Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Shuai Liu

3rd Place Solution to Google Landmark Recognition Competition 2021


Oct 07, 2021
Cheng Xu, Weimin Wang, Shuai Liu, Yong Wang, Yuxiang Tang, Tianling Bian, Yanyu Yan, Qi She, Cheng Yang

* Corrected typos 

  Access Paper or Ask Questions

Viola: A Topic Agnostic Generate-and-Rank Dialogue System


Aug 25, 2021
Hyundong Cho, Basel Shbita, Kartik Shenoy, Shuai Liu, Nikhil Patel, Hitesh Pindikanti, Jennifer Lee, Jonathan May

* Alexa Prize Socialbot Grand Challenge 4 Proceedings, 23 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Re-Sampling in Imbalanced Semi-Supervised Learning


Jun 01, 2021
Ju He, Adam Kortylewski, Shaokang Yang, Shuai Liu, Cheng Yang, Changhu Wang, Alan Yuille


  Access Paper or Ask Questions

Fast Camera Image Denoising on Mobile GPUs with Deep Learning, Mobile AI 2021 Challenge: Report


May 17, 2021
Andrey Ignatov, Kim Byeoung-su, Radu Timofte, Angeline Pouget, Fenglong Song, Cheng Li, Shuai Xiao, Zhongqian Fu, Matteo Maggioni, Yibin Huang, Shen Cheng, Xin Lu, Yifeng Zhou, Liangyu Chen, Donghao Liu, Xiangyu Zhang, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Minsu Kwon, Myungje Lee, Jaeyoon Yoo, Changbeom Kang, Shinjo Wang, Bin Huang, Tianbao Zhou, Shuai Liu, Lei Lei, Chaoyu Feng, Liguang Huang, Zhikun Lei, Feifei Chen

* Mobile AI 2021 Workshop and Challenges: https://ai-benchmark.com/workshops/mai/2021/. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2105.07809, arXiv:2105.07825 

  Access Paper or Ask Questions

TransFG: A Transformer Architecture for Fine-grained Recognition


Mar 28, 2021
Ju He, Jie-Neng Chen, Shuai Liu, Adam Kortylewski, Cheng Yang, Yutong Bai, Changhu Wang, Alan Yuille

* Release official PyTorch implementation of the paper 

  Access Paper or Ask Questions

Re-rank Coarse Classification with Local Region Enhanced Features for Fine-Grained Image Recognition


Feb 19, 2021
Shaokang Yang, Shuai Liu, Cheng Yang, Changhu Wang

* 10 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results


Sep 15, 2020
Kai Zhang, Martin Danelljan, Yawei Li, Radu Timofte, Jie Liu, Jie Tang, Gangshan Wu, Yu Zhu, Xiangyu He, Wenjie Xu, Chenghua Li, Cong Leng, Jian Cheng, Guangyang Wu, Wenyi Wang, Xiaohong Liu, Hengyuan Zhao, Xiangtao Kong, Jingwen He, Yu Qiao, Chao Dong, Xiaotong Luo, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Maitreya Suin, Kuldeep Purohit, A. N. Rajagopalan, Xiaochuan Li, Zhiqiang Lang, Jiangtao Nie, Wei Wei, Lei Zhang, Abdul Muqeet, Jiwon Hwang, Subin Yang, JungHeum Kang, Sung-Ho Bae, Yongwoo Kim, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Yanyun Qu, Geun-Woo Jeon, Jun-Ho Choi, Jun-Hyuk Kim, Jong-Seok Lee, Steven Marty, Eric Marty, Dongliang Xiong, Siang Chen, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Haicheng Wang, Vineeth Bhaskara, Alex Levinshtein, Stavros Tsogkas, Allan Jepson, Xiangzhen Kong, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V, Nan Nan, Shuai Liu, Jie Cai, Zibo Meng, Jiaming Ding, Chiu Man Ho, Xuehui Wang, Qiong Yan, Yuzhi Zhao, Long Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Liang Chen, Yanyun Qu, Long Sun, Wenhao Wang, Zhenbing Liu, Rushi Lan, Rao Muhammad Umer, Christian Micheloni


  Access Paper or Ask Questions

Vacuum Driven Auxetic Switching Structure and Its Application on a Gripper and Quadruped


Aug 28, 2020
Shuai Liu, Sheeraz Athar, Michael Yu Wang

* 6 pages, 14 Figures, International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2020 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Real Image Denoising: Dataset, Methods and Results


May 08, 2020
Abdelrahman Abdelhamed, Mahmoud Afifi, Radu Timofte, Michael S. Brown, Yue Cao, Zhilu Zhang, Wangmeng Zuo, Xiaoling Zhang, Jiye Liu, Wendong Chen, Changyuan Wen, Meng Liu, Shuailin Lv, Yunchao Zhang, Zhihong Pan, Baopu Li, Teng Xi, Yanwen Fan, Xiyu Yu, Gang Zhang, Jingtuo Liu, Junyu Han, Errui Ding, Songhyun Yu, Bumjun Park, Jechang Jeong, Shuai Liu, Ziyao Zong, Nan Nan, Chenghua Li, Zengli Yang, Long Bao, Shuangquan Wang, Dongwoon Bai, Jungwon Lee, Youngjung Kim, Kyeongha Rho, Changyeop Shin, Sungho Kim, Pengliang Tang, Yiyun Zhao, Yuqian Zhou, Yuchen Fan, Thomas Huang, Zhihao Li, Nisarg A. Shah, Wei Liu, Qiong Yan, Yuzhi Zhao, Marcin Możejko, Tomasz Latkowski, Lukasz Treszczotko, Michał Szafraniuk, Krzysztof Trojanowski, Yanhong Wu, Pablo Navarrete Michelini, Fengshuo Hu, Yunhua Lu, Sujin Kim, Wonjin Kim, Jaayeon Lee, Jang-Hwan Choi, Magauiya Zhussip, Azamat Khassenov, Jong Hyun Kim, Hwechul Cho, Priya Kansal, Sabari Nathan, Zhangyu Ye, Xiwen Lu, Yaqi Wu, Jiangxin Yang, Yanlong Cao, Siliang Tang, Yanpeng Cao, Matteo Maggioni, Ioannis Marras, Thomas Tanay, Gregory Slabaugh, Youliang Yan, Myungjoo Kang, Han-Soo Choi, Kyungmin Song, Shusong Xu, Xiaomu Lu, Tingniao Wang, Chunxia Lei, Bin Liu, Rajat Gupta, Vineet Kumar


  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Image Demoireing: Methods and Results


May 06, 2020
Shanxin Yuan, Radu Timofte, Ales Leonardis, Gregory Slabaugh, Xiaotong Luo, Jiangtao Zhang, Yanyun Qu, Ming Hong, Yuan Xie, Cuihua Li, Dejia Xu, Yihao Chu, Qingyan Sun, Shuai Liu, Ziyao Zong, Nan Nan, Chenghua Li, Sangmin Kim, Hyungjoon Nam, Jisu Kim, Jechang Jeong, Manri Cheon, Sung-Jun Yoon, Byungyeon Kang, Junwoo Lee, Bolun Zheng, Xiaohong Liu, Linhui Dai, Jun Chen, Xi Cheng, Zhenyong Fu, Jian Yang, Chul Lee, An Gia Vien, Hyunkook Park, Sabari Nathan, M. Parisa Beham, S Mohamed Mansoor Roomi, Florian Lemarchand, Maxime Pelcat, Erwan Nogues, Densen Puthussery, Hrishikesh P S, Jiji C V, Ashish Sinha, Xuan Zhao

* CVPRW 2020 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results


May 05, 2020
Andreas Lugmayr, Martin Danelljan, Radu Timofte, Namhyuk Ahn, Dongwoon Bai, Jie Cai, Yun Cao, Junyang Chen, Kaihua Cheng, SeYoung Chun, Wei Deng, Mostafa El-Khamy, Chiu Man Ho, Xiaozhong Ji, Amin Kheradmand, Gwantae Kim, Hanseok Ko, Kanghyu Lee, Jungwon Lee, Hao Li, Ziluan Liu, Zhi-Song Liu, Shuai Liu, Yunhua Lu, Zibo Meng, Pablo Navarrete Michelini, Christian Micheloni, Kalpesh Prajapati, Haoyu Ren, Yong Hyeok Seo, Wan-Chi Siu, Kyung-Ah Sohn, Ying Tai, Rao Muhammad Umer, Shuangquan Wang, Huibing Wang, Timothy Haoning Wu, Haoning Wu, Biao Yang, Fuzhi Yang, Jaejun Yoo, Tongtong Zhao, Yuanbo Zhou, Haijie Zhuo, Ziyao Zong, Xueyi Zou


  Access Paper or Ask Questions

A Flexible Connector for Soft Modular Robots Based on Micropatterned Intersurface Jamming


Apr 10, 2020
Yu Alexander Tse, Shuai Liu, Yang Yang, Michael Yu Wang

* Accepted to ROBOSOFT 2020 

  Access Paper or Ask Questions

On-policy Reinforcement Learning with Entropy Regularization


Dec 20, 2019
Jingbin Liu, Xinyang Gu, Dexiang Zhang, Shuai Liu

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1908.11494; text overlap with arXiv:1710.03748, arXiv:1812.05905, arXiv:1801.01290 by other authors 

  Access Paper or Ask Questions

Soft Q-network


Dec 20, 2019
Jingbin Liu, Xinyang Gu, Shuai Liu, Dexiang Zhang

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1912.01557, arXiv:1908.11494; text overlap with arXiv:1812.05905, arXiv:1710.02298, arXiv:1801.01290 by other authors 

  Access Paper or Ask Questions

AIM 2019 Challenge on Constrained Super-Resolution: Methods and Results


Nov 04, 2019
Kai Zhang, Shuhang Gu, Radu Timofte, Zheng Hui, Xiumei Wang, Xinbo Gao, Dongliang Xiong, Shuai Liu, Ruipeng Gang, Nan Nan, Chenghua Li, Xueyi Zou, Ning Kang, Zhan Wang, Hang Xu, Chaofeng Wang, Zheng Li, Linlin Wang, Jun Shi, Wenyu Sun, Zhiqiang Lang, Jiangtao Nie, Wei Wei, Lei Zhang, Yazhe Niu, Peijin Zhuo, Xiangzhen Kong, Long Sun, Wenhao Wang


  Access Paper or Ask Questions

PtLnc-BXE: Prediction of plant lncRNAs using a Bagging-XGBoost-ensemble method with multiple features


Nov 01, 2019
Guangyan Zhang, Ziru Liu, Jichen Dai, Zilan Yu, Shuai Liu, Wen Zhang

* 8 pages,5 figures, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

High efficiency rl agent


Sep 11, 2019
Jingbin Liu, Xinyang Gu, Dexiang Zhang, Shuai Liu

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1812.05905, arXiv:1801.01290, arXiv:1509.03044 by other authors. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1812.05905, arXiv:1801.01290 by other authors; text overlap with arXiv:1507.06527 by other authors 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-vehicle Flocking Control with Deep Deterministic Policy Gradient Method


Jun 01, 2018
Yang Lyu, Quan Pan, Jinwen Hu, Chunhui Zhao, Shuai Liu


  Access Paper or Ask Questions