Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

StereoDistill: Pick the Cream from LiDAR for Distilling Stereo-based 3D Object Detection


Jan 07, 2023
Zhe Liu, Xiaoqing Ye, Xiao Tan, Errui Ding, Xiang Bai

Add code

* Accepted by AAAI-2023 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Semantics-Aware Remote Estimation via Information Bottleneck-Inspired Type Based Multiple Access


Dec 19, 2022
Meiyi Zhu, Chunyan Feng, Caili Guo, Zhe Liu, Nan Jiang, Osvaldo Simeone

Add code

* 5 pages, 3 figures, submitted 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Adaptive Multi-Corpora Language Model Training for Speech Recognition


Nov 09, 2022
Yingyi Ma, Zhe Liu, Xuedong Zhang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Hilbert Distillation for Cross-Dimensionality Networks


Nov 08, 2022
Dian Qin, Haishuai Wang, Zhe Liu, Hongjia Xu, Sheng Zhou, Jiajun Bu

Add code

* Accepted at NeurIPS 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Simple Primitives with Feasibility- and Contextuality-Dependence for Open-World Compositional Zero-shot Learning


Nov 05, 2022
Zhe Liu, Yun Li, Lina Yao, Xiaojun Chang, Wei Fang, Xiaojun Wu, Yi Yang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Mitigating Unintended Memorization in Language Models via Alternating Teaching


Oct 13, 2022
Zhe Liu, Xuedong Zhang, Fuchun Peng

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Group Personalized Federated Learning


Oct 11, 2022
Zhe Liu, Yue Hui, Fuchun Peng

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Modeling Dependent Structure for Utterances in ASR Evaluation


Sep 07, 2022
Zhe Liu, Fuchun Peng

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

PromptAttack: Prompt-based Attack for Language Models via Gradient Search


Sep 05, 2022
Yundi Shi, Piji Li, Changchun Yin, Zhaoyang Han, Lu Zhou, Zhe Liu

Add code

* 12 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>