Jiaxiang Dong, Haixu Wu, Yuxuan Wang, Yunzhong Qiu, Li Zhang, Jianmin Wang, Mingsheng Long

Viaarxiv icon

EuLagNet: Eulerian Fluid Prediction with Lagrangian Dynamics

Feb 04, 2024
Qilong Ma, Haixu Wu, Lanxiang Xing, Jianmin Wang, Mingsheng Long

Viaarxiv icon

AutoTimes: Autoregressive Time Series Forecasters via Large Language Models

Feb 04, 2024
Yong Liu, Guo Qin, Xiangdong Huang, Jianmin Wang, Mingsheng Long

Viaarxiv icon

Timer: Transformers for Time Series Analysis at Scale

Feb 04, 2024
Yong Liu, Haoran Zhang, Chenyu Li, Xiangdong Huang, Jianmin Wang, Mingsheng Long

Viaarxiv icon

Transolver: A Fast Transformer Solver for PDEs on General Geometries

Feb 04, 2024
Haixu Wu, Huakun Luo, Haowen Wang, Jianmin Wang, Mingsheng Long

Viaarxiv icon

HelmSim: Learning Helmholtz Dynamics for Interpretable Fluid Simulation

Oct 16, 2023
Lanxiang Xing, Haixu Wu, Yuezhou Ma, Jianmin Wang, Mingsheng Long

Viaarxiv icon

iTransformer: Inverted Transformers Are Effective for Time Series Forecasting

Oct 10, 2023
Yong Liu, Tengge Hu, Haoran Zhang, Haixu Wu, Shiyu Wang, Lintao Ma, Mingsheng Long

Figure 1 for iTransformer: Inverted Transformers Are Effective for Time Series Forecasting
Figure 2 for iTransformer: Inverted Transformers Are Effective for Time Series Forecasting
Figure 3 for iTransformer: Inverted Transformers Are Effective for Time Series Forecasting
Figure 4 for iTransformer: Inverted Transformers Are Effective for Time Series Forecasting
Viaarxiv icon

On the Embedding Collapse when Scaling up Recommendation Models

Oct 06, 2023
Xingzhuo Guo, Junwei Pan, Ximei Wang, Baixu Chen, Jie Jiang, Mingsheng Long

Figure 1 for On the Embedding Collapse when Scaling up Recommendation Models
Figure 2 for On the Embedding Collapse when Scaling up Recommendation Models
Figure 3 for On the Embedding Collapse when Scaling up Recommendation Models
Figure 4 for On the Embedding Collapse when Scaling up Recommendation Models
Viaarxiv icon

Harmony World Models: Boosting Sample Efficiency for Model-based Reinforcement Learning

Sep 30, 2023
Haoyu Ma, Jialong Wu, Ningya Feng, Jianmin Wang, Mingsheng Long

Viaarxiv icon

Koopa: Learning Non-stationary Time Series Dynamics with Koopman Predictors

May 30, 2023
Yong Liu, Chenyu Li, Jianmin Wang, Mingsheng Long

Figure 1 for Koopa: Learning Non-stationary Time Series Dynamics with Koopman Predictors
Figure 2 for Koopa: Learning Non-stationary Time Series Dynamics with Koopman Predictors
Figure 3 for Koopa: Learning Non-stationary Time Series Dynamics with Koopman Predictors
Figure 4 for Koopa: Learning Non-stationary Time Series Dynamics with Koopman Predictors
Viaarxiv icon