Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Robust Dancer: Long-term 3D Dance Synthesis Using Unpaired Data


Mar 29, 2023
Bin Feng, Tenglong Ao, Zequn Liu, Wei Ju, Libin Liu, Ming Zhang

Add code

* Preliminary video demo: https://youtu.be/gJbxG9QlcUU 

   Access Paper or Ask Questions

Graph Contrastive Learning for Skeleton-based Action Recognition


Jan 26, 2023
Xiaohu Huang, Hao Zhou, Bin Feng, Xinggang Wang, Wenyu Liu, Jian Wang, Haocheng Feng, Junyu Han, Errui Ding, Jingdong Wang

Add code

* Accepted by ICLR2023 

   Access Paper or Ask Questions

Context-Sensitive Temporal Feature Learning for Gait Recognition


Apr 08, 2022
Xiaohu Huang, Duowang Zhu, Xinggang Wang, Hao Wang, Bo Yang, Botao He, Wenyu Liu, Bin Feng

Add code

* Submitted to TPAMI 

   Access Paper or Ask Questions

Ptychographic sensor for large-scale lensless microbial monitoring with high spatiotemporal resolution


Dec 15, 2021
Shaowei Jiang, Chengfei Guo, Zichao Bian, Ruihai Wang, Jiakai Zhu, Pengming Song, Patrick Hu, Derek Hu, Zibang Zhang, Kazunori Hoshino, Bin Feng, Guoan Zheng

Add code

* 18 pages, 6 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Tracking Instances as Queries


Jun 23, 2021
Shusheng Yang, Yuxin Fang, Xinggang Wang, Yu Li, Ying Shan, Bin Feng, Wenyu Liu

Add code

* CVPR 2021 Workshop. 2nd Place Solution for YouTube-VOS Challenge 2021: Video Instance Segmentation 
* Preprint. Work in progress 

   Access Paper or Ask Questions

Instances as Queries


May 23, 2021
Yuxin Fang, Shusheng Yang, Xinggang Wang, Yu Li, Chen Fang, Ying Shan, Bin Feng, Wenyu Liu

Add code

* 14 pages, 8 figures, including the Appendix 

   Access Paper or Ask Questions

QueryInst: Parallelly Supervised Mask Query for Instance Segmentation


May 16, 2021
Yuxin Fang, Shusheng Yang, Xinggang Wang, Yu Li, Chen Fang, Ying Shan, Bin Feng, Wenyu Liu

Add code

* Add results with Swin-L backbone, mask AP = 49.1 & box AP = 56.1 @ COCO test-dev 

   Access Paper or Ask Questions

Crossover Learning for Fast Online Video Instance Segmentation


Apr 13, 2021
Shusheng Yang, Yuxin Fang, Xinggang Wang, Yu Li, Chen Fang, Ying Shan, Bin Feng, Wenyu Liu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Deep multi-metric learning for text-independent speaker verification


Jul 17, 2020
Jiwei Xu, Xinggang Wang, Bin Feng, Wenyu Liu

Add code

* Neurocomputing, Volume 410, 14 October 2020, Pages 394-400 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
>>