Alert button
Picture for Huazhu Fu

Huazhu Fu

Alert button

Dual-scale Enhanced and Cross-generative Consistency Learning for Semi-supervised Polyp Segmentation

Dec 26, 2023
Yunqi Gu, Tao Zhou, Yizhe Zhang, Yi Zhou, Kelei He, Chen Gong, Huazhu Fu

Viaarxiv icon

VSR-Net: Vessel-like Structure Rehabilitation Network with Graph Clustering

Dec 20, 2023
Haili Ye, Xiaoqing Zhang, Yan Hu, Huazhu Fu, Jiang Liu

Viaarxiv icon

Enhancing and Adapting in the Clinic: Source-free Unsupervised Domain Adaptation for Medical Image Enhancement

Dec 03, 2023
Heng Li, Ziqin Lin, Zhongxi Qiu, Zinan Li, Huazhu Fu, Yan Hu, Jiang Liu

Viaarxiv icon

Segment Anything Model-guided Collaborative Learning Network for Scribble-supervised Polyp Segmentation

Dec 01, 2023
Yiming Zhao, Tao Zhou, Yunqi Gu, Yi Zhou, Yizhe Zhang, Ye Wu, Huazhu Fu

Figure 1 for Segment Anything Model-guided Collaborative Learning Network for Scribble-supervised Polyp Segmentation
Figure 2 for Segment Anything Model-guided Collaborative Learning Network for Scribble-supervised Polyp Segmentation
Figure 3 for Segment Anything Model-guided Collaborative Learning Network for Scribble-supervised Polyp Segmentation
Figure 4 for Segment Anything Model-guided Collaborative Learning Network for Scribble-supervised Polyp Segmentation
Viaarxiv icon

A Survey on Deep Learning for Polyp Segmentation: Techniques, Challenges and Future Trends

Nov 30, 2023
Jiaxin Mei, Tao Zhou, Kaiwen Huang, Yizhe Zhang, Yi Zhou, Ye Wu, Huazhu Fu

Figure 1 for A Survey on Deep Learning for Polyp Segmentation: Techniques, Challenges and Future Trends
Figure 2 for A Survey on Deep Learning for Polyp Segmentation: Techniques, Challenges and Future Trends
Figure 3 for A Survey on Deep Learning for Polyp Segmentation: Techniques, Challenges and Future Trends
Figure 4 for A Survey on Deep Learning for Polyp Segmentation: Techniques, Challenges and Future Trends
Viaarxiv icon

A Survey of Emerging Applications of Diffusion Probabilistic Models in MRI

Nov 19, 2023
Yuheng Fan, Hanxi Liao, Shiqi Huang, Yimin Luo, Huazhu Fu, Haikun Qi

Viaarxiv icon

Polar-Net: A Clinical-Friendly Model for Alzheimer's Disease Detection in OCTA Images

Nov 10, 2023
Shouyue Liu, Jinkui Hao, Yanwu Xu, Huazhu Fu, Xinyu Guo, Jiang Liu, Yalin Zheng, Yonghuai Liu, Jiong Zhang, Yitian Zhao

Viaarxiv icon

Federated Learning for Clinical Structured Data: A Benchmark Comparison of Engineering and Statistical Approaches

Nov 06, 2023
Siqi Li, Di Miao, Qiming Wu, Chuan Hong, Danny D'Agostino, Xin Li, Yilin Ning, Yuqing Shang, Huazhu Fu, Marcus Eng Hock Ong, Hamed Haddadi, Nan Liu

Viaarxiv icon

Adapting Large Language Models for Content Moderation: Pitfalls in Data Engineering and Supervised Fine-tuning

Oct 05, 2023
Huan Ma, Changqing Zhang, Huazhu Fu, Peilin Zhao, Bingzhe Wu

Figure 1 for Adapting Large Language Models for Content Moderation: Pitfalls in Data Engineering and Supervised Fine-tuning
Figure 2 for Adapting Large Language Models for Content Moderation: Pitfalls in Data Engineering and Supervised Fine-tuning
Figure 3 for Adapting Large Language Models for Content Moderation: Pitfalls in Data Engineering and Supervised Fine-tuning
Figure 4 for Adapting Large Language Models for Content Moderation: Pitfalls in Data Engineering and Supervised Fine-tuning
Viaarxiv icon

ACT-Net: Anchor-context Action Detection in Surgery Videos

Oct 05, 2023
Luoying Hao, Yan Hu, Wenjun Lin, Qun Wang, Heng Li, Huazhu Fu, Jinming Duan, Jiang Liu

Viaarxiv icon