Alert button
Picture for Zhangang Lin

Zhangang Lin

Alert button

Marketing and Commercialization Center, JD.com

Domain-Aware Cross-Attention for Cross-domain Recommendation

Jan 22, 2024
Yuhao Luo, Shiwei Ma, Mingjun Nie, Changping Peng, Zhangang Lin, Jingping Shao, Qianfang Xu

Viaarxiv icon

Data Contamination Issues in Brain-to-Text Decoding

Dec 26, 2023
Congchi Yin, Qian Yu, Zhiwei Fang, Jie He, Changping Peng, Zhangang Lin, Jingping Shao, Piji Li

Viaarxiv icon

An Incremental Update Framework for Online Recommenders with Data-Driven Prior

Dec 26, 2023
Chen Yang, Jin Chen, Qian Yu, Xiangdong Wu, Kui Ma, Zihao Zhao, Zhiwei Fang, Wenlong Chen, Chaosheng Fan, Jie He, Changping Peng, Zhangang Lin, Jingping Shao

Figure 1 for An Incremental Update Framework for Online Recommenders with Data-Driven Prior
Figure 2 for An Incremental Update Framework for Online Recommenders with Data-Driven Prior
Figure 3 for An Incremental Update Framework for Online Recommenders with Data-Driven Prior
Figure 4 for An Incremental Update Framework for Online Recommenders with Data-Driven Prior
Viaarxiv icon

Generate E-commerce Product Background by Integrating Category Commonality and Personalized Style

Dec 20, 2023
Haohan Wang, Wei Feng, Yang Lu, Yaoyu Li, Zheng Zhang, Jingjing Lv, Xin Zhu, Junjie Shen, Zhangang Lin, Lixing Bo, Jingping Shao

Viaarxiv icon

Parallel Ranking of Ads and Creatives in Real-Time Advertising Systems

Dec 20, 2023
Zhiguang Yang, Lu Wang, Chun Gan, Liufang Sang, Haoran Wang, Wenlong Chen, Jie He, Changping Peng, Zhangang Lin, Jingping Shao

Viaarxiv icon

Planning and Rendering: Towards End-to-End Product Poster Generation

Dec 14, 2023
Zhaochen Li, Fengheng Li, Wei Feng, Honghe Zhu, An Liu, Yaoyu Li, Zheng Zhang, Jingjing Lv, Xin Zhu, Junjie Shen, Zhangang Lin, Jingping Shao, Zhenglu Yang

Viaarxiv icon

Rethinking Large-scale Pre-ranking System: Entire-chain Cross-domain Models

Oct 12, 2023
Jinbo Song, Ruoran Huang, Xinyang Wang, Wei Huang, Qian Yu, Mingming Chen, Yafei Yao, Chaosheng Fan, Changping Peng, Zhangang Lin, Jinghe Hu, Jingping Shao

Viaarxiv icon

Confidence Ranking for CTR Prediction

Jun 28, 2023
Jian Zhu, Congcong Liu, Pei Wang, Xiwei Zhao, Zhangang Lin, Jingping Shao

Figure 1 for Confidence Ranking for CTR Prediction
Figure 2 for Confidence Ranking for CTR Prediction
Figure 3 for Confidence Ranking for CTR Prediction
Figure 4 for Confidence Ranking for CTR Prediction
Viaarxiv icon

Mutual Query Network for Multi-Modal Product Image Segmentation

Jun 26, 2023
Yun Guo, Wei Feng, Zheng Zhang, Xiancong Ren, Yaoyu Li, Jingjing Lv, Xin Zhu, Zhangang Lin, Jingping Shao

Figure 1 for Mutual Query Network for Multi-Modal Product Image Segmentation
Figure 2 for Mutual Query Network for Multi-Modal Product Image Segmentation
Figure 3 for Mutual Query Network for Multi-Modal Product Image Segmentation
Figure 4 for Mutual Query Network for Multi-Modal Product Image Segmentation
Viaarxiv icon

Relation-Aware Diffusion Model for Controllable Poster Layout Generation

Jun 15, 2023
Fengheng Li, An Liu, Wei Feng, Honghe Zhu, Yaoyu Li, Zheng Zhang, Jingjing Lv, Xin Zhu, Junjie Shen, Zhangang Lin, Jingping Shao

Figure 1 for Relation-Aware Diffusion Model for Controllable Poster Layout Generation
Figure 2 for Relation-Aware Diffusion Model for Controllable Poster Layout Generation
Figure 3 for Relation-Aware Diffusion Model for Controllable Poster Layout Generation
Figure 4 for Relation-Aware Diffusion Model for Controllable Poster Layout Generation
Viaarxiv icon