Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Ao Li

Fast top-K Cosine Similarity Search through XOR-Friendly Binary Quantization on GPUs


Aug 05, 2020
Xiaozheng Jian, Jianqiu Lu, Zexi Yuan, Ao Li

* 10 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Multiple criteria decision-making for lane-change model


Oct 22, 2019
Ao Li, Liting Sun, Wei Zhan, Masayoshi Tomizuka

* Submitted to ICRA 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Spam Review Detection with Graph Convolutional Networks


Aug 22, 2019
Ao Li, Zhou Qin, Runshi Liu, Yiqun Yang, Dong Li

* Accepted at CIKM 2019 

  Access Paper or Ask Questions