Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

QR-CLIP: Introducing Explicit Open-World Knowledge for Location and Time Reasoning


Feb 02, 2023
Weimin Shi, Mingchen Zhuge, Zhong Zhou, Dehong Gao, Deng-Ping Fan

Add code

* On-Processing Work 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Source-free Depth for Object Pop-out


Dec 10, 2022
Zongwei Wu, Danda Pani Paudel, Deng-Ping Fan, Jingjing Wang, Shuo Wang, Cédric Demonceaux, Radu Timofte, Luc Van Gool

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CamoFormer: Masked Separable Attention for Camouflaged Object Detection


Dec 10, 2022
Bowen Yin, Xuying Zhang, Qibin Hou, Bo-Yuan Sun, Deng-Ping Fan, Luc Van Gool

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Masked Vision-Language Transformer in Fashion


Oct 27, 2022
Ge-Peng Ji, Mingcheng Zhuge, Dehong Gao, Deng-Ping Fan, Christos Sakaridis, Luc Van Gool

Add code

* Accepted by Machine Intelligence Research (2023) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

OSFormer: One-Stage Camouflaged Instance Segmentation with Transformers


Jul 08, 2022
Jialun Pei, Tianyang Cheng, Deng-Ping Fan, He Tang, Chuanbo Chen, Luc Van Gool

Add code

* This paper has been accepted by ECCV2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

GCoNet+: A Stronger Group Collaborative Co-Salient Object Detector


Jun 01, 2022
Peng Zheng, Huazhu Fu, Deng-Ping Fan, Qi Fan, Jie Qin, Luc Van Gool

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Deep Gradient Learning for Efficient Camouflaged Object Detection


May 25, 2022
Ge-Peng Ji, Deng-Ping Fan, Yu-Cheng Chou, Dengxin Dai, Alexander Liniger, Luc Van Gool

Add code

* Technical Report 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Towards Deeper Understanding of Camouflaged Object Detection


May 23, 2022
Yunqiu Lv, Jing Zhang, Yuchao Dai, Aixuan Li, Nick Barnes, Deng-Ping Fan

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Video Polyp Segmentation: A Deep Learning Perspective


Mar 27, 2022
Ge-Peng Ji, Guobao Xiao, Yu-Cheng Chou, Deng-Ping Fan, Kai Zhao, Geng Chen, Huazhu Fu, Luc Van Gool

Add code

* 10 pages, 7 figures, 4 tables 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>