Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

iSmallNet: Densely Nested Network with Label Decoupling for Infrared Small Target Detection


Oct 29, 2022
Zhiheng Hu, Yongzhen Wang, Peng Li, Jie Qin, Haoran Xie, Mingqiang Wei


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Multi-Granularity Distillation Scheme Towards Lightweight Semi-Supervised Semantic Segmentation


Aug 22, 2022
Jie Qin, Jie Wu, Ming Li, Xuefeng Xiao, Min Zheng, Xingang Wang

* Accepted by ECCV2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Motion Sensitive Contrastive Learning for Self-supervised Video Representation


Aug 12, 2022
Jingcheng Ni, Nan Zhou, Jie Qin, Qian Wu, Junqi Liu, Boxun Li, Di Huang

* Accepted by ECCV2022, 17 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Video Anomaly Detection by Solving Decoupled Spatio-Temporal Jigsaw Puzzles


Jul 22, 2022
Guodong Wang, Yunhong Wang, Jie Qin, Dongming Zhang, Xiuguo Bao, Di Huang

* Accepted by ECCV'2022; Code is available at https://github.com/gdwang08/Jigsaw-VAD 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

SHREC'22 Track: Sketch-Based 3D Shape Retrieval in the Wild


Jul 11, 2022
Jie Qin, Shuaihang Yuan, Jiaxin Chen, Boulbaba Ben Amor, Yi Fang, Nhat Hoang-Xuan, Chi-Bien Chu, Khoi-Nguyen Nguyen-Ngoc, Thien-Tri Cao, Nhat-Khang Ngo, Tuan-Luc Huynh, Hai-Dang Nguyen, Minh-Triet Tran, Haoyang Luo, Jianning Wang, Zheng Zhang, Zihao Xin, Yang Wang, Feng Wang, Ying Tang, Haiqin Chen, Yan Wang, Qunying Zhou, Ji Zhang, Hongyuan Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Parallel Pre-trained Transformers (PPT) for Synthetic Data-based Instance Segmentation


Jun 22, 2022
Ming Li, Jie Wu, Jinhang Cai, Jie Qin, Yuxi Ren, Xuefeng Xiao, Min Zheng, Rui Wang, Xin Pan

* The solution of 1st Place in AVA Accessibility Vision and Autonomy Challenge on CVPR 2022 workshop. Website: https://accessibility-cv.github.io/ 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

GCoNet+: A Stronger Group Collaborative Co-Salient Object Detector


Jun 01, 2022
Peng Zheng, Huazhu Fu, Deng-Ping Fan, Qi Fan, Jie Qin, Luc Van Gool


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

RangeUDF: Semantic Surface Reconstruction from 3D Point Clouds


Apr 19, 2022
Bing Wang, Zhengdi Yu, Bo Yang, Jie Qin, Toby Breckon, Ling Shao, Niki Trigoni, Andrew Markham


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ACGNet: Action Complement Graph Network for Weakly-supervised Temporal Action Localization


Dec 21, 2021
Zichen Yang, Jie Qin, Di Huang

* Accepted to AAAI 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Activation Modulation and Recalibration Scheme for Weakly Supervised Semantic Segmentation


Dec 16, 2021
Jie Qin, Jie Wu, Xuefeng Xiao, Lujun Li, Xingang Wang

* Accepted by AAAI2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
>>