Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Defensive Patches for Robust Recognition in the Physical WorldJiakai Wang , Zixin Yin , Pengfei Hu , Aishan Liu , Renshuai Tao , Haotong Qin , Xianglong Liu , Dacheng Tao

* Accepted by CVPR2022 

   Access Paper or Ask Questions

BiBERT: Accurate Fully Binarized BERTHaotong Qin , Yifu Ding , Mingyuan Zhang , Qinghua Yan , Aishan Liu , Qingqing Dang , Ziwei Liu , Xianglong Liu

* International Conference on Learning Representations (ICLR) 2022 

   Access Paper or Ask Questions

BiFSMN: Binary Neural Network for Keyword SpottingHaotong Qin , Xudong Ma , Yifu Ding , Xiaoyang Li , Yang Zhang , Yao Tian , Zejun Ma , Jie Luo , Xianglong Liu

* request from company 

   Access Paper or Ask Questions

Hardware-friendly Deep Learning by Network Quantization and BinarizationHaotong Qin

* Proceedings of the Thirtieth International Joint Conference on Artificial Intelligence 2021 

   Access Paper or Ask Questions

Distribution-sensitive Information Retention for Accurate Binary Neural NetworkHaotong Qin , Xiangguo Zhang , Ruihao Gong , Yifu Ding , Yi Xu , XianglongLiu


   Access Paper or Ask Questions

Diverse Sample Generation: Pushing the Limit of Data-free QuantizationHaotong Qin , Yifu Ding , Xiangguo Zhang , Aoyu Li , Jiakai Wang , Xianglong Liu , Jiwen Lu


   Access Paper or Ask Questions

Towards Real-world X-ray Security Inspection: A High-Quality Benchmark and Lateral Inhibition Module for Prohibited Items DetectionRenshuai Tao , Yanlu Wei , Xiangjian Jiang , Hainan Li , Haotong Qin , Jiakai Wang , Yuqing Ma , Libo Zhang , Xianglong Liu


   Access Paper or Ask Questions

Multi-Pretext Attention Network for Few-shot Learning with Self-supervisionHainan Li , Renshuai Tao , Jun Li , Haotong Qin , Yifu Ding , Shuo Wang , Xianglong Liu


   Access Paper or Ask Questions

Diversifying Sample Generation for Accurate Data-Free QuantizationXiangguo Zhang , Haotong Qin , Yifu Ding , Ruihao Gong , Qinghua Yan , Renshuai Tao , Yuhang Li , Fengwei Yu , Xianglong Liu


   Access Paper or Ask Questions

1
2
>>