Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

MARS: Markov Molecular Sampling for Multi-objective Drug Discovery


Mar 18, 2021
Yutong Xie, Chence Shi, Hao Zhou, Yuwei Yang, Weinan Zhang, Yong Yu, Lei Li

Add code

* ICLR 2021 

   Access Paper or Ask Questions

PointDSC: Robust Point Cloud Registration using Deep Spatial Consistency


Mar 09, 2021
Xuyang Bai, Zixin Luo, Lei Zhou, Hongkai Chen, Lei Li, Zeyu Hu, Hongbo Fu, Chiew-Lan Tai

Add code

* Accepted to CVPR 2021, supplementary materials included 

   Access Paper or Ask Questions

EXTRA: Explanation Ranking Datasets for Explainable Recommendation


Feb 20, 2021
Lei Li, Yongfeng Zhang, Li Chen

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Learning to Explain Recommendations


Feb 01, 2021
Lei Li, Yongfeng Zhang, Li Chen

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Triangular Bidword Generation for Sponsored Search Auction


Jan 27, 2021
Zhenqiao Song, Jiaze Chen, Hao Zhou, Lei Li

Add code

* 9 pages, 5 figures, accepted by WSDM 2021 

   Access Paper or Ask Questions

Taxonomy Completion via Triplet Matching Network


Jan 07, 2021
Jieyu Zhang, Xiangchen Song, Ying Zeng, Jiaze Chen, Jiaming Shen, Yuning Mao, Lei Li

Add code

* AAA1 2021 

   Access Paper or Ask Questions

VOLT: Improving Vocabularization via Optimal Transport for Machine Translation


Dec 31, 2020
Jingjing Xu, Hao Zhou, Chun Gan, Zaixiang Zheng, Lei Li

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Accelerating Pre-trained Language Models via Calibrated Cascade


Dec 29, 2020
Lei Li, Yankai Lin, Shuhuai Ren, Deli Chen, Xuancheng Ren, Peng Li, Jie Zhou, Xu Sun

Add code

* Preprint 

   Access Paper or Ask Questions

LOREN: Logic Enhanced Neural Reasoning for Fact Verification


Dec 25, 2020
Jiangjie Chen, Qiaoben Bao, Jiaze Chen, Changzhi Sun, Hao Zhou, Yanghua Xiao, Lei Li

Add code


   Access Paper or Ask Questions

<<
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
>>