Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jianfeng Zhang

Body Meshes as Points


May 06, 2021
Jianfeng Zhang, Dongdong Yu, Jun Hao Liew, Xuecheng Nie, Jiashi Feng

* To appear at CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

PoseAug: A Differentiable Pose Augmentation Framework for 3D Human Pose Estimation


May 06, 2021
Kehong Gong, Jianfeng Zhang, Jiashi Feng

* CVPR 2021 Oral Paper, code available: https://github.com/jfzhang95/PoseAug 

  Access Paper or Ask Questions

Inference Stage Optimization for Cross-scenario 3D Human Pose Estimation


Jul 04, 2020
Jianfeng Zhang, Xuecheng Nie, Jiashi Feng


  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Graph Pooling with Structure Learning


Dec 25, 2019
Zhen Zhang, Jiajun Bu, Martin Ester, Jianfeng Zhang, Chengwei Yao, Zhi Yu, Can Wang

* Typo corrected, reference added and code is available at https://github.com/cszhangzhen/HGP-SL 

  Access Paper or Ask Questions

Single-Stage Multi-Person Pose Machines


Aug 24, 2019
Xuecheng Nie, Jianfeng Zhang, Shuicheng Yan, Jiashi Feng

* To appear in ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Predicting Path Failure In Time-Evolving Graphs


May 21, 2019
Jia Li, Zhichao Han, Hong Cheng, Jiao Su, Pengyun Wang, Jianfeng Zhang, Lujia Pan

* Accepted by KDD2019 Research track (oral presentation) 

  Access Paper or Ask Questions

Interactive Binary Image Segmentation with Edge Preservation


Sep 10, 2018
Jianfeng Zhang, Liezhuo Zhang, Yuankai Teng, Xiaoping Zhang, Song Wang, Lili Ju


  Access Paper or Ask Questions

Learning for Disparity Estimation through Feature Constancy


Mar 28, 2018
Zhengfa Liang, Yiliu Feng, Yulan Guo, Hengzhu Liu, Wei Chen, Linbo Qiao, Li Zhou, Jianfeng Zhang

* Accepted by CVPR 2018, 10 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions