Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Inf-Net: Automatic COVID-19 Lung Infection Segmentation from CT Scans


May 01, 2020
Deng-Ping Fan, Tao Zhou, Ge-Peng Ji, Yi Zhou, Geng Chen, Huazhu Fu, Jianbing Shen, Ling Shao

Add code

* The project page can be found in: https://github.com/DengPingFan/Inf-Net 

   Access Paper or Ask Questions

A Thorough Comparison Study on Adversarial Attacks and Defenses for Common Thorax Disease Classification in Chest X-rays


Mar 31, 2020
Chendi Rao, Jiezhang Cao, Runhao Zeng, Qi Chen, Huazhu Fu, Yanwu Xu, Mingkui Tan

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Hi-Net: Hybrid-fusion Network for Multi-modal MR Image Synthesis


Feb 11, 2020
Tao Zhou, Huazhu Fu, Geng Chen, Jianbing Shen, Ling Shao

Add code

* has been accepted by IEEE TMI 

   Access Paper or Ask Questions

Sparse-GAN: Sparsity-constrained Generative Adversarial Network for Anomaly Detection in Retinal OCT Image


Jan 07, 2020
Kang Zhou, Shenghua Gao, Jun Cheng, Zaiwang Gu, Huazhu Fu, Zhi Tu, Jianlong Yang, Yitian Zhao, Jiang Liu

Add code

* Accepted to ISBI 2020 

   Access Paper or Ask Questions

REFUGE Challenge: A Unified Framework for Evaluating Automated Methods for Glaucoma Assessment from Fundus Photographs


Oct 08, 2019
José Ignacio Orlando, Huazhu Fu, João Barbossa Breda, Karel van Keer, Deepti R. Bathula, Andrés Diaz-Pinto, Ruogu Fang, Pheng-Ann Heng, Jeyoung Kim, JoonHo Lee, Joonseok Lee, Xiaoxiao Li, Peng Liu, Shuai Lu, Balamurali Murugesan, Valery Naranjo, Sai Samarth R. Phaye, Sharath M. Shankaranarayana, Apoorva Sikka, Jaemin Son, Anton van den Hengel, Shujun Wang, Junyan Wu, Zifeng Wu, Guanghui Xu, Yongli Xu, Pengshuai Yin, Fei Li, Xiulan Zhang, Yanwu Xu, Xiulan Zhang, Hrvoje Bogunović

Add code

* Accepted for publication in Medical Image Analysis 

   Access Paper or Ask Questions

SkrGAN: Sketching-rendering Unconditional Generative Adversarial Networks for Medical Image Synthesis


Aug 06, 2019
Tianyang Zhang, Huazhu Fu, Yitian Zhao, Jun Cheng, Mengjie Guo, Zaiwang Gu, Bing Yang, Yuting Xiao, Shenghua Gao, Jiang Liu

Add code

* Accepted to MICCAI 2019 

   Access Paper or Ask Questions

Attention Guided Network for Retinal Image Segmentation


Jul 25, 2019
Shihao Zhang, Huazhu Fu, Yuguang Yan, Yubing Zhang, Qingyao Wu, Ming Yang, Mingkui Tan, Yanwu Xu

Add code

* Accepted by MICCAI 2019. Project page: (https://github.com/HzFu/AGNet

   Access Paper or Ask Questions

ET-Net: A Generic Edge-aTtention Guidance Network for Medical Image Segmentation


Jul 25, 2019
Zhijie Zhang, Huazhu Fu, Hang Dai, Jianbing Shen, Yanwei Pang, Ling Shao

Add code

* MICCAI 2019 

   Access Paper or Ask Questions

<<
4
5
6
7
8
9
10
11
12
>>