Alert button
Picture for Zheng Ma

Zheng Ma

Alert button

Cobra Effect in Reference-Free Image Captioning Metrics

Feb 18, 2024
Zheng Ma, Changxin Wang, Yawen Ouyang, Fei Zhao, Jianbing Zhang, Shujian Huang, Jiajun Chen

Viaarxiv icon

Identifying Best Practice Melting Patterns in Induction Furnaces: A Data-Driven Approach Using Time Series KMeans Clustering and Multi-Criteria Decision Making

Jan 09, 2024
Daniel Anthony Howard, Bo Nørregaard Jørgensen, Zheng Ma

Viaarxiv icon

Panoptic Video Scene Graph Generation

Nov 28, 2023
Jingkang Yang, Wenxuan Peng, Xiangtai Li, Zujin Guo, Liangyu Chen, Bo Li, Zheng Ma, Kaiyang Zhou, Wayne Zhang, Chen Change Loy, Ziwei Liu

Figure 1 for Panoptic Video Scene Graph Generation
Figure 2 for Panoptic Video Scene Graph Generation
Figure 3 for Panoptic Video Scene Graph Generation
Figure 4 for Panoptic Video Scene Graph Generation
Viaarxiv icon

An Unsupervised Deep Learning Approach for the Wave Equation Inverse Problem

Nov 08, 2023
Xiong-Bin Yan, Keke Wu, Zhi-Qin John Xu, Zheng Ma

Viaarxiv icon

Bounding and Filling: A Fast and Flexible Framework for Image Captioning

Oct 15, 2023
Zheng Ma, Changxin Wang, Bo Huang, Zixuan Zhu, Jianbing Zhang

Viaarxiv icon

Dynamic Demonstrations Controller for In-Context Learning

Sep 30, 2023
Fei Zhao, Taotian Pang, Zhen Wu, Zheng Ma, Shujian Huang, Xinyu Dai

Viaarxiv icon

Low-complexity Resource Allocation for User Paired RSMA in Future 6G Wireless Networks

Aug 08, 2023
Jiewen Hu, Gang Liu, Zheng Ma, Ming Xiao, Pingzhi Fan

Figure 1 for Low-complexity Resource Allocation for User Paired RSMA in Future 6G Wireless Networks
Figure 2 for Low-complexity Resource Allocation for User Paired RSMA in Future 6G Wireless Networks
Figure 3 for Low-complexity Resource Allocation for User Paired RSMA in Future 6G Wireless Networks
Figure 4 for Low-complexity Resource Allocation for User Paired RSMA in Future 6G Wireless Networks
Viaarxiv icon

Food-500 Cap: A Fine-Grained Food Caption Benchmark for Evaluating Vision-Language Models

Aug 06, 2023
Zheng Ma, Mianzhi Pan, Wenhan Wu, Kanzhi Cheng, Jianbing Zhang, Shujian Huang, Jiajun Chen

Figure 1 for Food-500 Cap: A Fine-Grained Food Caption Benchmark for Evaluating Vision-Language Models
Figure 2 for Food-500 Cap: A Fine-Grained Food Caption Benchmark for Evaluating Vision-Language Models
Figure 3 for Food-500 Cap: A Fine-Grained Food Caption Benchmark for Evaluating Vision-Language Models
Figure 4 for Food-500 Cap: A Fine-Grained Food Caption Benchmark for Evaluating Vision-Language Models
Viaarxiv icon

ADS-Cap: A Framework for Accurate and Diverse Stylized Captioning with Unpaired Stylistic Corpora

Aug 02, 2023
Kanzhi Cheng, Zheng Ma, Shi Zong, Jianbing Zhang, Xinyu Dai, Jiajun Chen

Viaarxiv icon

Beyond Generic: Enhancing Image Captioning with Real-World Knowledge using Vision-Language Pre-Training Model

Aug 02, 2023
Kanzhi Cheng, Wenpo Song, Zheng Ma, Wenhao Zhu, Zixuan Zhu, Jianbing Zhang

Figure 1 for Beyond Generic: Enhancing Image Captioning with Real-World Knowledge using Vision-Language Pre-Training Model
Figure 2 for Beyond Generic: Enhancing Image Captioning with Real-World Knowledge using Vision-Language Pre-Training Model
Figure 3 for Beyond Generic: Enhancing Image Captioning with Real-World Knowledge using Vision-Language Pre-Training Model
Figure 4 for Beyond Generic: Enhancing Image Captioning with Real-World Knowledge using Vision-Language Pre-Training Model
Viaarxiv icon