Alert button
Picture for Yuxuan Du

Yuxuan Du

Alert button

Neural auto-designer for enhanced quantum kernels

Jan 20, 2024
Cong Lei, Yuxuan Du, Peng Mi, Jun Yu, Tongliang Liu

Viaarxiv icon

Optical Quantum Sensing for Agnostic Environments via Deep Learning

Nov 13, 2023
Zeqiao Zhou, Yuxuan Du, Xu-Fei Yin, Shanshan Zhao, Xinmei Tian, Dacheng Tao

Viaarxiv icon

Multimodal deep representation learning for quantum cross-platform verification

Nov 07, 2023
Yang Qian, Yuxuan Du, Zhenliang He, Min-hsiu Hsieh, Dacheng Tao

Viaarxiv icon

Coreset selection can accelerate quantum machine learning models with provable generalization

Sep 19, 2023
Yiming Huang, Huiyuan Wang, Yuxuan Du, Xiao Yuan

Viaarxiv icon

ShadowNet for Data-Centric Quantum System Learning

Aug 22, 2023
Yuxuan Du, Yibo Yang, Tongliang Liu, Zhouchen Lin, Bernard Ghanem, Dacheng Tao

Figure 1 for ShadowNet for Data-Centric Quantum System Learning
Figure 2 for ShadowNet for Data-Centric Quantum System Learning
Figure 3 for ShadowNet for Data-Centric Quantum System Learning
Figure 4 for ShadowNet for Data-Centric Quantum System Learning
Viaarxiv icon

Transition role of entangled data in quantum machine learning

Jun 06, 2023
Xinbiao Wang, Yuxuan Du, Zhuozhuo Tu, Yong Luo, Xiao Yuan, Dacheng Tao

Figure 1 for Transition role of entangled data in quantum machine learning
Figure 2 for Transition role of entangled data in quantum machine learning
Figure 3 for Transition role of entangled data in quantum machine learning
Figure 4 for Transition role of entangled data in quantum machine learning
Viaarxiv icon

Demystify Problem-Dependent Power of Quantum Neural Networks on Multi-Class Classification

Dec 29, 2022
Yuxuan Du, Yibo Yang, Dacheng Tao, Min-Hsiu Hsieh

Figure 1 for Demystify Problem-Dependent Power of Quantum Neural Networks on Multi-Class Classification
Figure 2 for Demystify Problem-Dependent Power of Quantum Neural Networks on Multi-Class Classification
Figure 3 for Demystify Problem-Dependent Power of Quantum Neural Networks on Multi-Class Classification
Viaarxiv icon

Speaker Diarization Based on Multi-channel Microphone Array in Small-scale Meeting

Oct 26, 2022
Yuxuan Du, Ruohua Zhou

Figure 1 for Speaker Diarization Based on Multi-channel Microphone Array in Small-scale Meeting
Figure 2 for Speaker Diarization Based on Multi-channel Microphone Array in Small-scale Meeting
Figure 3 for Speaker Diarization Based on Multi-channel Microphone Array in Small-scale Meeting
Figure 4 for Speaker Diarization Based on Multi-channel Microphone Array in Small-scale Meeting
Viaarxiv icon

Shuffle-QUDIO: accelerate distributed VQE with trainability enhancement and measurement reduction

Sep 26, 2022
Yang Qian, Yuxuan Du, Dacheng Tao

Figure 1 for Shuffle-QUDIO: accelerate distributed VQE with trainability enhancement and measurement reduction
Figure 2 for Shuffle-QUDIO: accelerate distributed VQE with trainability enhancement and measurement reduction
Figure 3 for Shuffle-QUDIO: accelerate distributed VQE with trainability enhancement and measurement reduction
Figure 4 for Shuffle-QUDIO: accelerate distributed VQE with trainability enhancement and measurement reduction
Viaarxiv icon

The BUCEA Speaker Diarization System for the VoxCeleb Speaker Recognition Challenge 2022

Sep 20, 2022
Ruohua Zhou, Yuxuan Du, Chenlei Hu

Figure 1 for The BUCEA Speaker Diarization System for the VoxCeleb Speaker Recognition Challenge 2022
Figure 2 for The BUCEA Speaker Diarization System for the VoxCeleb Speaker Recognition Challenge 2022
Viaarxiv icon