Alert button
Picture for Yueqi Duan

Yueqi Duan

Alert button

Semantic Flow: Learning Semantic Field of Dynamic Scenes from Monocular Videos

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 08, 2024
Fengrui Tian, Yueqi Duan, Angtian Wang, Jianfei Guo, Shaoyi Du

Viaarxiv icon

Learning a Category-level Object Pose Estimator without Pose Annotations

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 08, 2024
Fengrui Tian, Yaoyao Liu, Adam Kortylewski, Yueqi Duan, Shaoyi Du, Alan Yuille, Angtian Wang

Viaarxiv icon

GeoAuxNet: Towards Universal 3D Representation Learning for Multi-sensor Point Clouds

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 28, 2024
Shengjun Zhang, Xin Fei, Yueqi Duan

Figure 1 for GeoAuxNet: Towards Universal 3D Representation Learning for Multi-sensor Point Clouds
Figure 2 for GeoAuxNet: Towards Universal 3D Representation Learning for Multi-sensor Point Clouds
Figure 3 for GeoAuxNet: Towards Universal 3D Representation Learning for Multi-sensor Point Clouds
Figure 4 for GeoAuxNet: Towards Universal 3D Representation Learning for Multi-sensor Point Clouds
Viaarxiv icon

DreamReward: Text-to-3D Generation with Human Preference

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 21, 2024
Junliang Ye, Fangfu Liu, Qixiu Li, Zhengyi Wang, Yikai Wang, Xinzhou Wang, Yueqi Duan, Jun Zhu

Figure 1 for DreamReward: Text-to-3D Generation with Human Preference
Figure 2 for DreamReward: Text-to-3D Generation with Human Preference
Figure 3 for DreamReward: Text-to-3D Generation with Human Preference
Figure 4 for DreamReward: Text-to-3D Generation with Human Preference
Viaarxiv icon

Make-Your-3D: Fast and Consistent Subject-Driven 3D Content Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 14, 2024
Fangfu Liu, Hanyang Wang, Weiliang Chen, Haowen Sun, Yueqi Duan

Figure 1 for Make-Your-3D: Fast and Consistent Subject-Driven 3D Content Generation
Figure 2 for Make-Your-3D: Fast and Consistent Subject-Driven 3D Content Generation
Figure 3 for Make-Your-3D: Fast and Consistent Subject-Driven 3D Content Generation
Figure 4 for Make-Your-3D: Fast and Consistent Subject-Driven 3D Content Generation
Viaarxiv icon

Memory-based Adapters for Online 3D Scene Perception

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 11, 2024
Xiuwei Xu, Chong Xia, Ziwei Wang, Linqing Zhao, Yueqi Duan, Jie Zhou, Jiwen Lu

Figure 1 for Memory-based Adapters for Online 3D Scene Perception
Figure 2 for Memory-based Adapters for Online 3D Scene Perception
Figure 3 for Memory-based Adapters for Online 3D Scene Perception
Figure 4 for Memory-based Adapters for Online 3D Scene Perception
Viaarxiv icon

OccNeRF: Self-Supervised Multi-Camera Occupancy Prediction with Neural Radiance Fields

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 14, 2023
Chubin Zhang, Juncheng Yan, Yi Wei, Jiaxin Li, Li Liu, Yansong Tang, Yueqi Duan, Jiwen Lu

Viaarxiv icon

Sherpa3D: Boosting High-Fidelity Text-to-3D Generation via Coarse 3D Prior

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 11, 2023
Fangfu Liu, Diankun Wu, Yi Wei, Yongming Rao, Yueqi Duan

Viaarxiv icon

OccWorld: Learning a 3D Occupancy World Model for Autonomous Driving

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 27, 2023
Wenzhao Zheng, Weiliang Chen, Yuanhui Huang, Borui Zhang, Yueqi Duan, Jiwen Lu

Figure 1 for OccWorld: Learning a 3D Occupancy World Model for Autonomous Driving
Figure 2 for OccWorld: Learning a 3D Occupancy World Model for Autonomous Driving
Figure 3 for OccWorld: Learning a 3D Occupancy World Model for Autonomous Driving
Figure 4 for OccWorld: Learning a 3D Occupancy World Model for Autonomous Driving
Viaarxiv icon

Discovering Dynamic Causal Space for DAG Structure Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 05, 2023
Fangfu Liu, Wenchang Ma, An Zhang, Xiang Wang, Yueqi Duan, Tat-Seng Chua

Figure 1 for Discovering Dynamic Causal Space for DAG Structure Learning
Figure 2 for Discovering Dynamic Causal Space for DAG Structure Learning
Figure 3 for Discovering Dynamic Causal Space for DAG Structure Learning
Figure 4 for Discovering Dynamic Causal Space for DAG Structure Learning
Viaarxiv icon