Alert button
Picture for Shuai Liu

Shuai Liu

Alert button

NIV-SSD: Neighbor IoU-Voting Single-Stage Object Detector From Point Cloud

Jan 23, 2024
Shuai Liu, Di Wang, Quan Wang, Kai Huang

Viaarxiv icon

DCDet: Dynamic Cross-based 3D Object Detector

Jan 14, 2024
Shuai Liu, Boyang Li, Zhiyu Fang, Kai Huang

Viaarxiv icon

T-Code: Simple Temporal Latent Code for Efficient Dynamic View Synthesis

Dec 18, 2023
Zhenhuan Liu, Shuai Liu, Jie Yang, Wei Liu

Viaarxiv icon

Can Language Model Moderators Improve the Health of Online Discourse?

Nov 16, 2023
Hyundong Cho, Shuai Liu, Taiwei Shi, Darpan Jain, Basem Rizk, Yuyang Huang, Zixun Lu, Nuan Wen, Jonathan Gratch, Emilio Ferrara, Jonathan May

Viaarxiv icon

Exploration via linearly perturbed loss minimisation

Nov 13, 2023
David Janz, Shuai Liu, Alex Ayoub, Csaba Szepesvári

Figure 1 for Exploration via linearly perturbed loss minimisation
Figure 2 for Exploration via linearly perturbed loss minimisation
Viaarxiv icon

Origami-inspired Bi-directional Actuator with Orthogonal Actuation

Oct 17, 2023
Shuai Liu, Sheeraz Athar, Michael Yu Wang

Viaarxiv icon

Octopus: Embodied Vision-Language Programmer from Environmental Feedback

Oct 12, 2023
Jingkang Yang, Yuhao Dong, Shuai Liu, Bo Li, Ziyue Wang, Chencheng Jiang, Haoran Tan, Jiamu Kang, Yuanhan Zhang, Kaiyang Zhou, Ziwei Liu

Figure 1 for Octopus: Embodied Vision-Language Programmer from Environmental Feedback
Figure 2 for Octopus: Embodied Vision-Language Programmer from Environmental Feedback
Figure 3 for Octopus: Embodied Vision-Language Programmer from Environmental Feedback
Figure 4 for Octopus: Embodied Vision-Language Programmer from Environmental Feedback
Viaarxiv icon

Self-Supervised High Dynamic Range Imaging with Multi-Exposure Images in Dynamic Scenes

Oct 03, 2023
Zhilu Zhang, Haoyu Wang, Shuai Liu, Xiaotao Wang, Lei Lei, Wangmeng Zuo

Figure 1 for Self-Supervised High Dynamic Range Imaging with Multi-Exposure Images in Dynamic Scenes
Figure 2 for Self-Supervised High Dynamic Range Imaging with Multi-Exposure Images in Dynamic Scenes
Figure 3 for Self-Supervised High Dynamic Range Imaging with Multi-Exposure Images in Dynamic Scenes
Figure 4 for Self-Supervised High Dynamic Range Imaging with Multi-Exposure Images in Dynamic Scenes
Viaarxiv icon

Beyond Image Borders: Learning Feature Extrapolation for Unbounded Image Composition

Sep 21, 2023
Xiaoyu Liu, Ming Liu, Junyi Li, Shuai Liu, Xiaotao Wang, Lei Lei, Wangmeng Zuo

Figure 1 for Beyond Image Borders: Learning Feature Extrapolation for Unbounded Image Composition
Figure 2 for Beyond Image Borders: Learning Feature Extrapolation for Unbounded Image Composition
Figure 3 for Beyond Image Borders: Learning Feature Extrapolation for Unbounded Image Composition
Figure 4 for Beyond Image Borders: Learning Feature Extrapolation for Unbounded Image Composition
Viaarxiv icon

Benchmarking Robustness and Generalization in Multi-Agent Systems: A Case Study on Neural MMO

Aug 30, 2023
Yangkun Chen, Joseph Suarez, Junjie Zhang, Chenghui Yu, Bo Wu, Hanmo Chen, Hengman Zhu, Rui Du, Shanliang Qian, Shuai Liu, Weijun Hong, Jinke He, Yibing Zhang, Liang Zhao, Clare Zhu, Julian Togelius, Sharada Mohanty, Jiaxin Chen, Xiu Li, Xiaolong Zhu, Phillip Isola

Figure 1 for Benchmarking Robustness and Generalization in Multi-Agent Systems: A Case Study on Neural MMO
Figure 2 for Benchmarking Robustness and Generalization in Multi-Agent Systems: A Case Study on Neural MMO
Viaarxiv icon