Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Qi Guo

Eden: A Unified Environment Framework for Booming Reinforcement Learning Algorithms


Sep 04, 2021
Ruizhi Chen, Xiaoyu Wu, Yansong Pan, Kaizhao Yuan, Ling Li, TianYun Ma, JiYuan Liang, Rui Zhang, Kai Wang, Chen Zhang, Shaohui Peng, Xishan Zhang, Zidong Du, Qi Guo, Yunji Chen

* 19 pages,16 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Hindsight Value Function for Variance Reduction in Stochastic Dynamic Environment


Aug 05, 2021
Jiaming Guo, Rui Zhang, Xishan Zhang, Shaohui Peng, Qi Yi, Zidong Du, Xing Hu, Qi Guo, Yunji Chen

* Accepted by IJCAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

PanGu-$α$: Large-scale Autoregressive Pretrained Chinese Language Models with Auto-parallel Computation


Apr 26, 2021
Wei Zeng, Xiaozhe Ren, Teng Su, Hui Wang, Yi Liao, Zhiwei Wang, Xin Jiang, ZhenZhang Yang, Kaisheng Wang, Xiaoda Zhang, Chen Li, Ziyan Gong, Yifan Yao, Xinjing Huang, Jun Wang, Jianfeng Yu, Qi Guo, Yue Yu, Yan Zhang, Jin Wang, Hengtao Tao, Dasen Yan, Zexuan Yi, Fang Peng, Fangqing Jiang, Han Zhang, Lingfeng Deng, Yehong Zhang, Zhe Lin, Chao Zhang, Shaojie Zhang, Mingyue Guo, Shanzhi Gu, Gaojun Fan, Yaowei Wang, Xuefeng Jin, Qun Liu, Yonghong Tian

* The technique report for PanGu-$\alpha$ 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Dialogue Breakdown Detection with Semi-Supervised Learning


Oct 30, 2020
Nathan Ng, Marzyeh Ghassemi, Narendran Thangarajan, Jiacheng Pan, Qi Guo

* 6 pages, 1 figure, accepted at the NeurIPS Workshop on Human in the Loop Dialogue Systems 

  Access Paper or Ask Questions

DeText: A Deep Text Ranking Framework with BERT


Aug 06, 2020
Weiwei Guo, Xiaowei Liu, Sida Wang, Huiji Gao, Ananth Sankar, Zimeng Yang, Qi Guo, Liang Zhang, Bo Long, Bee-Chung Chen, Deepak Agarwal

* Ranking, Deep Language Models, Natural Language Processing 

  Access Paper or Ask Questions

MOTS: Multiple Object Tracking for General Categories Based On Few-Shot Method


May 19, 2020
Xixi Xu, Chao Lu, Liang Zhu, Xiangyang Xue, Guanxian Chen, Qi Guo, Yining Lin, Zhijian Zhao

* 6 pages 

  Access Paper or Ask Questions

DWM: A Decomposable Winograd Method for Convolution Acceleration


Feb 03, 2020
Di Huang, Xishan Zhang, Rui Zhang, Tian Zhi, Deyuan He, Jiaming Guo, Chang Liu, Qi Guo, Zidong Du, Shaoli Liu, Tianshi Chen, Yunji Chen

* Accepted by AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Precision Training: Quantify Back Propagation in Neural Networks with Fixed-point Numbers


Nov 01, 2019
Xishan Zhang, Shaoli Liu, Rui Zhang, Chang Liu, Di Huang, Shiyi Zhou, Jiaming Guo, Yu Kang, Qi Guo, Zidong Du, Yunji Chen

* 12 pages,10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Talent Search and Recommendation Systems at LinkedIn: Practical Challenges and Lessons Learned


Sep 18, 2018
Sahin Cem Geyik, Qi Guo, Bo Hu, Cagri Ozcaglar, Ketan Thakkar, Xianren Wu, Krishnaram Kenthapadi

* This paper has been accepted for publication at ACM SIGIR 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Deep and Representation Learning for Talent Search at LinkedIn


Sep 17, 2018
Rohan Ramanath, Hakan Inan, Gungor Polatkan, Bo Hu, Qi Guo, Cagri Ozcaglar, Xianren Wu, Krishnaram Kenthapadi, Sahin Cem Geyik

* This paper has been accepted for publication in ACM CIKM 2018 

  Access Paper or Ask Questions

A Generic Inverted Index Framework for Similarity Search on the GPU - Technical Report


Aug 14, 2018
Jingbo Zhou, Qi Guo, H. V. Jagadish, Luboš Krčál, Siyuan Liu, Wenhao Luan, Anthony K. H. Tung, Yueji Yang, Yuxin Zheng

* 18 pages, technical report for the ICDE 2018 paper 

  Access Paper or Ask Questions

Tackling 3D ToF Artifacts Through Learning and the FLAT Dataset


Jul 26, 2018
Qi Guo, Iuri Frosio, Orazio Gallo, Todd Zickler, Jan Kautz

* ECCV 2018 

  Access Paper or Ask Questions

BENCHIP: Benchmarking Intelligence Processors


Nov 25, 2017
Jinhua Tao, Zidong Du, Qi Guo, Huiying Lan, Lei Zhang, Shengyuan Zhou, Lingjie Xu, Cong Liu, Haifeng Liu, Shan Tang, Allen Rush, Willian Chen, Shaoli Liu, Yunji Chen, Tianshi Chen

* 37pages, 14 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Towards thinner convolutional neural networks through Gradually Global Pruning


Mar 29, 2017
Zhengtao Wang, Ce Zhu, Zhiqiang Xia, Qi Guo, Yipeng Liu


  Access Paper or Ask Questions

Attribute-controlled face photo synthesis from simple line drawing


Feb 09, 2017
Qi Guo, Ce Zhu, Zhiqiang Xia, Zhengtao Wang, Yipeng Liu

* 5 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Every Filter Extracts A Specific Texture In Convolutional Neural Networks


Aug 18, 2016
Zhiqiang Xia, Ce Zhu, Zhengtao Wang, Qi Guo, Yipeng Liu

* 5 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Sliding-Window Optimization on an Ambiguity-Clearness Graph for Multi-object Tracking


Nov 28, 2015
Qi Guo, Le Dan, Dong Yin, Xiangyang Ji


  Access Paper or Ask Questions

Intelligent Health Recommendation System for Computer Users


Apr 29, 2015
Qi Guo, Zixuan Wang, Ming Li, Hamid Aghajan


  Access Paper or Ask Questions

Efficient Divide-And-Conquer Classification Based on Feature-Space Decomposition


Jan 29, 2015
Qi Guo, Bo-Wei Chen, Feng Jiang, Xiangyang Ji, Sun-Yuan Kung

* 5 pages 

  Access Paper or Ask Questions