Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
SIRI: Spatial Relation Induced Network For Spatial Description Resolution

Oct 27, 2020
Peiyao Wang, Weixin Luo, Yanyu Xu, Haojie Li, Shugong Xu, Jianyu Yang, Shenghua Gao

* Accepted at NeurIPS 2020; Peiyao Wang and Weixin Luo made equal contribution 

  Access Paper or Ask Questions

PPGNet: Learning Point-Pair Graph for Line Segment Detection

May 16, 2019
Ziheng Zhang, Zhengxin Li, Ning Bi, Jia Zheng, Jinlei Wang, Kun Huang, Weixin Luo, Yanyu Xu, Shenghua Gao

* To appear in CVPR 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Semantic Human Matting

Sep 18, 2018
Quan Chen, Tiezheng Ge, Yanyu Xu, Zhiqiang Zhang, Xinxin Yang, Kun Gai

* ACM Multimedia 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Personalized Saliency and its Prediction

Jun 16, 2018
Yanyu Xu, Shenghua Gao, Junru Wu, Nianyi Li, Jingyi Yu

* 15 pages, 10 figures, journal 

  Access Paper or Ask Questions