Alert button
Picture for Yanwu Xu

Yanwu Xu

Alert button

Explanations of Classifiers Enhance Medical Image Segmentation via End-to-end Pre-training

Jan 16, 2024
Jiamin Chen, Xuhong Li, Yanwu Xu, Mengnan Du, Haoyi Xiong

Viaarxiv icon

Towards General Purpose Vision Foundation Models for Medical Image Analysis: An Experimental Study of DINOv2 on Radiology Benchmarks

Dec 07, 2023
Mohammed Baharoon, Waseem Qureshi, Jiahong Ouyang, Yanwu Xu, Abdulrhman Aljouie, Wei Peng

Figure 1 for Towards General Purpose Vision Foundation Models for Medical Image Analysis: An Experimental Study of DINOv2 on Radiology Benchmarks
Figure 2 for Towards General Purpose Vision Foundation Models for Medical Image Analysis: An Experimental Study of DINOv2 on Radiology Benchmarks
Figure 3 for Towards General Purpose Vision Foundation Models for Medical Image Analysis: An Experimental Study of DINOv2 on Radiology Benchmarks
Figure 4 for Towards General Purpose Vision Foundation Models for Medical Image Analysis: An Experimental Study of DINOv2 on Radiology Benchmarks
Viaarxiv icon

DreamInpainter: Text-Guided Subject-Driven Image Inpainting with Diffusion Models

Dec 05, 2023
Shaoan Xie, Yang Zhao, Zhisheng Xiao, Kelvin C. K. Chan, Yandong Li, Yanwu Xu, Kun Zhang, Tingbo Hou

Viaarxiv icon

UFOGen: You Forward Once Large Scale Text-to-Image Generation via Diffusion GANs

Nov 29, 2023
Yanwu Xu, Yang Zhao, Zhisheng Xiao, Tingbo Hou

Figure 1 for UFOGen: You Forward Once Large Scale Text-to-Image Generation via Diffusion GANs
Figure 2 for UFOGen: You Forward Once Large Scale Text-to-Image Generation via Diffusion GANs
Figure 3 for UFOGen: You Forward Once Large Scale Text-to-Image Generation via Diffusion GANs
Figure 4 for UFOGen: You Forward Once Large Scale Text-to-Image Generation via Diffusion GANs
Viaarxiv icon

MobileDiffusion: Subsecond Text-to-Image Generation on Mobile Devices

Nov 28, 2023
Yang Zhao, Yanwu Xu, Zhisheng Xiao, Tingbo Hou

Viaarxiv icon

Polar-Net: A Clinical-Friendly Model for Alzheimer's Disease Detection in OCTA Images

Nov 10, 2023
Shouyue Liu, Jinkui Hao, Yanwu Xu, Huazhu Fu, Xinyu Guo, Jiang Liu, Yalin Zheng, Yonghuai Liu, Jiong Zhang, Yitian Zhao

Viaarxiv icon

MedSyn: Text-guided Anatomy-aware Synthesis of High-Fidelity 3D CT Images

Oct 18, 2023
Yanwu Xu, Li Sun, Wei Peng, Shyam Visweswaran, Kayhan Batmanghelich

Figure 1 for MedSyn: Text-guided Anatomy-aware Synthesis of High-Fidelity 3D CT Images
Figure 2 for MedSyn: Text-guided Anatomy-aware Synthesis of High-Fidelity 3D CT Images
Figure 3 for MedSyn: Text-guided Anatomy-aware Synthesis of High-Fidelity 3D CT Images
Figure 4 for MedSyn: Text-guided Anatomy-aware Synthesis of High-Fidelity 3D CT Images
Viaarxiv icon