Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

SparseDet: Towards End-to-End 3D Object DetectionJianhong Han , Zhaoyi Wan , Zhe Liu , Jie Feng , Bingfeng Zhou

* Proceedings of the 17th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications - Volume 4: VISAPP, pp. 781- 792. Feb. 6-8, 2022 

   Access Paper or Ask Questions

A Survey of Trustworthy Graph Learning: Reliability, Explainability, and Privacy ProtectionBingzhe Wu , Jintang Li , Junchi Yu , Yatao Bian , Hengtong Zhang , CHaochao Chen , Chengbin Hou , Guoji Fu , Liang Chen , Tingyang Xu , Yu Rong , Xiaolin Zheng , Junzhou Huang , Ran He , Baoyuan Wu , GUangyu Sun , Peng Cui , Zibin Zheng , Zhe Liu , Peilin Zhao

* Preprint; Work in progress. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2202.07114 

   Access Paper or Ask Questions

Emergence of Double-slit Interference by Representing Visual Space in Artificial Neural NetworksXiuxiu Bai , Zhe Liu , Yao Gao , Bin Liu , Yongqiang Hao


   Access Paper or Ask Questions

Disentangled and Side-aware Unsupervised Domain Adaptation for Cross-dataset Subjective Tinnitus DiagnosisZhe Liu , Yun Li , Lina Yao , Jessica J. M. Monaghan , David McAlpine


   Access Paper or Ask Questions

Side-aware Meta-Learning for Cross-Dataset Listener Diagnosis with Subjective TinnitusYun Li , Zhe Liu , Lina Yao , Molly Lucas , Jessica J. M. Monaghan , Yu Zhang


   Access Paper or Ask Questions

FedSynth: Gradient Compression via Synthetic Data in Federated LearningShengyuan Hu , Jack Goetz , Kshitiz Malik , Hongyuan Zhan , Zhe Liu , Yue Liu

* 8 pages 

   Access Paper or Ask Questions

Neural-FST Class Language Model for End-to-End Speech RecognitionAntoine Bruguier , Duc Le , Rohit Prabhavalkar , Dangna Li , Zhe Liu , Bo Wang , Eun Chang , Fuchun Peng , Ozlem Kalinli , Michael L. Seltzer

* Accepted for publication at ICASSP 2022 

   Access Paper or Ask Questions

EPNet++: Cascade Bi-directional Fusion for Multi-Modal 3D Object DetectionZhe Liu , Tengteng Huang , Bingling Li , Xiwu Chen , Xi Wang , Xiang Bai


   Access Paper or Ask Questions

Balancing Generalization and Specialization in Zero-shot LearningYun Li , Zhe Liu , Lina Yao , Xiaojun Chang


   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
6
7
>>