Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zheng Fang

3D Object Tracking with Transformer


Oct 28, 2021
Yubo Cui, Zheng Fang, Jiayao Shan, Zuoxu Gu, Sifan Zhou

* BMVC2021 

  Access Paper or Ask Questions

Unrestricted Adversarial Attacks on ImageNet Competition


Oct 25, 2021
Yuefeng Chen, Xiaofeng Mao, Yuan He, Hui Xue, Chao Li, Yinpeng Dong, Qi-An Fu, Xiao Yang, Wenzhao Xiang, Tianyu Pang, Hang Su, Jun Zhu, Fangcheng Liu, Chao Zhang, Hongyang Zhang, Yichi Zhang, Shilong Liu, Chang Liu, Wenzhao Xiang, Yajie Wang, Huipeng Zhou, Haoran Lyu, Yidan Xu, Zixuan Xu, Taoyu Zhu, Wenjun Li, Xianfeng Gao, Guoqiu Wang, Huanqian Yan, Ying Guo, Chaoning Zhang, Zheng Fang, Yang Wang, Bingyang Fu, Yunfei Zheng, Yekui Wang, Haorong Luo, Zhen Yang

* CVPR-2021 AIC Phase VI Track2: Unrestricted Adversarial Attacks on ImageNet 

  Access Paper or Ask Questions

PTT: Point-Track-Transformer Module for 3D Single Object Tracking in Point Clouds


Aug 31, 2021
Jiayao Shan, Sifan Zhou, Zheng Fang, Yubo Cui

* Figure 2 has a mistake which could make readers misunderstand the architecture; Figure 5 and 6 are unclear; The reference papers needs update 

  Access Paper or Ask Questions

3D-SiamRPN: An End-to-End Learning Method for Real-Time 3D Single Object Tracking Using Raw Point Cloud


Aug 12, 2021
Zheng Fang, Sifan Zhou, Yubo Cui, Sebastian Scherer

* IEEE Sensors Journal, vol.21, no.4, pp.4995-5011,2021 

  Access Paper or Ask Questions

Spatial-Temporal Graph ODE Networks for Traffic Flow Forecasting


Jun 24, 2021
Zheng Fang, Qingqing Long, Guojie Song, Kunqing Xie


  Access Paper or Ask Questions

A Query-Driven Topic Model


Jun 22, 2021
Zheng Fang, Yulan He, Rob Procter

* ACL2021 finding paper. For source code, see https://github.com/Fitz-like-coding/QDTM 

  Access Paper or Ask Questions

NMS-Loss: Learning with Non-Maximum Suppression for Crowded Pedestrian Detection


Jun 04, 2021
Zekun Luo, Zheng Fang, Sixiao Zheng, Yabiao Wang, Yanwei Fu

* ICMR2021 camera ready version 

  Access Paper or Ask Questions

Query-Driven Topic Model


May 28, 2021
Zheng Fang, Yulan He, Rob Procter

* ACL2021 finding paper. For source code, see https://github.com/Fitz-like-coding/QDTM 

  Access Paper or Ask Questions

Improved Signed Distance Function for 2D Real-time SLAM and Accurate Localization


Jan 20, 2021
Xingyin Fu, Zheng Fang, Xizhen Xiao, Yijia He, Xiao Liu

* 7 pages, 9 figures, conference paper 

  Access Paper or Ask Questions

TP-TIO: A Robust Thermal-Inertial Odometry with Deep ThermalPoint


Dec 07, 2020
Shibo Zhao, Peng Wang, Hengrui Zhang, Zheng Fang, Sebastian Scherer

* IROS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

TSSRGCN: Temporal Spectral Spatial Retrieval Graph Convolutional Network for Traffic Flow Forecasting


Nov 30, 2020
Xu Chen, Yuanxing Zhang, Lun Du, Zheng Fang, Yi Ren, Kaigui Bian, Kunqing Xie

* Published as a conference paper at ICDM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Event-VPR: End-to-End Weakly Supervised Network Architecture for Event-based Visual Place Recognition


Nov 06, 2020
Delei Kong, Zheng Fang, Haojia Li, Kuanxu Hou, Sonya Coleman, Dermot Kerr


  Access Paper or Ask Questions

A Robust Laser-Inertial Odometry and Mapping Method for Large-Scale Highway Environments


Sep 06, 2020
Shibo Zhao, Zheng Fang, HaoLai Li, Sebastian Scherer

* 2019 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Patch-based Human Segmentation


Jul 11, 2020
Dongbo Zhang, Zheng Fang, Xuequan Lu, Hong Qin, Antonio Robles-Kelly, Chao Zhang, Ying He

* submitted for review 

  Access Paper or Ask Questions

Precision annealing Monte Carlo methods for statistical data assimilation and machine learning


Jul 06, 2019
Zheng Fang, Adrian S. Wong, Kangbo Hao, Alexander J. A. Ty, Henry D. I. Abarbanel


  Access Paper or Ask Questions

DenseBody: Directly Regressing Dense 3D Human Pose and Shape From a Single Color Image


Mar 28, 2019
Pengfei Yao, Zheng Fang, Fan Wu, Yao Feng, Jiwei Li

* 10 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Machine Learning of Time Series Using Time-delay Embedding and Precision Annealing


Feb 12, 2019
Alexander J. A. Ty, Zheng Fang, Rivver A. Gonzales, Paul J. Rozdeba, Henry D. I. Abarbanel


  Access Paper or Ask Questions

Joint Entity Linking with Deep Reinforcement Learning


Feb 01, 2019
Zheng Fang, Yanan Cao, Dongjie Zhang, Qian Li, Zhenyu Zhang, Yanbing Liu

* 10 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

RGB-D SLAM in Dynamic Environments Using Points Correlations


Nov 08, 2018
Weichen Dai, Yu Zhang, Ping Li, Zheng Fang

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Towards An Architecture-Centric Approach to Manage Variability of Cloud Robotics


Jan 13, 2017
Lei Zhang, Huaxi, Zhang, Zheng Fang, Xianbo Xiang, Marianne Huchard, Rene Zapata

* Presented at DSLRob 2015 (arXiv:1601.00877) 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Image Categorization with Sparse Fisher Vector


Oct 15, 2014
Xiankai Lu, Zheng Fang, Tao Xu, Haiting Zhang, Hongya Tuo

* 5pages,4 figures 

  Access Paper or Ask Questions