Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yifu Ding

Diverse Sample Generation: Pushing the Limit of Data-free Quantization


Sep 03, 2021
Haotong Qin, Yifu Ding, Xiangguo Zhang, Aoyu Li, Jiakai Wang, Xianglong Liu, Jiwen Lu


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Pretext Attention Network for Few-shot Learning with Self-supervision


Mar 10, 2021
Hainan Li, Renshuai Tao, Jun Li, Haotong Qin, Yifu Ding, Shuo Wang, Xianglong Liu


  Access Paper or Ask Questions

Diversifying Sample Generation for Accurate Data-Free Quantization


Mar 04, 2021
Xiangguo Zhang, Haotong Qin, Yifu Ding, Ruihao Gong, Qinghua Yan, Renshuai Tao, Yuhang Li, Fengwei Yu, Xianglong Liu


  Access Paper or Ask Questions

Over-sampling De-occlusion Attention Network for Prohibited Items Detection in Noisy X-ray Images


Mar 01, 2021
Renshuai Tao, Yanlu Wei, Hainan Li, Aishan Liu, Yifu Ding, Haotong Qin, Xianglong Liu

* 13 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

BiPointNet: Binary Neural Network for Point Clouds


Oct 12, 2020
Haotong Qin, Zhongang Cai, Mingyuan Zhang, Yifu Ding, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Xianglong Liu, Hao Su


  Access Paper or Ask Questions