Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Learning to Break the Loop: Analyzing and Mitigating Repetitions for Neural Text GenerationJin Xu , Xiaojiang Liu , Jianhao Yan , Deng Cai , Huayang Li , Jian Li


   Access Paper or Ask Questions

Generalization Bounds for Gradient Methods via Discrete and Continuous PriorJian Li , Xuanyuan Luo


   Access Paper or Ask Questions

Uncertainty quantification of two-phase flow in porous media via coupled-TgNN surrogate modelJian Li , Dongxiao Zhang , Tianhao He , Qiang Zheng


   Access Paper or Ask Questions

ImGCL: Revisiting Graph Contrastive Learning on Imbalanced Node ClassificationLiang Zeng , Lanqing Li , Ziqi Gao , Peilin Zhao , Jian Li


   Access Paper or Ask Questions

Ridgeless Regression with Random FeaturesJian Li , Yong Liu , Yingying Zhang

* Accepted at IJCAI 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Sharper Utility Bounds for Differentially Private ModelsYilin Kang , Yong Liu , Jian Li , Weiping Wang


   Access Paper or Ask Questions

Stability and Generalization of Differentially Private Minimax ProblemsYilin Kang , Yong Liu , Jian Li , Weiping Wang


   Access Paper or Ask Questions

Model-free Reinforcement Learning for Content Caching at the Wireless Edge via Restless BanditsGuojun Xiong , Shufan Wang , Jian Li , Rahul Singh


   Access Paper or Ask Questions

ASFD: Automatic and Scalable Face DetectorJian Li , Bin Zhang , Yabiao Wang , Ying Tai , ZhenYu Zhang , Chengjie Wang , Jilin Li , Xiaoming Huang , Yili Xia

* ACM MM2021 

   Access Paper or Ask Questions

Machine learning prediction for mean motion resonance behaviour -- The planar caseXin Li , Jian Li , Zhihong Jeff Xia , Nikolaos Georgakarakos

* 12 pages, 9 figures, accepted for pubblication on Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
6
7
>>