Alert button
Picture for Kaiyang Zhou

Kaiyang Zhou

Alert button

Dual Memory Networks: A Versatile Adaptation Approach for Vision-Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2024
Yabin Zhang, Wenjie Zhu, Hui Tang, Zhiyuan Ma, Kaiyang Zhou, Lei Zhang

Viaarxiv icon

Open-Vocabulary Calibration for Vision-Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 15, 2024
Shuoyuan Wang, Jindong Wang, Guoqing Wang, Bob Zhang, Kaiyang Zhou, Hongxin Wei

Viaarxiv icon

Panoptic Video Scene Graph Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 28, 2023
Jingkang Yang, Wenxuan Peng, Xiangtai Li, Zujin Guo, Liangyu Chen, Bo Li, Zheng Ma, Kaiyang Zhou, Wayne Zhang, Chen Change Loy, Ziwei Liu

Figure 1 for Panoptic Video Scene Graph Generation
Figure 2 for Panoptic Video Scene Graph Generation
Figure 3 for Panoptic Video Scene Graph Generation
Figure 4 for Panoptic Video Scene Graph Generation
Viaarxiv icon

Octopus: Embodied Vision-Language Programmer from Environmental Feedback

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 12, 2023
Jingkang Yang, Yuhao Dong, Shuai Liu, Bo Li, Ziyue Wang, Chencheng Jiang, Haoran Tan, Jiamu Kang, Yuanhan Zhang, Kaiyang Zhou, Ziwei Liu

Figure 1 for Octopus: Embodied Vision-Language Programmer from Environmental Feedback
Figure 2 for Octopus: Embodied Vision-Language Programmer from Environmental Feedback
Figure 3 for Octopus: Embodied Vision-Language Programmer from Environmental Feedback
Figure 4 for Octopus: Embodied Vision-Language Programmer from Environmental Feedback
Viaarxiv icon

OpenOOD v1.5: Enhanced Benchmark for Out-of-Distribution Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 17, 2023
Jingyang Zhang, Jingkang Yang, Pengyun Wang, Haoqi Wang, Yueqian Lin, Haoran Zhang, Yiyou Sun, Xuefeng Du, Kaiyang Zhou, Wayne Zhang, Yixuan Li, Ziwei Liu, Yiran Chen, Hai Li

Figure 1 for OpenOOD v1.5: Enhanced Benchmark for Out-of-Distribution Detection
Figure 2 for OpenOOD v1.5: Enhanced Benchmark for Out-of-Distribution Detection
Figure 3 for OpenOOD v1.5: Enhanced Benchmark for Out-of-Distribution Detection
Figure 4 for OpenOOD v1.5: Enhanced Benchmark for Out-of-Distribution Detection
Viaarxiv icon

Contextual Object Detection with Multimodal Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
May 29, 2023
Yuhang Zang, Wei Li, Jun Han, Kaiyang Zhou, Chen Change Loy

Figure 1 for Contextual Object Detection with Multimodal Large Language Models
Figure 2 for Contextual Object Detection with Multimodal Large Language Models
Figure 3 for Contextual Object Detection with Multimodal Large Language Models
Figure 4 for Contextual Object Detection with Multimodal Large Language Models
Viaarxiv icon

Semi-Supervised and Long-Tailed Object Detection with CascadeMatch

Add code
Bookmark button
Alert button
May 24, 2023
Yuhang Zang, Kaiyang Zhou, Chen Huang, Chen Change Loy

Viaarxiv icon

What Makes Good Examples for Visual In-Context Learning?

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 01, 2023
Yuanhan Zhang, Kaiyang Zhou, Ziwei Liu

Figure 1 for What Makes Good Examples for Visual In-Context Learning?
Figure 2 for What Makes Good Examples for Visual In-Context Learning?
Figure 3 for What Makes Good Examples for Visual In-Context Learning?
Figure 4 for What Makes Good Examples for Visual In-Context Learning?
Viaarxiv icon