Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
On the Convergence of Deep Networks with Sample Quadratic Overparameterization

Jan 12, 2021
Asaf Noy, Yi Xu, Yonathan Aflalo, Rong Jin


  Access Paper or Ask Questions

Attentional Biased Stochastic Gradient for Imbalanced Classification

Dec 13, 2020
Qi Qi, Yi Xu, Rong Jin, Wotao Yin, Tianbao Yang

* 25pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

PoP-Net: Pose over Parts Network for Multi-Person 3D Pose Estimation from a Depth Image

Dec 12, 2020
Yuliang Guo, Zhong Li, Zekun Li, Xiangyu Du, Shuxue Quan, Yi Xu


  Access Paper or Ask Questions

WeMix: How to Better Utilize Data Augmentation

Oct 03, 2020
Yi Xu, Asaf Noy, Ming Lin, Qi Qian, Hao Li, Rong Jin


  Access Paper or Ask Questions

Topic-Aware Multi-turn Dialogue Modeling

Sep 26, 2020
Yi Xu, Hai Zhao, Zhuosheng Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Object Detection in the Context of Mobile Augmented Reality

Aug 15, 2020
Xiang Li, Yuan Tian, Fuyao Zhang, Shuxue Quan, Yi Xu

* accepted to IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR) 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Talking-head Generation with Rhythmic Head Motion

Jul 16, 2020
Lele Chen, Guofeng Cui, Celong Liu, Zhong Li, Ziyi Kou, Yi Xu, Chenliang Xu


  Access Paper or Ask Questions

Malignancy-Aware Follow-Up Volume Prediction for Lung Nodules

Jun 24, 2020
Yamin Li, Jiancheng Yang, Yi Xu, Jingwei Xu, Xiaodan Ye, Guangyu Tao, Xueqian Xie, Guixue Liu

* MICCAI 2020, with supplementary materials 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Understanding Label Smoothing

Jun 20, 2020
Yi Xu, Yuanhong Xu, Qi Qian, Hao Li, Rong Jin


  Access Paper or Ask Questions

A Practical Online Method for Distributionally Deep Robust Optimization

Jun 17, 2020
Qi Qi, Zhishuai Guo, Yi Xu, Rong Jin, Tianbao Yang

* 20 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Relational Learning between Multiple Pulmonary Nodules via Deep Set Attention Transformers

Apr 12, 2020
Jiancheng Yang, Haoran Deng, Xiaoyang Huang, Bingbing Ni, Yi Xu

* 2020 IEEE 17th International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

Decoupled Gradient Harmonized Detector for Partial Annotation: Application to Signet Ring Cell Detection

Apr 09, 2020
Tiancheng Lin, Yuanfan Guo, Canqian Yang, Jiancheng Yang, Yi Xu

* accepted to Neurocomputing; 1st runner up of MICCAI DigestPath2019 challenge 

  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Fractional Dilated Convolution Network for Image Aesthetics Assessment

Apr 06, 2020
Qiuyu Chen, Wei Zhang, Ning Zhou, Peng Lei, Yi Xu, Yu Zheng, Jianping Fan

* Accepted by CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Sharp Analysis of Epoch Stochastic Gradient Descent Ascent Methods for Min-Max Optimization

Feb 13, 2020
Yan Yan, Yi Xu, Qihang Lin, Wei Liu, Tianbao Yang


  Access Paper or Ask Questions

Quaternion Product Units for Deep Learning on 3D Rotation Groups

Dec 17, 2019
Xuan Zhang, Shaofei Qin, Yi Xu, Hongteng Xu


  Access Paper or Ask Questions

Non-Local ConvLSTM for Video Compression Artifact Reduction

Oct 27, 2019
Yi Xu, Longwen Gao, Kai Tian, Shuigeng Zhou, Huyang Sun

* ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Probabilistic Radiomics: Ambiguous Diagnosis with Controllable Shape Analysis

Oct 20, 2019
Jiancheng Yang, Rongyao Fang, Bingbing Ni, Yamin Li, Yi Xu, Linguo Li

* MICCAI 2019 (early accept), with supplementary materials 

  Access Paper or Ask Questions

On Leveraging the Visual Modality for Neural Machine Translation

Oct 07, 2019
Vikas Raunak, Sang Keun Choe, Quanyang Lu, Yi Xu, Florian Metze

* Accepted to INLG 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Evaluating and Boosting Uncertainty Quantification in Classification

Sep 16, 2019
Xiaoyang Huang, Jiancheng Yang, Linguo Li, Haoran Deng, Bingbing Ni, Yi Xu


  Access Paper or Ask Questions

Stochastic Optimization for Non-convex Inf-Projection Problems

Aug 26, 2019
Yan Yan, Yi Xu, Lijun Zhang, Xiaoyu Wang, Tianbao Yang


  Access Paper or Ask Questions

3D Virtual Garment Modeling from RGB Images

Jul 31, 2019
Yi Xu, Shanglin Yang, Wei Sun, Li Tan, Kefeng Li, Hui Zhou

* 9 pages; 9 figures; accepted to IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Pose Guided Fashion Image Synthesis Using Deep Generative Model

Jun 17, 2019
Wei Sun, Jawadul H. Bappy, Shanglin Yang, Yi Xu, Tianfu Wu, Hui Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Stochastic Primal-Dual Algorithms with Faster Convergence than $O(1/\sqrt{T})$ for Problems without Bilinear Structure

Apr 23, 2019
Yan Yan, Yi Xu, Qihang Lin, Lijun Zhang, Tianbao Yang


  Access Paper or Ask Questions

Quaternion Convolutional Neural Networks

Mar 02, 2019
Xuanyu Zhu, Yi Xu, Hongteng Xu, Changjian Chen


  Access Paper or Ask Questions

Disentangled Deep Autoencoding Regularization for Robust Image Classification

Feb 27, 2019
Zhenyu Duan, Martin Renqiang Min, Li Erran Li, Mingbo Cai, Yi Xu, Bingbing Ni

* 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Analogy Search Engine: Finding Analogies in Cross-Domain Research Papers

Dec 17, 2018
Jieli Zhou, Yuntao Zhou, Yi Xu


  Access Paper or Ask Questions

Stochastic Optimization for DC Functions and Non-smooth Non-convex Regularizers with Non-asymptotic Convergence

Nov 28, 2018
Yi Xu, Qi Qi, Qihang Lin, Rong Jin, Tianbao Yang


  Access Paper or Ask Questions

Learning with Non-Convex Truncated Losses by SGD

May 21, 2018
Yi Xu, Shenghuo Zhu, Sen Yang, Chi Zhang, Rong Jin, Tianbao Yang


  Access Paper or Ask Questions

NEON+: Accelerated Gradient Methods for Extracting Negative Curvature for Non-Convex Optimization

Mar 01, 2018
Yi Xu, Rong Jin, Tianbao Yang

* The main result is merged into our manuscript "First-order Stochastic Algorithms for Escaping From Saddle Points in Almost Linear Time" (arXiv:1711.01944) 

  Access Paper or Ask Questions

First-order Stochastic Algorithms for Escaping From Saddle Points in Almost Linear Time

Mar 01, 2018
Yi Xu, Rong Jin, Tianbao Yang

* 40 pages; updated some proofs, included some new results 

  Access Paper or Ask Questions