Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Liang Zhu

MOTS: Multiple Object Tracking for General Categories Based On Few-Shot Method


May 19, 2020
Xixi Xu, Chao Lu, Liang Zhu, Xiangyang Xue, Guanxian Chen, Qi Guo, Yining Lin, Zhijian Zhao

* 6 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Towards in-store multi-person tracking using head detection and track heatmaps


May 16, 2020
Aibek Musaev, Jiangping Wang, Liang Zhu, Cheng Li, Yi Chen, Jialin Liu, Wanqi Zhang, Juan Mei, De Wang


  Access Paper or Ask Questions

Dual Path Multi-Scale Fusion Networks with Attention for Crowd Counting


Feb 04, 2019
Liang Zhu, Zhijian Zhao, Chao Lu, Yining Lin, Yao Peng, Tangren Yao


  Access Paper or Ask Questions

Qiniu Submission to ActivityNet Challenge 2018


Jun 12, 2018
Xiaoteng Zhang, Yixin Bao, Feiyun Zhang, Kai Hu, Yicheng Wang, Liang Zhu, Qinzhu He, Yining Lin, Jie Shao, Yao Peng

* 4 pages, 3 figures, CVPR workshop 

  Access Paper or Ask Questions

Land use mapping in the Three Gorges Reservoir Area based on semantic segmentation deep learning method


Mar 18, 2018
Xin Zhang, Bingfang Wu, Liang Zhu, Fuyou Tian, Miao Zhang, Yuanzeng


  Access Paper or Ask Questions