Alert button
Picture for Junjie Wang

Junjie Wang

Alert button

Jack

VEglue: Testing Visual Entailment Systems via Object-Aligned Joint Erasing

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 05, 2024
Zhiyuan Chang, Mingyang Li, Junjie Wang, Cheng Li, Qing Wang

Figure 1 for VEglue: Testing Visual Entailment Systems via Object-Aligned Joint Erasing
Figure 2 for VEglue: Testing Visual Entailment Systems via Object-Aligned Joint Erasing
Figure 3 for VEglue: Testing Visual Entailment Systems via Object-Aligned Joint Erasing
Figure 4 for VEglue: Testing Visual Entailment Systems via Object-Aligned Joint Erasing
Viaarxiv icon

Adversarial Testing for Visual Grounding via Image-Aware Property Reduction

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 02, 2024
Zhiyuan Chang, Mingyang Li, Junjie Wang, Cheng Li, Boyu Wu, Fanjiang Xu, Qing Wang

Figure 1 for Adversarial Testing for Visual Grounding via Image-Aware Property Reduction
Figure 2 for Adversarial Testing for Visual Grounding via Image-Aware Property Reduction
Figure 3 for Adversarial Testing for Visual Grounding via Image-Aware Property Reduction
Figure 4 for Adversarial Testing for Visual Grounding via Image-Aware Property Reduction
Viaarxiv icon

Evaluating Decision Optimality of Autonomous Driving via Metamorphic Testing

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 28, 2024
Mingfei Cheng, Yuan Zhou, Xiaofei Xie, Junjie Wang, Guozhu Meng, Kairui Yang

Viaarxiv icon

StructLM: Towards Building Generalist Models for Structured Knowledge Grounding

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 28, 2024
Alex Zhuang, Ge Zhang, Tianyu Zheng, Xinrun Du, Junjie Wang, Weiming Ren, Stephen W. Huang, Jie Fu, Xiang Yue, Wenhu Chen

Viaarxiv icon

Play Guessing Game with LLM: Indirect Jailbreak Attack with Implicit Clues

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 16, 2024
Zhiyuan Chang, Mingyang Li, Yi Liu, Junjie Wang, Qing Wang, Yang Liu

Viaarxiv icon

CMMMU: A Chinese Massive Multi-discipline Multimodal Understanding Benchmark

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 22, 2024
Ge Zhang, Xinrun Du, Bei Chen, Yiming Liang, Tongxu Luo, Tianyu Zheng, Kang Zhu, Yuyang Cheng, Chunpu Xu, Shuyue Guo, Haoran Zhang, Xingwei Qu, Junjie Wang, Ruibin Yuan, Yizhi Li, Zekun Wang, Yudong Liu, Yu-Hsuan Tsai, Fengji Zhang, Chenghua Lin, Wenhao Huang, Wenhu Chen, Jie Fu

Viaarxiv icon

Know Your Needs Better: Towards Structured Understanding of Marketer Demands with Analogical Reasoning Augmented LLMs

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 09, 2024
Junjie Wang, Dan Yang, Binbin Hu, Yue Shen, Ziqi Liu, Wen Zhang, Jinjie Gu, Zhiqiang Zhang

Viaarxiv icon

AdapterDistillation: Non-Destructive Task Composition with Knowledge Distillation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 26, 2023
Junjie Wang, Yicheng Chen, Wangshu Zhang, Sen Hu, Teng Xu, Jing Zheng

Viaarxiv icon

A Survey on Query-based API Recommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 21, 2023
Moshi Wei, Nima Shiri Harzevili, Alvine Boaye Belle, Junjie Wang, Lin Shi, Jinqiu Yang, Song Wang, Ming Zhen, Jiang

Viaarxiv icon

From Beginner to Expert: Modeling Medical Knowledge into General LLMs

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 02, 2023
Qiang Li, Xiaoyan Yang, Haowen Wang, Qin Wang, Lei Liu, Junjie Wang, Yang Zhang, Mingyuan Chu, Sen Hu, Yicheng Chen, Yue Shen, Cong Fan, Wangshu Zhang, Teng Xu, Jinjie Gu, Jing Zheng, Guannan Zhang Ant Group

Viaarxiv icon