Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zheng Yuan

CBLUE: A Chinese Biomedical Language Understanding Evaluation Benchmark


Jun 15, 2021
Ningyu Zhang, Zhen Bi, Xiaozhuan Liang, Lei Li, Xiang Chen, Shumin Deng, Luoqiu Li, Xin Xie, Hongbin Ye, Xin Shang, Kangping Yin, Chuanqi Tan, Jian Xu, Mosha Chen, Fei Huang, Luo Si, Yuan Ni, Guotong Xie, Zhifang Sui, Baobao Chang, Hui Zong, Zheng Yuan, Linfeng Li, Jun Yan, Hongying Zan, Kunli Zhang, Huajun Chen, Buzhou Tang, Qingcai Chen


  Access Paper or Ask Questions

Density-Aware Federated Imitation Learning for Connected and Automated Vehicles with Unsignalized Intersection


May 05, 2021
Tianhao Wu, Mingzhi Jiang, Yinhui Han, Zheng Yuan, Lin Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Improving Biomedical Pretrained Language Models with Knowledge


Apr 21, 2021
Zheng Yuan, Yijia Liu, Chuanqi Tan, Songfang Huang, Fei Huang

* Accepted at BioNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Biomedical Question Answering: A Comprehensive Review


Feb 10, 2021
Qiao Jin, Zheng Yuan, Guangzhi Xiong, Qianlan Yu, Chuanqi Tan, Mosha Chen, Songfang Huang, Xiaozhong Liu, Sheng Yu

* Draft 

  Access Paper or Ask Questions

Attributes Aware Face Generation with Generative Adversarial Networks


Dec 03, 2020
Zheng Yuan, Jie Zhang, Shiguang Shan, Xilin Chen

* 8 pages, 5 figures, 3 tables. Accepted by ICPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

CODER: Knowledge infused cross-lingual medical term embedding for term normalization


Nov 05, 2020
Zheng Yuan, Zhengyun Zhao, Sheng Yu


  Access Paper or Ask Questions

Construction of the Literature Graph in Semantic Scholar


May 06, 2018
Waleed Ammar, Dirk Groeneveld, Chandra Bhagavatula, Iz Beltagy, Miles Crawford, Doug Downey, Jason Dunkelberger, Ahmed Elgohary, Sergey Feldman, Vu Ha, Rodney Kinney, Sebastian Kohlmeier, Kyle Lo, Tyler Murray, Hsu-Han Ooi, Matthew Peters, Joanna Power, Sam Skjonsberg, Lucy Lu Wang, Chris Wilhelm, Zheng Yuan, Madeleine van Zuylen, Oren Etzioni

* To appear in NAACL 2018 industry track 

  Access Paper or Ask Questions

Artificial Error Generation with Machine Translation and Syntactic Patterns


Jul 17, 2017
Marek Rei, Mariano Felice, Zheng Yuan, Ted Briscoe

* The 12th Workshop on Innovative Use of NLP for Building Educational Applications (BEA 2017) 

  Access Paper or Ask Questions