Alert button
Picture for Hongzhi Yin

Hongzhi Yin

Alert button

EASRec: Elastic Architecture Search for Efficient Long-term Sequential Recommender Systems

Feb 01, 2024
Sheng Zhang, Maolin Wang, Yao Zhao, Chenyi Zhuang, Jinjie Gu, Ruocheng Guo, Xiangyu Zhao, Zijian Zhang, Hongzhi Yin

Viaarxiv icon

Prompt-enhanced Federated Content Representation Learning for Cross-domain Recommendation

Jan 31, 2024
Lei Guo, Ziang Lu, Junliang Yu, Nguyen Quoc Viet Hung, Hongzhi Yin

Viaarxiv icon

Towards Personalized Privacy: User-Governed Data Contribution for Federated Recommendation

Jan 31, 2024
Liang Qu, Wei Yuan, Ruiqi Zheng, Lizhen Cui, Yuhui Shi, Hongzhi Yin

Viaarxiv icon

Challenging Low Homophily in Social Recommendation

Jan 26, 2024
Wei Jiang, Xinyi Gao, Guandong Xu, Tong Chen, Hongzhi Yin

Viaarxiv icon

Physical Trajectory Inference Attack and Defense in Decentralized POI Recommendation

Jan 26, 2024
Jing Long, Tong Chen, Guanhua Ye, Kai Zheng, Nguyen Quoc Viet Hung, Hongzhi Yin

Viaarxiv icon

Decentralized Collaborative Learning with Adaptive Reference Data for On-Device POI Recommendation

Jan 25, 2024
Ruiqi Zheng, Liang Qu, Tong Chen, Lizhen Cui, Yuhui Shi, Hongzhi Yin

Viaarxiv icon

Graph Condensation: A Survey

Jan 22, 2024
Xinyi Gao, Junliang Yu, Wei Jiang, Tong Chen, Wentao Zhang, Hongzhi Yin

Viaarxiv icon

On-Device Recommender Systems: A Comprehensive Survey

Jan 21, 2024
Hongzhi Yin, Liang Qu, Tong Chen, Wei Yuan, Ruiqi Zheng, Jing Long, Xin Xia, Yuhui Shi, Chengqi Zhang

Viaarxiv icon

MCRPL: A Pretrain, Prompt & Fine-tune Paradigm for Non-overlapping Many-to-one Cross-domain Recommendation

Jan 16, 2024
Hao Liu, Lei Guo, Lei Zhu, Yongqiang Jiang, Min Gao, Hongzhi Yin

Viaarxiv icon

Poisoning Attacks against Recommender Systems: A Survey

Jan 14, 2024
Zongwei Wang, Min Gao, Junliang Yu, Hao Ma, Hongzhi Yin, Shazia Sadiq

Viaarxiv icon