Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Consistent Attack: Universal Adversarial Perturbation on Embodied Vision Navigation


Jun 12, 2022
You Qiaoben, Chengyang Ying, Xinning Zhou, Hang Su, Jun Zhu, Bo Zhang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Towards Safe Reinforcement Learning via Constraining Conditional Value-at-Risk


Jun 09, 2022
Chengyang Ying, Xinning Zhou, Hang Su, Dong Yan, Ning Chen, Jun Zhu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

GSmooth: Certified Robustness against Semantic Transformations via Generalized Randomized Smoothing


Jun 09, 2022
Zhongkai Hao, Chengyang Ying, Yinpeng Dong, Hang Su, Jun Zhu, Jian Song


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Human-Robot Shared Control for Surgical Robot Based on Context-Aware Sim-to-Real Adaptation


Apr 23, 2022
Dandan Zhang, Zicong Wu, Junhong Chen, Ruiqi Zhu, Adnan Munawar, Bo Xiao, Yuan Guan, Hang Su, Wuzhou Hong, Yao Guo, Gregory S. Fischer, Benny Lo, Guang-Zhong Yang

* Accepted by ICRA 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DINO: DETR with Improved DeNoising Anchor Boxes for End-to-End Object Detection


Apr 07, 2022
Hao Zhang, Feng Li, Shilong Liu, Lei Zhang, Hang Su, Jun Zhu, Lionel M. Ni, Heung-Yeung Shum


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Roadmap for Big Model


Apr 02, 2022
Sha Yuan, Hanyu Zhao, Shuai Zhao, Jiahong Leng, Yangxiao Liang, Xiaozhi Wang, Jifan Yu, Xin Lv, Zhou Shao, Jiaao He, Yankai Lin, Xu Han, Zhenghao Liu, Ning Ding, Yongming Rao, Yizhao Gao, Liang Zhang, Ming Ding, Cong Fang, Yisen Wang, Mingsheng Long, Jing Zhang, Yinpeng Dong, Tianyu Pang, Peng Cui, Lingxiao Huang, Zheng Liang, Huawei Shen, Hui Zhang, Quanshi Zhang, Qingxiu Dong, Zhixing Tan, Mingxuan Wang, Shuo Wang, Long Zhou, Haoran Li, Junwei Bao, Yingwei Pan, Weinan Zhang, Zhou Yu, Rui Yan, Chence Shi, Minghao Xu, Zuobai Zhang, Guoqiang Wang, Xiang Pan, Mengjie Li, Xiaoyu Chu, Zijun Yao, Fangwei Zhu, Shulin Cao, Weicheng Xue, Zixuan Ma, Zhengyan Zhang, Shengding Hu, Yujia Qin, Chaojun Xiao, Zheni Zeng, Ganqu Cui, Weize Chen, Weilin Zhao, Yuan Yao, Peng Li, Wenzhao Zheng, Wenliang Zhao, Ziyi Wang, Borui Zhang, Nanyi Fei, Anwen Hu, Zenan Ling, Haoyang Li, Boxi Cao, Xianpei Han, Weidong Zhan, Baobao Chang, Hao Sun, Jiawen Deng, Chujie Zheng, Juanzi Li, Lei Hou, Xigang Cao, Jidong Zhai, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Jiwen Lu, Zhiwu Lu, Qin Jin, Ruihua Song, Ji-Rong Wen, Zhouchen Lin, Liwei Wang, Hang Su, Jun Zhu, Zhifang Sui, Jiajun Zhang, Yang Liu, Xiaodong He, Minlie Huang, Jian Tang, Jie Tang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2107.06499 by other authors 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Policy Learning for Robust Markov Decision Process with a Mismatched Generative Model


Mar 15, 2022
Jialian Li, Tongzheng Ren, Dong Yan, Hang Su, Jun Zhu

* AAAI 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Policy Learning for Robust Markov Decision Process with a Mismatched Generative Mode


Mar 13, 2022
Jialian Li, Tongzheng Ren, Dong Yan, Hang Su, Jun Zhu

* AAAI 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Query-Efficient Black-box Adversarial Attacks Guided by a Transfer-based Prior


Mar 13, 2022
Yinpeng Dong, Shuyu Cheng, Tianyu Pang, Hang Su, Jun Zhu

* Accepted by IEEE Transactions on Pattern Recognition and Machine Intelligence (TPAMI). The official version is at https://ieeexplore.ieee.org/document/9609659 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Controllable Evaluation and Generation of Physical Adversarial Patch on Face Recognition


Mar 10, 2022
Xiao Yang, Yinpeng Dong, Tianyu Pang, Zihao Xiao, Hang Su, Jun Zhu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>