Alert button
Picture for Jingjing Xu

Jingjing Xu

Alert button

Empowering Large Language Model Agents through Action Learning

Feb 24, 2024
Haiteng Zhao, Chang Ma, Guoyin Wang, Jing Su, Lingpeng Kong, Jingjing Xu, Zhi-Hong Deng, Hongxia Yang

Viaarxiv icon

Two Stones Hit One Bird: Bilevel Positional Encoding for Better Length Extrapolation

Jan 29, 2024
Zhenyu He, Guhao Feng, Shengjie Luo, Kai Yang, Di He, Jingjing Xu, Zhi Zhang, Hongxia Yang, Liwei Wang

Viaarxiv icon

InfiAgent-DABench: Evaluating Agents on Data Analysis Tasks

Jan 10, 2024
Xueyu Hu, Ziyu Zhao, Shuang Wei, Ziwei Chai, Guoyin Wang, Xuwu Wang, Jing Su, Jingjing Xu, Ming Zhu, Yao Cheng, Jianbo Yuan, Kun Kuang, Yang Yang, Hongxia Yang, Fei Wu

Viaarxiv icon

Transformer Multivariate Forecasting: Less is More?

Dec 30, 2023
Jingjing Xu, Caesar Wu, Yuan-Fang Li, Pascal Bouvry

Viaarxiv icon

Trustworthy AI: Deciding What to Decide

Nov 21, 2023
Caesar Wu, Yuan-Fang Li, Jian Li, Jingjing Xu, Bouvry Pascal

Figure 1 for Trustworthy AI: Deciding What to Decide
Figure 2 for Trustworthy AI: Deciding What to Decide
Figure 3 for Trustworthy AI: Deciding What to Decide
Figure 4 for Trustworthy AI: Deciding What to Decide
Viaarxiv icon

CloudBrain-NMR: An Intelligent Cloud Computing Platform for NMR Spectroscopy Processing, Reconstruction and Analysis

Sep 12, 2023
Di Guo, Sijin Li, Jun Liu, Zhangren Tu, Tianyu Qiu, Jingjing Xu, Liubin Feng, Donghai Lin, Qing Hong, Meijin Lin, Yanqin Lin, Xiaobo Qu

Figure 1 for CloudBrain-NMR: An Intelligent Cloud Computing Platform for NMR Spectroscopy Processing, Reconstruction and Analysis
Figure 2 for CloudBrain-NMR: An Intelligent Cloud Computing Platform for NMR Spectroscopy Processing, Reconstruction and Analysis
Figure 3 for CloudBrain-NMR: An Intelligent Cloud Computing Platform for NMR Spectroscopy Processing, Reconstruction and Analysis
Figure 4 for CloudBrain-NMR: An Intelligent Cloud Computing Platform for NMR Spectroscopy Processing, Reconstruction and Analysis
Viaarxiv icon

Extrapolating Large Language Models to Non-English by Aligning Languages

Aug 09, 2023
Wenhao Zhu, Yunzhe Lv, Qingxiu Dong, Fei Yuan, Jingjing Xu, Shujian Huang, Lingpeng Kong, Jiajun Chen, Lei Li

Figure 1 for Extrapolating Large Language Models to Non-English by Aligning Languages
Figure 2 for Extrapolating Large Language Models to Non-English by Aligning Languages
Figure 3 for Extrapolating Large Language Models to Non-English by Aligning Languages
Figure 4 for Extrapolating Large Language Models to Non-English by Aligning Languages
Viaarxiv icon

INK: Injecting kNN Knowledge in Nearest Neighbor Machine Translation

Jun 10, 2023
Wenhao Zhu, Jingjing Xu, Shujian Huang, Lingpeng Kong, Jiajun Chen

Figure 1 for INK: Injecting kNN Knowledge in Nearest Neighbor Machine Translation
Figure 2 for INK: Injecting kNN Knowledge in Nearest Neighbor Machine Translation
Figure 3 for INK: Injecting kNN Knowledge in Nearest Neighbor Machine Translation
Figure 4 for INK: Injecting kNN Knowledge in Nearest Neighbor Machine Translation
Viaarxiv icon

M$^3$IT: A Large-Scale Dataset towards Multi-Modal Multilingual Instruction Tuning

Jun 08, 2023
Lei Li, Yuwei Yin, Shicheng Li, Liang Chen, Peiyi Wang, Shuhuai Ren, Mukai Li, Yazheng Yang, Jingjing Xu, Xu Sun, Lingpeng Kong, Qi Liu

Figure 1 for M$^3$IT: A Large-Scale Dataset towards Multi-Modal Multilingual Instruction Tuning
Figure 2 for M$^3$IT: A Large-Scale Dataset towards Multi-Modal Multilingual Instruction Tuning
Figure 3 for M$^3$IT: A Large-Scale Dataset towards Multi-Modal Multilingual Instruction Tuning
Figure 4 for M$^3$IT: A Large-Scale Dataset towards Multi-Modal Multilingual Instruction Tuning
Viaarxiv icon

ImageNetVC: Zero-Shot Visual Commonsense Evaluation on 1000 ImageNet Categories

May 24, 2023
Heming Xia, Qingxiu Dong, Lei Li, Jingjing Xu, Ziwei Qin, Zhifang Sui

Figure 1 for ImageNetVC: Zero-Shot Visual Commonsense Evaluation on 1000 ImageNet Categories
Figure 2 for ImageNetVC: Zero-Shot Visual Commonsense Evaluation on 1000 ImageNet Categories
Figure 3 for ImageNetVC: Zero-Shot Visual Commonsense Evaluation on 1000 ImageNet Categories
Figure 4 for ImageNetVC: Zero-Shot Visual Commonsense Evaluation on 1000 ImageNet Categories
Viaarxiv icon