Alert button
Picture for Zhi Lin

Zhi Lin

Alert button

CPSDBench: A Large Language Model Evaluation Benchmark and Baseline for Chinese Public Security Domain

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 11, 2024
Xin Tong, Bo Jin, Zhi Lin, Binjun Wang, Ting Yu

Viaarxiv icon

A Causal Framework to Unify Common Domain Generalization Approaches

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 13, 2023
Nevin L. Zhang, Kaican Li, Han Gao, Weiyan Xie, Zhi Lin, Zhenguo Li, Luning Wang, Yongxiang Huang

Figure 1 for A Causal Framework to Unify Common Domain Generalization Approaches
Figure 2 for A Causal Framework to Unify Common Domain Generalization Approaches
Figure 3 for A Causal Framework to Unify Common Domain Generalization Approaches
Figure 4 for A Causal Framework to Unify Common Domain Generalization Approaches
Viaarxiv icon

Two-Stage Holistic and Contrastive Explanation of Image Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 10, 2023
Weiyan Xie, Xiao-Hui Li, Zhi Lin, Leonard K. M. Poon, Caleb Chen Cao, Nevin L. Zhang

Figure 1 for Two-Stage Holistic and Contrastive Explanation of Image Classification
Figure 2 for Two-Stage Holistic and Contrastive Explanation of Image Classification
Figure 3 for Two-Stage Holistic and Contrastive Explanation of Image Classification
Figure 4 for Two-Stage Holistic and Contrastive Explanation of Image Classification
Viaarxiv icon

Gain without Pain: Recycling Reflected Energy from Wireless Powered RIS-aided Communications

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 27, 2022
Hao Xie, Bowen Gu, Dong Li, Zhi Lin, Yongjun Xu

Figure 1 for Gain without Pain: Recycling Reflected Energy from Wireless Powered RIS-aided Communications
Figure 2 for Gain without Pain: Recycling Reflected Energy from Wireless Powered RIS-aided Communications
Figure 3 for Gain without Pain: Recycling Reflected Energy from Wireless Powered RIS-aided Communications
Figure 4 for Gain without Pain: Recycling Reflected Energy from Wireless Powered RIS-aided Communications
Viaarxiv icon

A New Dataset and A Baseline Model for Breast Lesion Detection in Ultrasound Videos

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 01, 2022
Zhi Lin, Junhao Lin, Lei Zhu, Huazhu Fu, Jing Qin, Liansheng Wang

Figure 1 for A New Dataset and A Baseline Model for Breast Lesion Detection in Ultrasound Videos
Figure 2 for A New Dataset and A Baseline Model for Breast Lesion Detection in Ultrasound Videos
Figure 3 for A New Dataset and A Baseline Model for Breast Lesion Detection in Ultrasound Videos
Figure 4 for A New Dataset and A Baseline Model for Breast Lesion Detection in Ultrasound Videos
Viaarxiv icon

Example Perplexity

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 16, 2022
Nevin L. Zhang, Weiyan Xie, Zhi Lin, Guanfang Dong, Xiao-Hui Li, Caleb Chen Cao, Yunpeng Wang

Figure 1 for Example Perplexity
Figure 2 for Example Perplexity
Figure 3 for Example Perplexity
Figure 4 for Example Perplexity
Viaarxiv icon

Deep Adaptive Network: An Efficient Deep Neural Network with Sparse Binary Connections

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 21, 2016
Xichuan Zhou, Shengli Li, Kai Qin, Kunping Li, Fang Tang, Shengdong Hu, Shujun Liu, Zhi Lin

Figure 1 for Deep Adaptive Network: An Efficient Deep Neural Network with Sparse Binary Connections
Figure 2 for Deep Adaptive Network: An Efficient Deep Neural Network with Sparse Binary Connections
Figure 3 for Deep Adaptive Network: An Efficient Deep Neural Network with Sparse Binary Connections
Figure 4 for Deep Adaptive Network: An Efficient Deep Neural Network with Sparse Binary Connections
Viaarxiv icon