Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yi Xu

SLA$^2$P: Self-supervised Anomaly Detection with Adversarial Perturbation


Nov 25, 2021
Yizhou Wang, Can Qin, Rongzhe Wei, Yi Xu, Yue Bai, Yun Fu


  Access Paper or Ask Questions

Improved Fine-tuning by Leveraging Pre-training Data: Theory and Practice


Nov 24, 2021
Ziquan Liu, Yi Xu, Yuanhong Xu, Qi Qian, Hao Li, Antoni Chan, Rong Jin


  Access Paper or Ask Questions

Self-Supervised Pre-Training for Transformer-Based Person Re-Identification


Nov 23, 2021
Hao Luo, Pichao Wang, Yi Xu, Feng Ding, Yanxin Zhou, Fan Wang, Hao Li, Rong Jin


  Access Paper or Ask Questions

Magic Pyramid: Accelerating Inference with Early Exiting and Token Pruning


Oct 30, 2021
Xuanli He, Iman Keivanloo, Yi Xu, Xiang He, Belinda Zeng, Santosh Rajagopalan, Trishul Chilimbi

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

DP-SSL: Towards Robust Semi-supervised Learning with A Few Labeled Samples


Oct 26, 2021
Yi Xu, Jiandong Ding, Lu Zhang, Shuigeng Zhou

* Accepted by NeurIPS 2021; 16 pages with appendix 

  Access Paper or Ask Questions

Weakly-supervised Text Classification Based on Keyword Graph


Oct 06, 2021
Lu Zhang, Jiandong Ding, Yi Xu, Yingyao Liu, Shuigeng Zhou

* accepted in EMNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Distribution-sensitive Information Retention for Accurate Binary Neural Network


Sep 25, 2021
Haotong Qin, Xiangguo Zhang, Ruihao Gong, Yifu Ding, Yi Xu, XianglongLiu


  Access Paper or Ask Questions

MLIM: Vision-and-Language Model Pre-training with Masked Language and Image Modeling


Sep 24, 2021
Tarik Arici, Mehmet Saygin Seyfioglu, Tal Neiman, Yi Xu, Son Train, Trishul Chilimbi, Belinda Zeng, Ismail Tutar


  Access Paper or Ask Questions

Dash: Semi-Supervised Learning with Dynamic Thresholding


Sep 01, 2021
Yi Xu, Lei Shang, Jinxing Ye, Qi Qian, Yu-Feng Li, Baigui Sun, Hao Li, Rong Jin

* ICML 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Recursive Fusion and Deformable Spatiotemporal Attention for Video Compression Artifact Reduction


Aug 12, 2021
Minyi Zhao, Yi Xu, Shuigeng Zhou

* Accepted by ACM Multimedia 2021 

  Access Paper or Ask Questions

MonoIndoor: Towards Good Practice of Self-Supervised Monocular Depth Estimation for Indoor Environments


Jul 28, 2021
Pan Ji, Runze Li, Bir Bhanu, Yi Xu

* ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Simpler, Faster, Stronger: Breaking The log-K Curse On Contrastive Learners With FlatNCE


Jul 02, 2021
Junya Chen, Zhe Gan, Xuan Li, Qing Guo, Liqun Chen, Shuyang Gao, Tagyoung Chung, Yi Xu, Belinda Zeng, Wenlian Lu, Fan Li, Lawrence Carin, Chenyang Tao


  Access Paper or Ask Questions

Adapting Stepsizes by Momentumized Gradients Improves Optimization and Generalization


Jun 22, 2021
Yizhou Wang, Yue Kang, Can Qin, Yi Xu, Huan Wang, Yulun Zhang, Yun Fu

* 40 pages, 27 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Effective Model Sparsification by Scheduled Grow-and-Prune Methods


Jun 18, 2021
Xiaolong Ma, Minghai Qin, Fei Sun, Zejiang Hou, Kun Yuan, Yi Xu, Yanzhi Wang, Yen-Kuang Chen, Rong Jin, Yuan Xie


  Access Paper or Ask Questions

Dialogue-oriented Pre-training


Jun 01, 2021
Yi Xu, Hai Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Boosting the Performance of Video Compression Artifact Reduction with Reference Frame Proposals and Frequency Domain Information


May 31, 2021
Yi Xu, Minyi Zhao, Jing Liu, Xinjian Zhang, Longwen Gao, Shuigeng Zhou, Huyang Sun

* CPVR Workshop, NTIRE 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Dual Sampling Module for Fine-Grained Semantic Segmentation


May 25, 2021
Chen Shi, Xiangtai Li, Yanran Wu, Yunhai Tong, Yi Xu

* accepted by ICIP-2021 

  Access Paper or Ask Questions

NeLF: Practical Novel View Synthesis with Neural Light Field


May 21, 2021
Celong Liu, Zhong Li, Junsong Yuan, Yi Xu

* 14 pages, 13 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Why Does Multi-Epoch Training Help?


May 13, 2021
Yi Xu, Qi Qian, Hao Li, Rong Jin


  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2021 Challenge on Quality Enhancement of Compressed Video: Methods and Results


May 02, 2021
Ren Yang, Radu Timofte, Jing Liu, Yi Xu, Xinjian Zhang, Minyi Zhao, Shuigeng Zhou, Kelvin C. K. Chan, Shangchen Zhou, Xiangyu Xu, Chen Change Loy, Xin Li, Fanglong Liu, He Zheng, Lielin Jiang, Qi Zhang, Dongliang He, Fu Li, Qingqing Dang, Yibin Huang, Matteo Maggioni, Zhongqian Fu, Shuai Xiao, Cheng li, Thomas Tanay, Fenglong Song, Wentao Chao, Qiang Guo, Yan Liu, Jiang Li, Xiaochao Qu, Dewang Hou, Jiayu Yang, Lyn Jiang, Di You, Zhenyu Zhang, Chong Mou, Iaroslav Koshelev, Pavel Ostyakov, Andrey Somov, Jia Hao, Xueyi Zou, Shijie Zhao, Xiaopeng Sun, Yiting Liao, Yuanzhi Zhang, Qing Wang, Gen Zhan, Mengxi Guo, Junlin Li, Ming Lu, Zhan Ma, Pablo Navarrete Michelini, Hai Wang, Yiyun Chen, Jingyu Guo, Liliang Zhang, Wenming Yang, Sijung Kim, Syehoon Oh, Yucong Wang, Minjie Cai, Wei Hao, Kangdi Shi, Liangyan Li, Jun Chen, Wei Gao, Wang Liu, Xiaoyu Zhang, Linjie Zhou, Sixin Lin, Ru Wang

* Corrected the MOS values in Table 2 

  Access Paper or Ask Questions

On Stochastic Moving-Average Estimators for Non-Convex Optimization


Apr 30, 2021
Zhishuai Guo, Yi Xu, Wotao Yin, Rong Jin, Tianbao Yang


  Access Paper or Ask Questions

Dance Generation with Style Embedding: Learning and Transferring Latent Representations of Dance Styles


Apr 30, 2021
Xinjian Zhang, Yi Xu, Su Yang, Longwen Gao, Huyang Sun

* Submit to IJCAI-21 

  Access Paper or Ask Questions

A Theoretical Analysis of Learning with Noisily Labeled Data


Apr 08, 2021
Yi Xu, Qi Qian, Hao Li, Rong Jin


  Access Paper or Ask Questions

Federated Deep AUC Maximization for Heterogeneous Data with a Constant Communication Complexity


Feb 09, 2021
Zhuoning Yuan, Zhishuai Guo, Yi Xu, Yiming Ying, Tianbao Yang

* Zhuoning and Zhishuai contributed equally to this work 

  Access Paper or Ask Questions

A Convergence Theory Towards Practical Over-parameterized Deep Neural Networks


Feb 08, 2021
Asaf Noy, Yi Xu, Yonathan Aflalo, Lihi Zelnik-Manor, Rong Jin


  Access Paper or Ask Questions

On the Convergence of Deep Networks with Sample Quadratic Overparameterization


Jan 12, 2021
Asaf Noy, Yi Xu, Yonathan Aflalo, Rong Jin


  Access Paper or Ask Questions