Alert button
Picture for Lanfen Lin

Lanfen Lin

Alert button

A Survey on Domain Generalization for Medical Image Analysis

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 13, 2024
Ziwei Niu, Shuyi Ouyang, Shiao Xie, Yen-wei Chen, Lanfen Lin

Viaarxiv icon

Memory-Inspired Temporal Prompt Interaction for Text-Image Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 26, 2024
Xinyao Yu, Hao Sun, Ziwei Niu, Rui Qin, Zhenjia Bai, Yen-Wei Chen, Lanfen Lin

Viaarxiv icon

M2ORT: Many-To-One Regression Transformer for Spatial Transcriptomics Prediction from Histopathology Images

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 24, 2024
Hongyi Wang, Xiuju Du, Jing Liu, Shuyi Ouyang, Yen-Wei Chen, Lanfen Lin

Viaarxiv icon

Rethinking Multiple Instance Learning for Whole Slide Image Classification: A Bag-Level Classifier is a Good Instance-Level Teacher

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 02, 2023
Hongyi Wang, Luyang Luo, Fang Wang, Ruofeng Tong, Yen-Wei Chen, Hongjie Hu, Lanfen Lin, Hao Chen

Viaarxiv icon

HAP: Structure-Aware Masked Image Modeling for Human-Centric Perception

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 31, 2023
Junkun Yuan, Xinyu Zhang, Hao Zhou, Jian Wang, Zhongwei Qiu, Zhiyin Shao, Shaofeng Zhang, Sifan Long, Kun Kuang, Kun Yao, Junyu Han, Errui Ding, Lanfen Lin, Fei Wu, Jingdong Wang

Figure 1 for HAP: Structure-Aware Masked Image Modeling for Human-Centric Perception
Figure 2 for HAP: Structure-Aware Masked Image Modeling for Human-Centric Perception
Figure 3 for HAP: Structure-Aware Masked Image Modeling for Human-Centric Perception
Figure 4 for HAP: Structure-Aware Masked Image Modeling for Human-Centric Perception
Viaarxiv icon

Tailored Multi-Organ Segmentation with Model Adaptation and Ensemble

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 14, 2023
Jiahua Dong, Guohua Cheng, Yue Zhang, Chengtao Peng, Yu Song, Ruofeng Tong, Lanfen Lin, Yen-Wei Chen

Figure 1 for Tailored Multi-Organ Segmentation with Model Adaptation and Ensemble
Figure 2 for Tailored Multi-Organ Segmentation with Model Adaptation and Ensemble
Figure 3 for Tailored Multi-Organ Segmentation with Model Adaptation and Ensemble
Figure 4 for Tailored Multi-Organ Segmentation with Model Adaptation and Ensemble
Viaarxiv icon

Iteratively Coupled Multiple Instance Learning from Instance to Bag Classifier for Whole Slide Image Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 28, 2023
Hongyi Wang, Luyang Luo, Fang Wang, Ruofeng Tong, Yen-Wei Chen, Hongjie Hu, Lanfen Lin, Hao Chen

Figure 1 for Iteratively Coupled Multiple Instance Learning from Instance to Bag Classifier for Whole Slide Image Classification
Figure 2 for Iteratively Coupled Multiple Instance Learning from Instance to Bag Classifier for Whole Slide Image Classification
Figure 3 for Iteratively Coupled Multiple Instance Learning from Instance to Bag Classifier for Whole Slide Image Classification
Figure 4 for Iteratively Coupled Multiple Instance Learning from Instance to Bag Classifier for Whole Slide Image Classification
Viaarxiv icon

Super-Resolution Based Patch-Free 3D Medical Image Segmentation with Self-Supervised Guidance

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 26, 2022
Hongyi Wang, Lanfen Lin, Hongjie Hu, Qingqing Chen, Yinhao Li, Yutaro Iwamoto, Xian-Hua Han, Yen-Wei Chen, Ruofeng Tong

Figure 1 for Super-Resolution Based Patch-Free 3D Medical Image Segmentation with Self-Supervised Guidance
Figure 2 for Super-Resolution Based Patch-Free 3D Medical Image Segmentation with Self-Supervised Guidance
Figure 3 for Super-Resolution Based Patch-Free 3D Medical Image Segmentation with Self-Supervised Guidance
Figure 4 for Super-Resolution Based Patch-Free 3D Medical Image Segmentation with Self-Supervised Guidance
Viaarxiv icon

Label-Efficient Domain Generalization via Collaborative Exploration and Generalization

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 07, 2022
Junkun Yuan, Xu Ma, Defang Chen, Kun Kuang, Fei Wu, Lanfen Lin

Figure 1 for Label-Efficient Domain Generalization via Collaborative Exploration and Generalization
Figure 2 for Label-Efficient Domain Generalization via Collaborative Exploration and Generalization
Figure 3 for Label-Efficient Domain Generalization via Collaborative Exploration and Generalization
Figure 4 for Label-Efficient Domain Generalization via Collaborative Exploration and Generalization
Viaarxiv icon