Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Learning with Noisily-labeled Class-imbalanced Data


Nov 20, 2022
Manyi Zhang, Chun Yuan, Jun Yao, Weiran Huang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Uni-Perceiver v2: A Generalist Model for Large-Scale Vision and Vision-Language Tasks


Nov 17, 2022
Hao Li, Jinguo Zhu, Xiaohu Jiang, Xizhou Zhu, Hongsheng Li, Chun Yuan, Xiaohua Wang, Yu Qiao, Xiaogang Wang, Wenhai Wang, Jifeng Dai

* Code shall be released at https://github.com/fundamentalvision/Uni-Perceiver 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

One Model to Edit Them All: Free-Form Text-Driven Image Manipulation with Semantic Modulations


Oct 17, 2022
Yiming Zhu, Hongyu Liu, Yibing Song, ziyang Yuan, Xintong Han, Chun Yuan, Qifeng Chen, Jue Wang

* Accepted by NeurIPS 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Darwinian Model Upgrades: Model Evolving with Selective Compatibility


Oct 13, 2022
Binjie Zhang, Shupeng Su, Yixiao Ge, Xuyuan Xu, Yexin Wang, Chun Yuan, Mike Zheng Shou, Ying Shan


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Tackling Instance-Dependent Label Noise with Dynamic Distribution Calibration


Oct 11, 2022
Manyi Zhang, Yuxin Ren, Zihao Wang, Chun Yuan

* Accepted at ACM MM2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Super-Resolution by Predicting Offsets: An Ultra-Efficient Super-Resolution Network for Rasterized Images


Oct 09, 2022
Jinjin Gu, Haoming Cai, Chenyu Dong, Ruofan Zhang, Yulun Zhang, Wenming Yang, Chun Yuan

* This article has been accepted by ECCV2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DeViT: Deformed Vision Transformers in Video Inpainting


Sep 28, 2022
Jiayin Cai, Changlin Li, Xin Tao, Chun Yuan, Yu-Wing Tai

* ACMMM'22, October 10-14, 2022, Lisboa, Portugal 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ViTKD: Practical Guidelines for ViT feature knowledge distillation


Sep 06, 2022
Zhendong Yang, Zhe Li, Ailing Zeng, Zexian Li, Chun Yuan, Yu Li

* 5 figures; 9 tables 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Rethinking Knowledge Distillation via Cross-Entropy


Aug 22, 2022
Zhendong Yang, Zhe Li, Yuan Gong, Tianke Zhang, Shanshan Lao, Chun Yuan, Yu Li

* 2 figures, 8 tables 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

SWEM: Towards Real-Time Video Object Segmentation with Sequential Weighted Expectation-Maximization


Aug 22, 2022
Zhihui Lin, Tianyu Yang, Maomao Li, Ziyu Wang, Chun Yuan, Wenhao Jiang, Wei Liu

* CVPR 2022 
* 15 pages with Supplementary Material 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
>>