Alert button
Picture for Changwang Zhang

Changwang Zhang

Alert button

AFSPP: Agent Framework for Shaping Preference and Personality with Large Language Models

Jan 05, 2024
Zihong He, Changwang Zhang

Viaarxiv icon

UFIN: Universal Feature Interaction Network for Multi-Domain Click-Through Rate Prediction

Nov 27, 2023
Zhen Tian, Changwang Zhang, Wayne Xin Zhao, Xin Zhao, Ji-Rong Wen, Zhao Cao

Figure 1 for UFIN: Universal Feature Interaction Network for Multi-Domain Click-Through Rate Prediction
Figure 2 for UFIN: Universal Feature Interaction Network for Multi-Domain Click-Through Rate Prediction
Figure 3 for UFIN: Universal Feature Interaction Network for Multi-Domain Click-Through Rate Prediction
Figure 4 for UFIN: Universal Feature Interaction Network for Multi-Domain Click-Through Rate Prediction
Viaarxiv icon

HIEN: Hierarchical Intention Embedding Network for Click-Through Rate Prediction

Jun 01, 2022
Zuowu Zheng, Changwang Zhang, Xiaofeng Gao, Guihai Chen

Figure 1 for HIEN: Hierarchical Intention Embedding Network for Click-Through Rate Prediction
Figure 2 for HIEN: Hierarchical Intention Embedding Network for Click-Through Rate Prediction
Figure 3 for HIEN: Hierarchical Intention Embedding Network for Click-Through Rate Prediction
Figure 4 for HIEN: Hierarchical Intention Embedding Network for Click-Through Rate Prediction
Viaarxiv icon

Multi-view Clustering via Deep Matrix Factorization and Partition Alignment

May 10, 2021
Chen Zhang, Siwei Wang, Jiyuan Liu, Sihang Zhou, Pei Zhang, Xinwang Liu, En Zhu, Changwang Zhang

Figure 1 for Multi-view Clustering via Deep Matrix Factorization and Partition Alignment
Figure 2 for Multi-view Clustering via Deep Matrix Factorization and Partition Alignment
Figure 3 for Multi-view Clustering via Deep Matrix Factorization and Partition Alignment
Figure 4 for Multi-view Clustering via Deep Matrix Factorization and Partition Alignment
Viaarxiv icon

Multi-view Clustering with Deep Matrix Factorization and Global Graph Refinement

May 01, 2021
Chen Zhang, Siwei Wang, Wenxuan Tu, Pei Zhang, Xinwang Liu, Changwang Zhang, Bo Yuan

Figure 1 for Multi-view Clustering with Deep Matrix Factorization and Global Graph Refinement
Figure 2 for Multi-view Clustering with Deep Matrix Factorization and Global Graph Refinement
Figure 3 for Multi-view Clustering with Deep Matrix Factorization and Global Graph Refinement
Figure 4 for Multi-view Clustering with Deep Matrix Factorization and Global Graph Refinement
Viaarxiv icon