Alert button
Picture for Linghe Kong

Linghe Kong

Alert button

Binarized 3D Whole-body Human Mesh Recovery

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 24, 2023
Zhiteng Li, Yulun Zhang, Jing Lin, Haotong Qin, Jinjin Gu, Xin Yuan, Linghe Kong, Xiaokang Yang

Figure 1 for Binarized 3D Whole-body Human Mesh Recovery
Figure 2 for Binarized 3D Whole-body Human Mesh Recovery
Figure 3 for Binarized 3D Whole-body Human Mesh Recovery
Figure 4 for Binarized 3D Whole-body Human Mesh Recovery
Viaarxiv icon

Image Super-Resolution with Text Prompt Diffusion

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 24, 2023
Zheng Chen, Yulun Zhang, Jinjin Gu, Xin Yuan, Linghe Kong, Guihai Chen, Xiaokang Yang

Figure 1 for Image Super-Resolution with Text Prompt Diffusion
Figure 2 for Image Super-Resolution with Text Prompt Diffusion
Figure 3 for Image Super-Resolution with Text Prompt Diffusion
Figure 4 for Image Super-Resolution with Text Prompt Diffusion
Viaarxiv icon

Natural Language based Context Modeling and Reasoning with LLMs: A Tutorial

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 24, 2023
Haoyi Xiong, Jiang Bian, Sijia Yang, Xiaofei Zhang, Linghe Kong, Daqing Zhang

Viaarxiv icon

Toward Reproducing Network Research Results Using Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 09, 2023
Qiao Xiang, Yuling Lin, Mingjun Fang, Bang Huang, Siyong Huang, Ridi Wen, Franck Le, Linghe Kong, Jiwu Shu

Figure 1 for Toward Reproducing Network Research Results Using Large Language Models
Figure 2 for Toward Reproducing Network Research Results Using Large Language Models
Figure 3 for Toward Reproducing Network Research Results Using Large Language Models
Figure 4 for Toward Reproducing Network Research Results Using Large Language Models
Viaarxiv icon

Serving MoE Models on Resource-constrained Edge Devices via Dynamic Expert Swapping

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 29, 2023
Rui Kong, Yuanchun Li, Qingtian Feng, Weijun Wang, Linghe Kong, Yunxin Liu

Viaarxiv icon

Dual Aggregation Transformer for Image Super-Resolution

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 11, 2023
Zheng Chen, Yulun Zhang, Jinjin Gu, Linghe Kong, Xiaokang Yang, Fisher Yu

Figure 1 for Dual Aggregation Transformer for Image Super-Resolution
Figure 2 for Dual Aggregation Transformer for Image Super-Resolution
Figure 3 for Dual Aggregation Transformer for Image Super-Resolution
Figure 4 for Dual Aggregation Transformer for Image Super-Resolution
Viaarxiv icon

Hierarchical Integration Diffusion Model for Realistic Image Deblurring

Add code
Bookmark button
Alert button
May 24, 2023
Zheng Chen, Yulun Zhang, Ding Liu, Bin Xia, Jinjin Gu, Linghe Kong, Xin Yuan

Figure 1 for Hierarchical Integration Diffusion Model for Realistic Image Deblurring
Figure 2 for Hierarchical Integration Diffusion Model for Realistic Image Deblurring
Figure 3 for Hierarchical Integration Diffusion Model for Realistic Image Deblurring
Figure 4 for Hierarchical Integration Diffusion Model for Realistic Image Deblurring
Viaarxiv icon

Recursive Generalization Transformer for Image Super-Resolution

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 14, 2023
Zheng Chen, Yulun Zhang, Jinjin Gu, Linghe Kong, Xiaokang Yang

Figure 1 for Recursive Generalization Transformer for Image Super-Resolution
Figure 2 for Recursive Generalization Transformer for Image Super-Resolution
Figure 3 for Recursive Generalization Transformer for Image Super-Resolution
Figure 4 for Recursive Generalization Transformer for Image Super-Resolution
Viaarxiv icon

Xformer: Hybrid X-Shaped Transformer for Image Denoising

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 11, 2023
Jiale Zhang, Yulun Zhang, Jinjin Gu, Jiahua Dong, Linghe Kong, Xiaokang Yang

Figure 1 for Xformer: Hybrid X-Shaped Transformer for Image Denoising
Figure 2 for Xformer: Hybrid X-Shaped Transformer for Image Denoising
Figure 3 for Xformer: Hybrid X-Shaped Transformer for Image Denoising
Figure 4 for Xformer: Hybrid X-Shaped Transformer for Image Denoising
Viaarxiv icon