Alert button
Picture for Jian Li

Jian Li

Alert button

Efficient Multimodal Large Language Models: A Survey

Add code
Bookmark button
Alert button
May 17, 2024
Yizhang Jin, Jian Li, Yexin Liu, Tianjun Gu, Kai Wu, Zhengkai Jiang, Muyang He, Bo Zhao, Xin Tan, Zhenye Gan, Yabiao Wang, Chengjie Wang, Lizhuang Ma

Viaarxiv icon

Antenna Failure Resilience: Deep Learning-Enabled Robust DOA Estimation with Single Snapshot Sparse Arrays

Add code
Bookmark button
Alert button
May 05, 2024
Ruxin Zheng, Shunqiao Sun, Hongshan Liu, Honglei Chen, Mojtaba Soltanalian, Jian Li

Viaarxiv icon

Structured Reinforcement Learning for Delay-Optimal Data Transmission in Dense mmWave Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 25, 2024
Shufan Wang, Guojun Xiong, Shichen Zhang, Huacheng Zeng, Jian Li, Shivendra Panwar

Viaarxiv icon

Bilateral Propagation Network for Depth Completion

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 01, 2024
Jie Tang, Fei-Peng Tian, Boshi An, Jian Li, Ping Tan

Figure 1 for Bilateral Propagation Network for Depth Completion
Figure 2 for Bilateral Propagation Network for Depth Completion
Figure 3 for Bilateral Propagation Network for Depth Completion
Figure 4 for Bilateral Propagation Network for Depth Completion
Viaarxiv icon

SceneTracker: Long-term Scene Flow Estimation Network

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 29, 2024
Bo Wang, Jian Li, Yang Yu, Li Liu, Zhenping Sun, Dewen Hu

Figure 1 for SceneTracker: Long-term Scene Flow Estimation Network
Figure 2 for SceneTracker: Long-term Scene Flow Estimation Network
Figure 3 for SceneTracker: Long-term Scene Flow Estimation Network
Figure 4 for SceneTracker: Long-term Scene Flow Estimation Network
Viaarxiv icon

Reasoning-Enhanced Object-Centric Learning for Videos

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 22, 2024
Jian Li, Pu Ren, Yang Liu, Hao Sun

Viaarxiv icon

SynArtifact: Classifying and Alleviating Artifacts in Synthetic Images via Vision-Language Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 05, 2024
Bin Cao, Jianhao Yuan, Yexin Liu, Jian Li, Shuyang Sun, Jing Liu, Bo Zhao

Viaarxiv icon

Rethinking The Uniformity Metric in Self-Supervised Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 01, 2024
Xianghong Fang, Jian Li, Qiang Sun, Benyou Wang

Figure 1 for Rethinking The Uniformity Metric in Self-Supervised Learning
Figure 2 for Rethinking The Uniformity Metric in Self-Supervised Learning
Figure 3 for Rethinking The Uniformity Metric in Self-Supervised Learning
Figure 4 for Rethinking The Uniformity Metric in Self-Supervised Learning
Viaarxiv icon

Look Before You Leap: Towards Decision-Aware and Generalizable Tool-Usage for Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 28, 2024
Anchun Gui, Jian Li, Yong Dai, Nan Du, Han Xiao

Figure 1 for Look Before You Leap: Towards Decision-Aware and Generalizable Tool-Usage for Large Language Models
Figure 2 for Look Before You Leap: Towards Decision-Aware and Generalizable Tool-Usage for Large Language Models
Figure 3 for Look Before You Leap: Towards Decision-Aware and Generalizable Tool-Usage for Large Language Models
Figure 4 for Look Before You Leap: Towards Decision-Aware and Generalizable Tool-Usage for Large Language Models
Viaarxiv icon

SD-SLAM: A Semantic SLAM Approach for Dynamic Scenes Based on LiDAR Point Clouds

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 28, 2024
Feiya Li, Chunyun Fu, Dongye Sun, Jian Li, Jianwen Wang

Viaarxiv icon