Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yanwu Xu

CrossMoDA 2021 challenge: Benchmark of Cross-Modality Domain Adaptation techniques for Vestibular Schwnannoma and Cochlea Segmentation


Jan 08, 2022
Reuben Dorent, Aaron Kujawa, Marina Ivory, Spyridon Bakas, Nicola Rieke, Samuel Joutard, Ben Glocker, Jorge Cardoso, Marc Modat, Kayhan Batmanghelich, Arseniy Belkov, Maria Baldeon Calisto, Jae Won Choi, Benoit M. Dawant, Hexin Dong, Sergio Escalera, Yubo Fan, Lasse Hansen, Mattias P. Heinrich, Smriti Joshi, Victoriya Kashtanova, Hyeon Gyu Kim, Satoshi Kondo, Christian N. Kruse, Susana K. Lai-Yuen, Hao Li, Han Liu, Buntheng Ly, Ipek Oguz, Hyungseob Shin, Boris Shirokikh, Zixian Su, Guotai Wang, Jianghao Wu, Yanwu Xu, Kai Yao, Li Zhang, Sebastien Ourselin, Jonathan Shapey, Tom Vercauteren

* Submitted to Medical Image Analysis 

  Access Paper or Ask Questions

Unaligned Image-to-Image Translation by Learning to Reweight


Sep 24, 2021
Shaoan Xie, Mingming Gong, Yanwu Xu, Kun Zhang

* ICCV2021 

  Access Paper or Ask Questions

Progressive Hard-case Mining across Pyramid Levels in Object Detection


Sep 15, 2021
Binghong Wu, Yehui Yang, Dalu Yang, Junde Wu, Haifeng Huang, Lei Wang, Junwei Liu, Yanwu Xu


  Access Paper or Ask Questions

Box-Adapt: Domain-Adaptive Medical Image Segmentation using Bounding BoxSupervision


Aug 28, 2021
Yanwu Xu, Mingming Gong, Shaoan Xie, Kayhan Batmanghelich

* IJCAI Workshop on Weakly Supervised Representation Learning, 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Weighing Features of Lung and Heart Regions for Thoracic Disease Classification


May 26, 2021
Jiansheng Fang, Yanwu Xu, Yitian Zhao, Yuguang Yan, Junling Liu, Jiang Liu

* 17 pages, 4 figures, BMC Medical Imaging 

  Access Paper or Ask Questions

DSANet: Dynamic Segment Aggregation Network for Video-Level Representation Learning


May 25, 2021
Wenhao Wu, Yuxiang Zhao, Yanwu Xu, Xiao Tan, Dongliang He, Zhikang Zou, Jin Ye, Yingying Li, Mingde Yao, Zichao Dong, Yifeng Shi

* Technical Report 

  Access Paper or Ask Questions

Internal Wasserstein Distance for Adversarial Attack and Defense


Mar 13, 2021
Jincheng Li, Jiezhang Cao, Shuhai Zhang, Yanwu Xu, Jian Chen, Mingkui Tan


  Access Paper or Ask Questions

Machine Learning for Cataract Classification and Grading on Ophthalmic Imaging Modalities: A Survey


Dec 09, 2020
Xiaoqing Zhang, JianSheng Fang, Yan Hu, Yanwu Xu, Risa Higashita, Jiang Liu

* 14 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Attention-based Saliency Hashing for Ophthalmic Image Retrieval


Dec 07, 2020
Jiansheng Fang, Yanwu Xu, Xiaoqing Zhang, Yan Hu, Jiang Liu

* 8 pages, 4 figures, BIBM2020 conference 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Amortized Training for Memory-efficient High Resolution 3D GAN


Aug 05, 2020
Li Sun, Junxiang Chen, Yanwu Xu, Mingming Gong, Ke Yu, Kayhan Batmanghelich

* 10 pages, 9 figures. Under review 

  Access Paper or Ask Questions

Robust Collaborative Learning of Patch-level and Image-level Annotations for Diabetic Retinopathy Grading from Fundus Image


Aug 03, 2020
Yehui Yang, Fangxin Shang, Binghong Wu, Dalu Yang, Lei Wang, Yanwu Xu, Wensheng Zhang, Tianzhu Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Robust Retinal Vessel Segmentation from a Data Augmentation Perspective


Jul 31, 2020
Xu Sun, Xingxing Cao, Yehui Yang, Lei Wang, Yanwu Xu


  Access Paper or Ask Questions

Residual-CycleGAN based Camera Adaptation for Robust Diabetic Retinopathy Screening


Jul 31, 2020
Dalu Yang, Yehui Yang, Tiantian Huang, Binghong Wu, Lei Wang, Yanwu Xu


  Access Paper or Ask Questions

Retinal Image Segmentation with a Structure-Texture Demixing Network


Jul 15, 2020
Shihao Zhang, Huazhu Fu, Yanwu Xu, Yanxia Liu, Mingkui Tan

* Accepted to MICCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Open-Narrow-Synechiae Anterior Chamber Angle Classification in AS-OCT Sequences


Jun 09, 2020
Huaying Hao, Huazhu Fu, Yanwu Xu, Jianlong Yang, Fei Li, Xiulan Zhang, Jiang Liu, Yitian Zhao

* Accepted to MICCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Reconstruction and Quantification of 3D Iris Surface for Angle-Closure Glaucoma Detection in Anterior Segment OCT


Jun 09, 2020
Jinkui Hao, Huazhu Fu, Yanwu Xu, Yan Hu, Fei Li, Xiulan Zhang, Jiang Liu, Yitian Zhao

* has been accepted by MICCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

AGE Challenge: Angle Closure Glaucoma Evaluation in Anterior Segment Optical Coherence Tomography


May 05, 2020
Huazhu Fu, Fei Li, Xu Sun, Xingxing Cao, Jingan Liao, Jose Ignacio Orlando, Xing Tao, Yuexiang Li, Shihao Zhang, Mingkui Tan, Chenglang Yuan, Cheng Bian, Ruitao Xie, Jiongcheng Li, Xiaomeng Li, Jing Wang, Le Geng, Panming Li, Huaying Hao, Jiang Liu, Yan Kong, Yongyong Ren, Hrvoje Bogunovic, Xiulan Zhang, Yanwu Xu

* AGE Challenge website at: https://age.grand-challenge.org 

  Access Paper or Ask Questions

A Thorough Comparison Study on Adversarial Attacks and Defenses for Common Thorax Disease Classification in Chest X-rays


Mar 31, 2020
Chendi Rao, Jiezhang Cao, Runhao Zeng, Qi Chen, Huazhu Fu, Yanwu Xu, Mingkui Tan


  Access Paper or Ask Questions

Closed-loop Matters: Dual Regression Networks for Single Image Super-Resolution


Mar 16, 2020
Yong Guo, Jian Chen, Jingdong Wang, Qi Chen, Jiezhang Cao, Zeshuai Deng, Yanwu Xu, Mingkui Tan

* This paper is accepted by CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

REFUGE Challenge: A Unified Framework for Evaluating Automated Methods for Glaucoma Assessment from Fundus Photographs


Oct 08, 2019
José Ignacio Orlando, Huazhu Fu, João Barbossa Breda, Karel van Keer, Deepti R. Bathula, Andrés Diaz-Pinto, Ruogu Fang, Pheng-Ann Heng, Jeyoung Kim, JoonHo Lee, Joonseok Lee, Xiaoxiao Li, Peng Liu, Shuai Lu, Balamurali Murugesan, Valery Naranjo, Sai Samarth R. Phaye, Sharath M. Shankaranarayana, Apoorva Sikka, Jaemin Son, Anton van den Hengel, Shujun Wang, Junyan Wu, Zifeng Wu, Guanghui Xu, Yongli Xu, Pengshuai Yin, Fei Li, Xiulan Zhang, Yanwu Xu, Xiulan Zhang, Hrvoje Bogunović

* Accepted for publication in Medical Image Analysis 

  Access Paper or Ask Questions

Twin Auxiliary Classifiers GAN


Jul 30, 2019
Mingming Gong, Yanwu Xu, Chunyuan Li, Kun Zhang, Kayhan Batmanghelich


  Access Paper or Ask Questions

Attention Guided Network for Retinal Image Segmentation


Jul 25, 2019
Shihao Zhang, Huazhu Fu, Yuguang Yan, Yubing Zhang, Qingyao Wu, Ming Yang, Mingkui Tan, Yanwu Xu

* Accepted by MICCAI 2019. Project page: (https://github.com/HzFu/AGNet

  Access Paper or Ask Questions

Evaluation of Retinal Image Quality Assessment Networks in Different Color-spaces


Jul 18, 2019
Huazhu Fu, Boyang Wang, Jianbing Shen, Shanshan Cui, Yanwu Xu, Jiang Liu, Ling Shao

* Accepted by MICCAI 2019. Project page: https://github.com/hzfu/EyeQ 

  Access Paper or Ask Questions

Generative-Discriminative Complementary Learning


Apr 16, 2019
Yanwu Xu, Mingming Gong, Junxiang Chen, Tongliang Liu, Kun Zhang, Kayhan Batmanghelich


  Access Paper or Ask Questions

You Only Look & Listen Once: Towards Fast and Accurate Visual Grounding


Mar 17, 2019
Chaorui Deng, Qi Wu, Guanghui Xu, Zhuliang Yu, Yanwu Xu, Kui Jia, Mingkui Tan

* Wrong experimental results 

  Access Paper or Ask Questions