Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

ResNeRF: Geometry-Guided Residual Neural Radiance Field for Indoor Scene Novel View Synthesis


Dec 01, 2022
Yuting Xiao, Yiqun Zhao, Yanyu Xu, Shenghua Gao

Add code

* 8+2 pages,5 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Reliable Joint Segmentation of Retinal Edema Lesions in OCT Images


Dec 01, 2022
Meng Wang, Kai Yu, Chun-Mei Feng, Ke Zou, Yanyu Xu, Qingquan Meng, Rick Siow Mong Goh, Yong Liu, Xinxing Xu, Huazhu Fu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Localizing Anatomical Landmarks in Ocular Images using Zoom-In Attentive Networks


Sep 25, 2022
Xiaofeng Lei, Shaohua Li, Xinxing Xu, Huazhu Fu, Yong Liu, Yih-Chung Tham, Yangqin Feng, Mingrui Tan, Yanyu Xu, Jocelyn Hui Lin Goh, Rick Siow Mong Goh, Ching-Yu Cheng

Add code


   Access Paper or Ask Questions

GAMMA Challenge:Glaucoma grAding from Multi-Modality imAges


Feb 16, 2022
Junde Wu, Huihui Fang, Fei Li, Huazhu Fu, Fengbin Lin, Jiongcheng Li, Lexing Huang, Qinji Yu, Sifan Song, Xingxing Xu, Yanyu Xu, Wensai Wang, Lingxiao Wang, Shuai Lu, Huiqi Li, Shihua Huang, Zhichao Lu, Chubin Ou, Xifei Wei, Bingyuan Liu, Riadh Kobbi, Xiaoying Tang, Li Lin, Qiang Zhou, Qiang Hu, Hrvoje Bogunovic, José Ignacio Orlando, Xiulan Zhang, Yanwu Xu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Layout-Guided Novel View Synthesis from a Single Indoor Panorama


Mar 31, 2021
Jiale Xu, Jia Zheng, Yanyu Xu, Rui Tang, Shenghua Gao

Add code

* To appear in CVPR 2021 

   Access Paper or Ask Questions

Amodal Segmentation Based on Visible Region Segmentation and Shape Prior


Dec 19, 2020
Yuting Xiao, Yanyu Xu, Ziming Zhong, Weixin Luo, Jiawei Li, Shenghua Gao

Add code

* Accepted by AAAI 2021 

   Access Paper or Ask Questions

SIRI: Spatial Relation Induced Network For Spatial Description Resolution


Oct 27, 2020
Peiyao Wang, Weixin Luo, Yanyu Xu, Haojie Li, Shugong Xu, Jianyu Yang, Shenghua Gao

Add code

* Accepted at NeurIPS 2020; Peiyao Wang and Weixin Luo made equal contribution 

   Access Paper or Ask Questions

PPGNet: Learning Point-Pair Graph for Line Segment Detection


May 16, 2019
Ziheng Zhang, Zhengxin Li, Ning Bi, Jia Zheng, Jinlei Wang, Kun Huang, Weixin Luo, Yanyu Xu, Shenghua Gao

Add code

* To appear in CVPR 2019 

   Access Paper or Ask Questions

Semantic Human Matting


Sep 18, 2018
Quan Chen, Tiezheng Ge, Yanyu Xu, Zhiqiang Zhang, Xinxin Yang, Kun Gai

Add code

* ACM Multimedia 2018 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
>>