Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jun Hao Liew

Body Meshes as Points


May 06, 2021
Jianfeng Zhang, Dongdong Yu, Jun Hao Liew, Xuecheng Nie, Jiashi Feng

* To appear at CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Classification Calibration for Long-tail Instance Segmentation


Nov 02, 2019
Tao Wang, Yu Li, Bingyi Kang, Junnan Li, Jun Hao Liew, Sheng Tang, Steven Hoi, Jiashi Feng

* This report presents our winning solution to LVIS 2019 challenge 

  Access Paper or Ask Questions

PANet: Few-Shot Image Semantic Segmentation with Prototype Alignment


Aug 18, 2019
Kaixin Wang, Jun Hao Liew, Yingtian Zou, Daquan Zhou, Jiashi Feng

* 10 pages, 6 figures, ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions