Alert button
Picture for Xi Jia

Xi Jia

Alert button

Decoder-Only Image Registration

Feb 05, 2024
Xi Jia, Wenqi Lu, Xinxing Cheng, Jinming Duan

Viaarxiv icon

UniTSFace: Unified Threshold Integrated Sample-to-Sample Loss for Face Recognition

Nov 04, 2023
Qiufu Li, Xi Jia, Jiancan Zhou, Linlin Shen, Jinming Duan

Viaarxiv icon

Fourier-Net+: Leveraging Band-Limited Representation for Efficient 3D Medical Image Registration

Jul 06, 2023
Xi Jia, Alexander Thorley, Alberto Gomez, Wenqi Lu, Dipak Kotecha, Jinming Duan

Figure 1 for Fourier-Net+: Leveraging Band-Limited Representation for Efficient 3D Medical Image Registration
Figure 2 for Fourier-Net+: Leveraging Band-Limited Representation for Efficient 3D Medical Image Registration
Figure 3 for Fourier-Net+: Leveraging Band-Limited Representation for Efficient 3D Medical Image Registration
Figure 4 for Fourier-Net+: Leveraging Band-Limited Representation for Efficient 3D Medical Image Registration
Viaarxiv icon

Category-Level 6D Object Pose Estimation with Flexible Vector-Based Rotation Representation

Dec 09, 2022
Wei Chen, Xi Jia, Zhongqun Zhang, Hyung Jin Chang, Linlin Shen, Ales Leonardis

Figure 1 for Category-Level 6D Object Pose Estimation with Flexible Vector-Based Rotation Representation
Figure 2 for Category-Level 6D Object Pose Estimation with Flexible Vector-Based Rotation Representation
Figure 3 for Category-Level 6D Object Pose Estimation with Flexible Vector-Based Rotation Representation
Figure 4 for Category-Level 6D Object Pose Estimation with Flexible Vector-Based Rotation Representation
Viaarxiv icon

Fourier-Net: Fast Image Registration with Band-limited Deformation

Nov 29, 2022
Xi Jia, Joseph Bartlett, Wei Chen, Siyang Song, Tianyang Zhang, Xinxing Cheng, Wenqi Lu, Zhaowen Qiu, Jinming Duan

Figure 1 for Fourier-Net: Fast Image Registration with Band-limited Deformation
Figure 2 for Fourier-Net: Fast Image Registration with Band-limited Deformation
Figure 3 for Fourier-Net: Fast Image Registration with Band-limited Deformation
Figure 4 for Fourier-Net: Fast Image Registration with Band-limited Deformation
Viaarxiv icon

GRATIS: Deep Learning Graph Representation with Task-specific Topology and Multi-dimensional Edge Features

Nov 19, 2022
Siyang Song, Yuxin Song, Cheng Luo, Zhiyuan Song, Selim Kuzucu, Xi Jia, Zhijiang Guo, Weicheng Xie, Linlin Shen, Hatice Gunes

Figure 1 for GRATIS: Deep Learning Graph Representation with Task-specific Topology and Multi-dimensional Edge Features
Figure 2 for GRATIS: Deep Learning Graph Representation with Task-specific Topology and Multi-dimensional Edge Features
Figure 3 for GRATIS: Deep Learning Graph Representation with Task-specific Topology and Multi-dimensional Edge Features
Figure 4 for GRATIS: Deep Learning Graph Representation with Task-specific Topology and Multi-dimensional Edge Features
Viaarxiv icon

U-Net vs Transformer: Is U-Net Outdated in Medical Image Registration?

Aug 13, 2022
Xi Jia, Joseph Bartlett, Tianyang Zhang, Wenqi Lu, Zhaowen Qiu, Jinming Duan

Figure 1 for U-Net vs Transformer: Is U-Net Outdated in Medical Image Registration?
Figure 2 for U-Net vs Transformer: Is U-Net Outdated in Medical Image Registration?
Figure 3 for U-Net vs Transformer: Is U-Net Outdated in Medical Image Registration?
Figure 4 for U-Net vs Transformer: Is U-Net Outdated in Medical Image Registration?
Viaarxiv icon

Structure Unbiased Adversarial Model for Medical Image Segmentation

May 26, 2022
Tianyang Zhang, Shaoming Zheng, Jun Cheng, Xi Jia, Joseph Bartlett, Huazhu Fu, Zhaowen Qiu, Jiang Liu, Jinming Duan

Figure 1 for Structure Unbiased Adversarial Model for Medical Image Segmentation
Figure 2 for Structure Unbiased Adversarial Model for Medical Image Segmentation
Figure 3 for Structure Unbiased Adversarial Model for Medical Image Segmentation
Figure 4 for Structure Unbiased Adversarial Model for Medical Image Segmentation
Viaarxiv icon

Nesterov Accelerated ADMM for Fast Diffeomorphic Image Registration

Sep 26, 2021
Alexander Thorley, Xi Jia, Hyung Jin Chang, Boyang Liu, Karina Bunting, Victoria Stoll, Antonio de Marvao, Declan P. O'Regan, Georgios Gkoutos, Dipak Kotecha, Jinming Duan

Figure 1 for Nesterov Accelerated ADMM for Fast Diffeomorphic Image Registration
Figure 2 for Nesterov Accelerated ADMM for Fast Diffeomorphic Image Registration
Figure 3 for Nesterov Accelerated ADMM for Fast Diffeomorphic Image Registration
Figure 4 for Nesterov Accelerated ADMM for Fast Diffeomorphic Image Registration
Viaarxiv icon

Learning a Model-Driven Variational Network for Deformable Image Registration

May 25, 2021
Xi Jia, Alexander Thorley, Wei Chen, Huaqi Qiu, Linlin Shen, Iain B Styles, Hyung Jin Chang, Ales Leonardis, Antonio de Marvao, Declan P. O'Regan, Daniel Rueckert, Jinming Duan

Figure 1 for Learning a Model-Driven Variational Network for Deformable Image Registration
Figure 2 for Learning a Model-Driven Variational Network for Deformable Image Registration
Figure 3 for Learning a Model-Driven Variational Network for Deformable Image Registration
Figure 4 for Learning a Model-Driven Variational Network for Deformable Image Registration
Viaarxiv icon