Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Spectral Adversarial Training for Robust Graph Neural Network


Nov 20, 2022
Jintang Li, Jiaying Peng, Liang Chen, Zibin Zheng, Tingting Liang, Qing Ling

Add code

* Accepted by TKDE. Code availiable at https://github.com/EdisonLeeeee/SAT 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

GANI: Global Attacks on Graph Neural Networks via Imperceptible Node Injections


Oct 23, 2022
Junyuan Fang, Haixian Wen, Jiajing Wu, Qi Xuan, Zibin Zheng, Chi K. Tse

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

FedEgo: Privacy-preserving Personalized Federated Graph Learning with Ego-graphs


Aug 29, 2022
Taolin Zhang, Chuan Chen, Yaomin Chang, Lin Shu, Zibin Zheng

Add code

* 25 pages, submitted to ACM Transactions on Information Systems (TOIS) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Scaling Up Dynamic Graph Representation Learning via Spiking Neural Networks


Aug 15, 2022
Jintang Li, Zhouxin Yu, Zulun Zhu, Liang Chen, Qi Yu, Zibin Zheng, Sheng Tian, Ruofan Wu, Changhua Meng

Add code

* Preprint; Code available at https://github.com/EdisonLeeeee/SpikeNet 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Reinforcement Learning-based Offensive semantics Censorship System for Chatbots


Jul 13, 2022
Shaokang Cai, Dezhi Han, Zibin Zheng, Dun Li, NoelCrespi

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Survey of Trustworthy Graph Learning: Reliability, Explainability, and Privacy Protection


May 23, 2022
Bingzhe Wu, Jintang Li, Junchi Yu, Yatao Bian, Hengtong Zhang, CHaochao Chen, Chengbin Hou, Guoji Fu, Liang Chen, Tingyang Xu, Yu Rong, Xiaolin Zheng, Junzhou Huang, Ran He, Baoyuan Wu, GUangyu Sun, Peng Cui, Zibin Zheng, Zhe Liu, Peilin Zhao

Add code

* Preprint; Work in progress. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2202.07114 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

MaskGAE: Masked Graph Modeling Meets Graph Autoencoders


May 20, 2022
Jintang Li, Ruofan Wu, Wangbin Sun, Liang Chen, Sheng Tian, Liang Zhu, Changhua Meng, Zibin Zheng, Weiqiang Wang

Add code

* Preprint. Code available at https://github.com/EdisonLeeeee/MaskGAE 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Survey of Deep Learning Models for Structural Code Understanding


May 03, 2022
Ruoting Wu, Yuxin Zhang, Qibiao Peng, Liang Chen, Zibin Zheng

Add code

* 48 pages, 4 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

FastGCL: Fast Self-Supervised Learning on Graphs via Contrastive Neighborhood Aggregation


May 02, 2022
Yuansheng Wang, Wangbin Sun, Kun Xu, Zulun Zhu, Liang Chen, Zibin Zheng

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

GUARD: Graph Universal Adversarial Defense


Apr 20, 2022
Jintang Li, Jie Liao, Ruofan Wu, Liang Chen, Changhua Meng, Zibin Zheng, Weiqiang Wang

Add code

* Code is publicly available at https://github.com/EdisonLeeeee/GUARD 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
>>