Alert button
Picture for Yunbo Cao

Yunbo Cao

Alert button

IEKM: A Model Incorporating External Keyword Matrices

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 21, 2023
Cheng Luo, Qin Li, Zhao Yan, Mengliang Rao, Yunbo Cao

Viaarxiv icon

Making Large Language Models Better Reasoners with Alignment

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 05, 2023
Peiyi Wang, Lei Li, Liang Chen, Feifan Song, Binghuai Lin, Yunbo Cao, Tianyu Liu, Zhifang Sui

Figure 1 for Making Large Language Models Better Reasoners with Alignment
Figure 2 for Making Large Language Models Better Reasoners with Alignment
Figure 3 for Making Large Language Models Better Reasoners with Alignment
Figure 4 for Making Large Language Models Better Reasoners with Alignment
Viaarxiv icon

Unifying Token and Span Level Supervisions for Few-Shot Sequence Labeling

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 20, 2023
Zifeng Cheng, Qingyu Zhou, Zhiwei Jiang, Xuemin Zhao, Yunbo Cao, Qing Gu

Figure 1 for Unifying Token and Span Level Supervisions for Few-Shot Sequence Labeling
Figure 2 for Unifying Token and Span Level Supervisions for Few-Shot Sequence Labeling
Figure 3 for Unifying Token and Span Level Supervisions for Few-Shot Sequence Labeling
Figure 4 for Unifying Token and Span Level Supervisions for Few-Shot Sequence Labeling
Viaarxiv icon

SkillNet-X: A Multilingual Multitask Model with Sparsely Activated Skills

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 28, 2023
Zhangyin Feng, Yong Dai, Fan Zhang, Duyu Tang, Xiaocheng Feng, Shuangzhi Wu, Bing Qin, Yunbo Cao, Shuming Shi

Figure 1 for SkillNet-X: A Multilingual Multitask Model with Sparsely Activated Skills
Figure 2 for SkillNet-X: A Multilingual Multitask Model with Sparsely Activated Skills
Figure 3 for SkillNet-X: A Multilingual Multitask Model with Sparsely Activated Skills
Figure 4 for SkillNet-X: A Multilingual Multitask Model with Sparsely Activated Skills
Viaarxiv icon

Soft Language Clustering for Multilingual Model Pre-training

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 13, 2023
Jiali Zeng, Yufan Jiang, Yongjing Yin, Yi Jing, Fandong Meng, Binghuai Lin, Yunbo Cao, Jie Zhou

Figure 1 for Soft Language Clustering for Multilingual Model Pre-training
Figure 2 for Soft Language Clustering for Multilingual Model Pre-training
Figure 3 for Soft Language Clustering for Multilingual Model Pre-training
Figure 4 for Soft Language Clustering for Multilingual Model Pre-training
Viaarxiv icon

Large Language Models are not Fair Evaluators

Add code
Bookmark button
Alert button
May 29, 2023
Peiyi Wang, Lei Li, Liang Chen, Dawei Zhu, Binghuai Lin, Yunbo Cao, Qi Liu, Tianyu Liu, Zhifang Sui

Figure 1 for Large Language Models are not Fair Evaluators
Figure 2 for Large Language Models are not Fair Evaluators
Figure 3 for Large Language Models are not Fair Evaluators
Figure 4 for Large Language Models are not Fair Evaluators
Viaarxiv icon

Denoising Bottleneck with Mutual Information Maximization for Video Multimodal Fusion

Add code
Bookmark button
Alert button
May 25, 2023
Shaoxaing Wu, Damai Dai, Ziwei Qin, Tianyu Liu, Binghuai Lin, Yunbo Cao, Zhifang Sui

Figure 1 for Denoising Bottleneck with Mutual Information Maximization for Video Multimodal Fusion
Figure 2 for Denoising Bottleneck with Mutual Information Maximization for Video Multimodal Fusion
Figure 3 for Denoising Bottleneck with Mutual Information Maximization for Video Multimodal Fusion
Figure 4 for Denoising Bottleneck with Mutual Information Maximization for Video Multimodal Fusion
Viaarxiv icon

Bi-Drop: Generalizable Fine-tuning for Pre-trained Language Models via Adaptive Subnetwork Optimization

Add code
Bookmark button
Alert button
May 24, 2023
Shoujie Tong, Heming Xia, Damai Dai, Tianyu Liu, Binghuai Lin, Yunbo Cao, Zhifang Sui

Figure 1 for Bi-Drop: Generalizable Fine-tuning for Pre-trained Language Models via Adaptive Subnetwork Optimization
Figure 2 for Bi-Drop: Generalizable Fine-tuning for Pre-trained Language Models via Adaptive Subnetwork Optimization
Figure 3 for Bi-Drop: Generalizable Fine-tuning for Pre-trained Language Models via Adaptive Subnetwork Optimization
Figure 4 for Bi-Drop: Generalizable Fine-tuning for Pre-trained Language Models via Adaptive Subnetwork Optimization
Viaarxiv icon

DialogVCS: Robust Natural Language Understanding in Dialogue System Upgrade

Add code
Bookmark button
Alert button
May 24, 2023
Zefan Cai, Xin Zheng, Tianyu Liu, Xu Wang, Haoran Meng, Jiaqi Han, Gang Yuan, Binghuai Lin, Baobao Chang, Yunbo Cao

Figure 1 for DialogVCS: Robust Natural Language Understanding in Dialogue System Upgrade
Figure 2 for DialogVCS: Robust Natural Language Understanding in Dialogue System Upgrade
Figure 3 for DialogVCS: Robust Natural Language Understanding in Dialogue System Upgrade
Figure 4 for DialogVCS: Robust Natural Language Understanding in Dialogue System Upgrade
Viaarxiv icon