Alert button
Picture for Xiulan Zhang

Xiulan Zhang

Alert button

PALM: Open Fundus Photograph Dataset with Pathologic Myopia Recognition and Anatomical Structure Annotation

May 13, 2023
Huihui Fang, Fei Li, Junde Wu, Huazhu Fu, Xu Sun, José Ignacio Orlando, Hrvoje Bogunović, Xiulan Zhang, Yanwu Xu

Figure 1 for PALM: Open Fundus Photograph Dataset with Pathologic Myopia Recognition and Anatomical Structure Annotation
Figure 2 for PALM: Open Fundus Photograph Dataset with Pathologic Myopia Recognition and Anatomical Structure Annotation
Figure 3 for PALM: Open Fundus Photograph Dataset with Pathologic Myopia Recognition and Anatomical Structure Annotation
Figure 4 for PALM: Open Fundus Photograph Dataset with Pathologic Myopia Recognition and Anatomical Structure Annotation
Viaarxiv icon

Multi-Scale Multi-Target Domain Adaptation for Angle Closure Classification

Aug 25, 2022
Zhen Qiu, Yifan Zhang, Fei Li, Xiulan Zhang, Yanwu Xu, Mingkui Tan

Figure 1 for Multi-Scale Multi-Target Domain Adaptation for Angle Closure Classification
Figure 2 for Multi-Scale Multi-Target Domain Adaptation for Angle Closure Classification
Figure 3 for Multi-Scale Multi-Target Domain Adaptation for Angle Closure Classification
Figure 4 for Multi-Scale Multi-Target Domain Adaptation for Angle Closure Classification
Viaarxiv icon

Dataset and Evaluation algorithm design for GOALS Challenge

Jul 29, 2022
Huihui Fang, Fei Li, Huazhu Fu, Junde Wu, Xiulan Zhang, Yanwu Xu

Figure 1 for Dataset and Evaluation algorithm design for GOALS Challenge
Figure 2 for Dataset and Evaluation algorithm design for GOALS Challenge
Figure 3 for Dataset and Evaluation algorithm design for GOALS Challenge
Figure 4 for Dataset and Evaluation algorithm design for GOALS Challenge
Viaarxiv icon

REFUGE2 Challenge: Treasure for Multi-Domain Learning in Glaucoma Assessment

Feb 24, 2022
Huihui Fang, Fei Li, Huazhu Fu, Xu Sun, Xingxing Cao, Jaemin Son, Shuang Yu, Menglu Zhang, Chenglang Yuan, Cheng Bian, Baiying Lei, Benjian Zhao, Xinxing Xu, Shaohua Li, Francisco Fumero, Jose Sigut, Haidar Almubarak, Yakoub Bazi, Yuanhao Guo, Yating Zhou, Ujjwal Baid, Shubham Innani, Tianjiao Guo, Jie Yang, José Ignacio Orlando, Hrvoje Bogunović, Xiulan Zhang, Yanwu Xu

Figure 1 for REFUGE2 Challenge: Treasure for Multi-Domain Learning in Glaucoma Assessment
Figure 2 for REFUGE2 Challenge: Treasure for Multi-Domain Learning in Glaucoma Assessment
Figure 3 for REFUGE2 Challenge: Treasure for Multi-Domain Learning in Glaucoma Assessment
Figure 4 for REFUGE2 Challenge: Treasure for Multi-Domain Learning in Glaucoma Assessment
Viaarxiv icon

ADAM Challenge: Detecting Age-related Macular Degeneration from Fundus Images

Feb 18, 2022
Huihui Fang, Fei Li, Huazhu Fu, Xu Sun, Xingxing Cao, Fengbin Lin, Jaemin Son, Sunho Kim, Gwenole Quellec, Sarah Matta, Sharath M Shankaranarayana, Yi-Ting Chen, Chuen-heng Wang, Nisarg A. Shah, Chia-Yen Lee, Chih-Chung Hsu, Hai Xie, Baiying Lei, Ujjwal Baid, Shubham Innani, Kang Dang, Wenxiu Shi, Ravi Kamble, Nitin Singhal, José Ignacio Orlando, Hrvoje Bogunović, Xiulan Zhang, Yanwu Xu

Figure 1 for ADAM Challenge: Detecting Age-related Macular Degeneration from Fundus Images
Figure 2 for ADAM Challenge: Detecting Age-related Macular Degeneration from Fundus Images
Figure 3 for ADAM Challenge: Detecting Age-related Macular Degeneration from Fundus Images
Figure 4 for ADAM Challenge: Detecting Age-related Macular Degeneration from Fundus Images
Viaarxiv icon

GAMMA Challenge:Glaucoma grAding from Multi-Modality imAges

Feb 16, 2022
Junde Wu, Huihui Fang, Fei Li, Huazhu Fu, Fengbin Lin, Jiongcheng Li, Lexing Huang, Qinji Yu, Sifan Song, Xingxing Xu, Yanyu Xu, Wensai Wang, Lingxiao Wang, Shuai Lu, Huiqi Li, Shihua Huang, Zhichao Lu, Chubin Ou, Xifei Wei, Bingyuan Liu, Riadh Kobbi, Xiaoying Tang, Li Lin, Qiang Zhou, Qiang Hu, Hrvoje Bogunovic, José Ignacio Orlando, Xiulan Zhang, Yanwu Xu

Figure 1 for GAMMA Challenge:Glaucoma grAding from Multi-Modality imAges
Figure 2 for GAMMA Challenge:Glaucoma grAding from Multi-Modality imAges
Figure 3 for GAMMA Challenge:Glaucoma grAding from Multi-Modality imAges
Figure 4 for GAMMA Challenge:Glaucoma grAding from Multi-Modality imAges
Viaarxiv icon

Open-Narrow-Synechiae Anterior Chamber Angle Classification in AS-OCT Sequences

Jun 09, 2020
Huaying Hao, Huazhu Fu, Yanwu Xu, Jianlong Yang, Fei Li, Xiulan Zhang, Jiang Liu, Yitian Zhao

Figure 1 for Open-Narrow-Synechiae Anterior Chamber Angle Classification in AS-OCT Sequences
Figure 2 for Open-Narrow-Synechiae Anterior Chamber Angle Classification in AS-OCT Sequences
Figure 3 for Open-Narrow-Synechiae Anterior Chamber Angle Classification in AS-OCT Sequences
Figure 4 for Open-Narrow-Synechiae Anterior Chamber Angle Classification in AS-OCT Sequences
Viaarxiv icon

Reconstruction and Quantification of 3D Iris Surface for Angle-Closure Glaucoma Detection in Anterior Segment OCT

Jun 09, 2020
Jinkui Hao, Huazhu Fu, Yanwu Xu, Yan Hu, Fei Li, Xiulan Zhang, Jiang Liu, Yitian Zhao

Figure 1 for Reconstruction and Quantification of 3D Iris Surface for Angle-Closure Glaucoma Detection in Anterior Segment OCT
Figure 2 for Reconstruction and Quantification of 3D Iris Surface for Angle-Closure Glaucoma Detection in Anterior Segment OCT
Figure 3 for Reconstruction and Quantification of 3D Iris Surface for Angle-Closure Glaucoma Detection in Anterior Segment OCT
Figure 4 for Reconstruction and Quantification of 3D Iris Surface for Angle-Closure Glaucoma Detection in Anterior Segment OCT
Viaarxiv icon