Alert button
Picture for Junde Wu

Junde Wu

Alert button

Uncertainty-Aware Adapter: Adapting Segment Anything Model (SAM) for Ambiguous Medical Image Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 19, 2024
Mingzhou Jiang, Jiaying Zhou, Junde Wu, Tianyang Wang, Yueming Jin, Min Xu

Figure 1 for Uncertainty-Aware Adapter: Adapting Segment Anything Model (SAM) for Ambiguous Medical Image Segmentation
Figure 2 for Uncertainty-Aware Adapter: Adapting Segment Anything Model (SAM) for Ambiguous Medical Image Segmentation
Figure 3 for Uncertainty-Aware Adapter: Adapting Segment Anything Model (SAM) for Ambiguous Medical Image Segmentation
Figure 4 for Uncertainty-Aware Adapter: Adapting Segment Anything Model (SAM) for Ambiguous Medical Image Segmentation
Viaarxiv icon

Not just Birds and Cars: Generic, Scalable and Explainable Models for Professional Visual Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 08, 2024
Junde Wu, Jiayuan Zhu, Min Xu, Yueming Jin

Figure 1 for Not just Birds and Cars: Generic, Scalable and Explainable Models for Professional Visual Recognition
Figure 2 for Not just Birds and Cars: Generic, Scalable and Explainable Models for Professional Visual Recognition
Figure 3 for Not just Birds and Cars: Generic, Scalable and Explainable Models for Professional Visual Recognition
Figure 4 for Not just Birds and Cars: Generic, Scalable and Explainable Models for Professional Visual Recognition
Viaarxiv icon

PromptUNet: Toward Interactive Medical Image Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
May 17, 2023
Junde Wu

Figure 1 for PromptUNet: Toward Interactive Medical Image Segmentation
Figure 2 for PromptUNet: Toward Interactive Medical Image Segmentation
Figure 3 for PromptUNet: Toward Interactive Medical Image Segmentation
Viaarxiv icon

PALM: Open Fundus Photograph Dataset with Pathologic Myopia Recognition and Anatomical Structure Annotation

Add code
Bookmark button
Alert button
May 13, 2023
Huihui Fang, Fei Li, Junde Wu, Huazhu Fu, Xu Sun, José Ignacio Orlando, Hrvoje Bogunović, Xiulan Zhang, Yanwu Xu

Figure 1 for PALM: Open Fundus Photograph Dataset with Pathologic Myopia Recognition and Anatomical Structure Annotation
Figure 2 for PALM: Open Fundus Photograph Dataset with Pathologic Myopia Recognition and Anatomical Structure Annotation
Figure 3 for PALM: Open Fundus Photograph Dataset with Pathologic Myopia Recognition and Anatomical Structure Annotation
Figure 4 for PALM: Open Fundus Photograph Dataset with Pathologic Myopia Recognition and Anatomical Structure Annotation
Viaarxiv icon

Medical SAM Adapter: Adapting Segment Anything Model for Medical Image Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
May 11, 2023
Junde Wu, Yu Zhang, Rao Fu, Huihui Fang, Yuanpei Liu, Zhaowei Wang, Yanwu Xu, Yueming Jin

Figure 1 for Medical SAM Adapter: Adapting Segment Anything Model for Medical Image Segmentation
Figure 2 for Medical SAM Adapter: Adapting Segment Anything Model for Medical Image Segmentation
Figure 3 for Medical SAM Adapter: Adapting Segment Anything Model for Medical Image Segmentation
Viaarxiv icon

A Fast and Lightweight Network for Low-Light Image Enhancement

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 06, 2023
Yu Zhang, Xiaoguang Di, Junde Wu, RAO FU, Yong Li, Yue Wang, Yanwu Xu, Guohui YANG, Chunhui Wang

Figure 1 for A Fast and Lightweight Network for Low-Light Image Enhancement
Figure 2 for A Fast and Lightweight Network for Low-Light Image Enhancement
Figure 3 for A Fast and Lightweight Network for Low-Light Image Enhancement
Figure 4 for A Fast and Lightweight Network for Low-Light Image Enhancement
Viaarxiv icon

Multi-rater Prism: Learning self-calibrated medical image segmentation from multiple raters

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 01, 2022
Junde Wu, Huihui Fang, Yehui Yang, Yuanpei Liu, Jing Gao, Lixin Duan, Weihua Yang, Yanwu Xu

Figure 1 for Multi-rater Prism: Learning self-calibrated medical image segmentation from multiple raters
Figure 2 for Multi-rater Prism: Learning self-calibrated medical image segmentation from multiple raters
Figure 3 for Multi-rater Prism: Learning self-calibrated medical image segmentation from multiple raters
Figure 4 for Multi-rater Prism: Learning self-calibrated medical image segmentation from multiple raters
Viaarxiv icon

ExpNet: A unified network for Expert-Level Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 29, 2022
Junde Wu, Huihui Fang, Yehui Yang, Yu Zhang, Haoyi Xiong, Huazhu Fu, Yanwu Xu

Figure 1 for ExpNet: A unified network for Expert-Level Classification
Figure 2 for ExpNet: A unified network for Expert-Level Classification
Figure 3 for ExpNet: A unified network for Expert-Level Classification
Figure 4 for ExpNet: A unified network for Expert-Level Classification
Viaarxiv icon