Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xue Jiang

MMRotate: A Rotated Object Detection Benchmark using Pytorch


Apr 28, 2022
Yue Zhou, Xue Yang, Gefan Zhang, Jiabao Wang, Yanyi Liu, Liping Hou, Xue Jiang, Xingzhao Liu, Junchi Yan, Chengqi Lyu, Wenwei Zhang, Kai Chen

* 5 pages, 2 tables, MMRotate is publicly released at https://github.com/open-mmlab/mmrotate 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-Image Relational Knowledge Distillation for Semantic Segmentation


Apr 14, 2022
Chuanguang Yang, Helong Zhou, Zhulin An, Xue Jiang, Yongjun Xu, Qian Zhang

* Accepted by CVPR-2022 

  Access Paper or Ask Questions

End-to-End Neural Audio Coding for Real-Time Communications


Jan 25, 2022
Xue Jiang, Xiulian Peng, Chengyu Zheng, Huaying Xue, Yuan Zhang, Yan Lu

* ICASSP 2022 (Accepted) 

  Access Paper or Ask Questions

Self-supervised Contrastive Learning for EEG-based Sleep Staging


Sep 16, 2021
Xue Jiang, Jianhui Zhao, Bo Du, Zhiyong Yuan

* IJCNN 2021 

  Access Paper or Ask Questions

TreeBERT: A Tree-Based Pre-Trained Model for Programming Language


May 26, 2021
Xue Jiang, Zhuoran Zheng, Chen Lyu, Liang Li, Lei Lyu

* Accepted by UAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

MRNet: a Multi-scale Residual Network for EEG-based Sleep Staging


Jan 07, 2021
Xue Jiang


  Access Paper or Ask Questions

EEG-Based Brain-Computer Interfaces Are Vulnerable to Backdoor Attacks


Oct 30, 2020
Lubin Meng, Jian Huang, Zhigang Zeng, Xue Jiang, Shan Yu, Tzyy-Ping Jung, Chin-Teng Lin, Ricardo Chavarriaga, Dongrui Wu


  Access Paper or Ask Questions

Pool-Based Unsupervised Active Learning for Regression Using Iterative Representativeness-Diversity Maximization (iRDM)


Mar 31, 2020
Ziang Liu, Xue Jiang, Hanbin Luo, Weili Fang, Jiajing Liu, Dongrui Wu


  Access Paper or Ask Questions

Active Learning for Black-Box Adversarial Attacks in EEG-Based Brain-Computer Interfaces


Nov 07, 2019
Xue Jiang, Xiao Zhang, Dongrui Wu


  Access Paper or Ask Questions