Alert button
Picture for Peiyi Wang

Peiyi Wang

Alert button

Reducing Hallucinations in Entity Abstract Summarization with Facts-Template Decomposition

Feb 29, 2024
Fangwei Zhu, Peiyi Wang, Zhifang Sui

Viaarxiv icon

Utilizing Local Hierarchy with Adversarial Training for Hierarchical Text Classification

Feb 29, 2024
Zihan Wang, Peiyi Wang, Houfeng Wang

Viaarxiv icon

PeriodicLoRA: Breaking the Low-Rank Bottleneck in LoRA Optimization

Feb 25, 2024
Xiangdi Meng, Damai Dai, Weiyao Luo, Zhe Yang, Shaoxiang Wu, Xiaochen Wang, Peiyi Wang, Qingxiu Dong, Liang Chen, Zhifang Sui

Viaarxiv icon

PCA-Bench: Evaluating Multimodal Large Language Models in Perception-Cognition-Action Chain

Feb 21, 2024
Liang Chen, Yichi Zhang, Shuhuai Ren, Haozhe Zhao, Zefan Cai, Yuchi Wang, Peiyi Wang, Xiangdi Meng, Tianyu Liu, Baobao Chang

Viaarxiv icon

ICDPO: Effectively Borrowing Alignment Capability of Others via In-context Direct Preference Optimization

Feb 14, 2024
Feifan Song, Yuxuan Fan, Xin Zhang, Peiyi Wang, Houfeng Wang

Viaarxiv icon

DeepSeekMath: Pushing the Limits of Mathematical Reasoning in Open Language Models

Feb 06, 2024
Zhihong Shao, Peiyi Wang, Qihao Zhu, Runxin Xu, Junxiao Song, Mingchuan Zhang, Y. K. Li, Y. Wu, Daya Guo

Viaarxiv icon

Unlocking Efficiency in Large Language Model Inference: A Comprehensive Survey of Speculative Decoding

Jan 15, 2024
Heming Xia, Zhe Yang, Qingxiu Dong, Peiyi Wang, Yongqi Li, Tao Ge, Tianyu Liu, Wenjie Li, Zhifang Sui

Viaarxiv icon

DeepSeek LLM: Scaling Open-Source Language Models with Longtermism

Jan 05, 2024
DeepSeek-AI, :, Xiao Bi, Deli Chen, Guanting Chen, Shanhuang Chen, Damai Dai, Chengqi Deng, Honghui Ding, Kai Dong, Qiushi Du, Zhe Fu, Huazuo Gao, Kaige Gao, Wenjun Gao, Ruiqi Ge, Kang Guan, Daya Guo, Jianzhong Guo, Guangbo Hao, Zhewen Hao, Ying He, Wenjie Hu, Panpan Huang, Erhang Li, Guowei Li, Jiashi Li, Yao Li, Y. K. Li, Wenfeng Liang, Fangyun Lin, A. X. Liu, Bo Liu, Wen Liu, Xiaodong Liu, Xin Liu, Yiyuan Liu, Haoyu Lu, Shanghao Lu, Fuli Luo, Shirong Ma, Xiaotao Nie, Tian Pei, Yishi Piao, Junjie Qiu, Hui Qu, Tongzheng Ren, Zehui Ren, Chong Ruan, Zhangli Sha, Zhihong Shao, Junxiao Song, Xuecheng Su, Jingxiang Sun, Yaofeng Sun, Minghui Tang, Bingxuan Wang, Peiyi Wang, Shiyu Wang, Yaohui Wang, Yongji Wang, Tong Wu, Y. Wu, Xin Xie, Zhenda Xie, Ziwei Xie, Yiliang Xiong, Hanwei Xu, R. X. Xu, Yanhong Xu, Dejian Yang, Yuxiang You, Shuiping Yu, Xingkai Yu, B. Zhang, Haowei Zhang, Lecong Zhang, Liyue Zhang, Mingchuan Zhang, Minghua Zhang, Wentao Zhang, Yichao Zhang, Chenggang Zhao, Yao Zhao, Shangyan Zhou, Shunfeng Zhou, Qihao Zhu, Yuheng Zou

Viaarxiv icon

ASSISTGUI: Task-Oriented Desktop Graphical User Interface Automation

Jan 01, 2024
Difei Gao, Lei Ji, Zechen Bai, Mingyu Ouyang, Peiran Li, Dongxing Mao, Qinchen Wu, Weichen Zhang, Peiyi Wang, Xiangwu Guo, Hengxu Wang, Luowei Zhou, Mike Zheng Shou

Viaarxiv icon