Alert button
Picture for Xian Wei

Xian Wei

Alert button

Deep Extrinsic Manifold Representation for Vision Tasks

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 31, 2024
Tongtong Zhang, Xian Wei, Yuanxiang Li

Viaarxiv icon

WaveAttack: Asymmetric Frequency Obfuscation-based Backdoor Attacks Against Deep Neural Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 19, 2023
Jun Xia, Zhihao Yue, Yingbo Zhou, Zhiwei Ling, Xian Wei, Mingsong Chen

Viaarxiv icon

Continual Learning via Manifold Expansion Replay

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 12, 2023
Zihao Xu, Xuan Tang, Yufei Shi, Jianfeng Zhang, Jian Yang, Mingsong Chen, Xian Wei

Figure 1 for Continual Learning via Manifold Expansion Replay
Figure 2 for Continual Learning via Manifold Expansion Replay
Figure 3 for Continual Learning via Manifold Expansion Replay
Viaarxiv icon

EqGAN: Feature Equalization Fusion for Few-shot Image Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 27, 2023
Yingbo Zhou, Zhihao Yue, Yutong Ye, Pengyu Zhang, Xian Wei, Mingsong Chen

Viaarxiv icon

Curvature-based Transformer for Molecular Property Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 25, 2023
Yili Chen, Zhengyu Li, Zheng Wan, Hui Yu, Xian Wei

Figure 1 for Curvature-based Transformer for Molecular Property Prediction
Figure 2 for Curvature-based Transformer for Molecular Property Prediction
Figure 3 for Curvature-based Transformer for Molecular Property Prediction
Figure 4 for Curvature-based Transformer for Molecular Property Prediction
Viaarxiv icon

Hyperbolic Graph Diffusion Model for Molecule Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 15, 2023
Lingfeng Wen, Xian Wei

Figure 1 for Hyperbolic Graph Diffusion Model for Molecule Generation
Figure 2 for Hyperbolic Graph Diffusion Model for Molecule Generation
Figure 3 for Hyperbolic Graph Diffusion Model for Molecule Generation
Figure 4 for Hyperbolic Graph Diffusion Model for Molecule Generation
Viaarxiv icon

FedMR: Federated Learning via Model Recombination

Add code
Bookmark button
Alert button
May 18, 2023
Ming Hu, Zhihao Yue, Zhiwei Ling, Yihao Huang, Cheng Chen, Xian Wei, Yang Liu, Mingsong Chen

Figure 1 for FedMR: Federated Learning via Model Recombination
Figure 2 for FedMR: Federated Learning via Model Recombination
Figure 3 for FedMR: Federated Learning via Model Recombination
Figure 4 for FedMR: Federated Learning via Model Recombination
Viaarxiv icon

Group Equivariant BEV for 3D Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 26, 2023
Hongwei Liu, Jian Yang, Jianfeng Zhang, Dongheng Shao, Jielong Guo, Shaobo Li, Xuan Tang, Xian Wei

Figure 1 for Group Equivariant BEV for 3D Object Detection
Figure 2 for Group Equivariant BEV for 3D Object Detection
Figure 3 for Group Equivariant BEV for 3D Object Detection
Figure 4 for Group Equivariant BEV for 3D Object Detection
Viaarxiv icon

Autoencoders with Intrinsic Dimension Constraints for Learning Low Dimensional Image Representations

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 16, 2023
Jianzhang Zheng, Hao Shen, Jian Yang, Xuan Tang, Mingsong Chen, Hui Yu, Jielong Guo, Xian Wei

Figure 1 for Autoencoders with Intrinsic Dimension Constraints for Learning Low Dimensional Image Representations
Figure 2 for Autoencoders with Intrinsic Dimension Constraints for Learning Low Dimensional Image Representations
Figure 3 for Autoencoders with Intrinsic Dimension Constraints for Learning Low Dimensional Image Representations
Figure 4 for Autoencoders with Intrinsic Dimension Constraints for Learning Low Dimensional Image Representations
Viaarxiv icon

Multi-scale Geometry-aware Transformer for 3D Point Cloud Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 12, 2023
Xian Wei, Muyu Wang, Shing-Ho Jonathan Lin, Zhengyu Li, Jian Yang, Arafat Al-Jawari, Xuan Tang

Figure 1 for Multi-scale Geometry-aware Transformer for 3D Point Cloud Classification
Figure 2 for Multi-scale Geometry-aware Transformer for 3D Point Cloud Classification
Figure 3 for Multi-scale Geometry-aware Transformer for 3D Point Cloud Classification
Figure 4 for Multi-scale Geometry-aware Transformer for 3D Point Cloud Classification
Viaarxiv icon