Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

ViM: Out-Of-Distribution with Virtual-logit MatchingHaoqi Wang , Zhizhong Li , Litong Feng , Wayne Zhang

* CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Uncertainty Estimation via Response Scaling for Pseudo-mask Noise Mitigation in Weakly-supervised Semantic SegmentationYi Li , Yiqun Duan , Zhanghui Kuang , Yimin Chen , Wayne Zhang , Xiaomeng Li

* Accept at AAAI 2022, Code is available at https://github.com/XMed-Lab/URN 

   Access Paper or Ask Questions

Pseudo-mask Matters in Weakly-supervised Semantic SegmentationYi Li , Zhanghui Kuang , Liyang Liu , Yimin Chen , Wayne Zhang

* Accepted by ICCV2021 

   Access Paper or Ask Questions

Pseudo-mask Matters inWeakly-supervised Semantic SegmentationYi Li , Zhanghui Kuang , Liyang Liu , Yimin Chen , Wayne Zhang

* Accepted by ICCV2021 

   Access Paper or Ask Questions

Semantically Coherent Out-of-Distribution DetectionJingkang Yang , Haoqi Wang , Litong Feng , Xiaopeng Yan , Huabin Zheng , Wayne Zhang , Ziwei Liu

* 15 pages, 7 figures. Accepted by ICCV-2021. Project page: https://jingkang50.github.io/projects/scood 

   Access Paper or Ask Questions

MMOCR: A Comprehensive Toolbox for Text Detection, Recognition and UnderstandingZhanghui Kuang , Hongbin Sun , Zhizhong Li , Xiaoyu Yue , Tsui Hin Lin , Jianyong Chen , Huaqiang Wei , Yiqin Zhu , Tong Gao , Wenwei Zhang , Kai Chen , Wayne Zhang , Dahua Lin

* Accepted to ACM MM (Open Source Competition Track) 

   Access Paper or Ask Questions

Progressive Representative Labeling for Deep Semi-Supervised LearningXiaopeng Yan , Riquan Chen , Litong Feng , Jingkang Yang , Huabin Zheng , Wayne Zhang


   Access Paper or Ask Questions

Vision Transformer with Progressive SamplingXiaoyu Yue , Shuyang Sun , Zhanghui Kuang , Meng Wei , Philip Torr , Wayne Zhang , Dahua Lin

* Accepted to ICCV 2021 

   Access Paper or Ask Questions

Group Fisher Pruning for Practical Network CompressionLiyang Liu , Shilong Zhang , Zhanghui Kuang , Aojun Zhou , Jing-Hao Xue , Xinjiang Wang , Yimin Chen , Wenming Yang , Qingmin Liao , Wayne Zhang

* ICML2021; Code: https://github.com/jshilong/FisherPruning 

   Access Paper or Ask Questions

WSSOD: A New Pipeline for Weakly- and Semi-Supervised Object DetectionShijie Fang , Yuhang Cao , Xinjiang Wang , Kai Chen , Dahua Lin , Wayne Zhang


   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
>>