Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Generalized Parametric Contrastive Learning


Sep 26, 2022
Jiequan Cui, Zhisheng Zhong, Zhuotao Tian, Shu Liu, Bei Yu, Jiaya Jia

* Extension of ICCV 2021 Paper "Parametric Contrastive Learning". arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2107.12028 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

End-to-end View Synthesis via NeRF Attention


Aug 01, 2022
Zelin Zhao, Jiaya Jia

* Fixed reference formatting issues 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DecoupleNet: Decoupled Network for Domain Adaptive Semantic Segmentation


Jul 20, 2022
Xin Lai, Zhuotao Tian, Xiaogang Xu, Yingcong Chen, Shu Liu, Hengshuang Zhao, Liwei Wang, Jiaya Jia

* Accepted to ECCV 2022. Code is available at https://github.com/dvlab-research/DecoupleNet 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Tracking Objects as Pixel-wise Distributions


Jul 15, 2022
Zelin Zhao, Ze Wu, Yueqing Zhuang, Boxun Li, Jiaya Jia

* Accepted in ECCV22 as an oral presentation paper. The code&project page is at https://github.com/dvlab-research/ECCV22-P3AFormer-Tracking-Objects-as-Pixel-wise-Distributions 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Deep Parametric 3D Filters for Joint Video Denoising and Illumination Enhancement in Video Super Resolution


Jul 05, 2022
Xiaogang Xu, Ruixing Wang, Chi-Wing Fu, Jiaya Jia

* under submission 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

PVDD: A Practical Video Denoising Dataset with Real-World Dynamic Scenes


Jul 04, 2022
Xiaogang Xu, Yitong Yu, Nianjuan Jiang, Jiangbo Lu, Bei Yu, Jiaya Jia

* Under submission 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Scaling up Kernels in 3D CNNs


Jun 21, 2022
Yukang Chen, Jianhui Liu, Xiaojuan Qi, Xiangyu Zhang, Jian Sun, Jiaya Jia

* Code and models will be available at https://github.com/dvlab-research/LargeKernel3D 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

EfficientNeRF: Efficient Neural Radiance Fields


Jun 02, 2022
Tao Hu, Shu Liu, Yilun Chen, Tiancheng Shen, Jiaya Jia


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Unifying Voxel-based Representation with Transformer for 3D Object Detection


Jun 01, 2022
Yanwei Li, Yilun Chen, Xiaojuan Qi, Zeming Li, Jian Sun, Jiaya Jia

* Code is available at https://github.com/dvlab-research/UVTR 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Voxel Field Fusion for 3D Object Detection


May 31, 2022
Yanwei Li, Xiaojuan Qi, Yukang Chen, Liwei Wang, Zeming Li, Jian Sun, Jiaya Jia

* Accepted to CVPR2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>