Alert button
Picture for Mingquan Lin

Mingquan Lin

Alert button

Harnessing the power of longitudinal medical imaging for eye disease prognosis using Transformer-based sequence modeling

Add code
Bookmark button
Alert button
May 14, 2024
Gregory Holste, Mingquan Lin, Ruiwen Zhou, Fei Wang, Lei Liu, Qi Yan, Sarah H. Van Tassel, Kyle Kovacs, Emily Y. Chew, Zhiyong Lu, Zhangyang Wang, Yifan Peng

Viaarxiv icon

Deep learning with noisy labels in medical prediction problems: a scoping review

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 19, 2024
Yishu Wei, Yu Deng, Cong Sun, Mingquan Lin, Hongmei Jiang, Yifan Peng

Figure 1 for Deep learning with noisy labels in medical prediction problems: a scoping review
Figure 2 for Deep learning with noisy labels in medical prediction problems: a scoping review
Figure 3 for Deep learning with noisy labels in medical prediction problems: a scoping review
Figure 4 for Deep learning with noisy labels in medical prediction problems: a scoping review
Viaarxiv icon

A survey of recent methods for addressing AI fairness and bias in biomedicine

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 13, 2024
Yifan Yang, Mingquan Lin, Han Zhao, Yifan Peng, Furong Huang, Zhiyong Lu

Figure 1 for A survey of recent methods for addressing AI fairness and bias in biomedicine
Figure 2 for A survey of recent methods for addressing AI fairness and bias in biomedicine
Figure 3 for A survey of recent methods for addressing AI fairness and bias in biomedicine
Figure 4 for A survey of recent methods for addressing AI fairness and bias in biomedicine
Viaarxiv icon

Improving Fairness of Automated Chest X-ray Diagnosis by Contrastive Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 25, 2024
Mingquan Lin, Tianhao Li, Zhaoyi Sun, Gregory Holste, Ying Ding, Fei Wang, George Shih, Yifan Peng

Viaarxiv icon

Towards long-tailed, multi-label disease classification from chest X-ray: Overview of the CXR-LT challenge

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 24, 2023
Gregory Holste, Yiliang Zhou, Song Wang, Ajay Jaiswal, Mingquan Lin, Sherry Zhuge, Yuzhe Yang, Dongkyun Kim, Trong-Hieu Nguyen-Mau, Minh-Triet Tran, Jaehyup Jeong, Wongi Park, Jongbin Ryu, Feng Hong, Arsh Verma, Yosuke Yamagishi, Changhyun Kim, Hyeryeong Seo, Myungjoo Kang, Leo Anthony Celi, Zhiyong Lu, Ronald M. Summers, George Shih, Zhangyang Wang, Yifan Peng

Figure 1 for Towards long-tailed, multi-label disease classification from chest X-ray: Overview of the CXR-LT challenge
Figure 2 for Towards long-tailed, multi-label disease classification from chest X-ray: Overview of the CXR-LT challenge
Figure 3 for Towards long-tailed, multi-label disease classification from chest X-ray: Overview of the CXR-LT challenge
Figure 4 for Towards long-tailed, multi-label disease classification from chest X-ray: Overview of the CXR-LT challenge
Viaarxiv icon

A scoping review on multimodal deep learning in biomedical images and texts

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 14, 2023
Zhaoyi Sun, Mingquan Lin, Qingqing Zhu, Qianqian Xie, Fei Wang, Zhiyong Lu, Yifan Peng

Figure 1 for A scoping review on multimodal deep learning in biomedical images and texts
Figure 2 for A scoping review on multimodal deep learning in biomedical images and texts
Figure 3 for A scoping review on multimodal deep learning in biomedical images and texts
Figure 4 for A scoping review on multimodal deep learning in biomedical images and texts
Viaarxiv icon

Evaluate underdiagnosis and overdiagnosis bias of deep learning model on primary open-angle glaucoma diagnosis in under-served patient populations

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 29, 2023
Mingquan Lin, Yuyun Xiao, Bojian Hou, Tingyi Wanyan, Mohit Manoj Sharma, Zhangyang Wang, Fei Wang, Sarah Van Tassel, Yifan Peng

Figure 1 for Evaluate underdiagnosis and overdiagnosis bias of deep learning model on primary open-angle glaucoma diagnosis in under-served patient populations
Figure 2 for Evaluate underdiagnosis and overdiagnosis bias of deep learning model on primary open-angle glaucoma diagnosis in under-served patient populations
Figure 3 for Evaluate underdiagnosis and overdiagnosis bias of deep learning model on primary open-angle glaucoma diagnosis in under-served patient populations
Figure 4 for Evaluate underdiagnosis and overdiagnosis bias of deep learning model on primary open-angle glaucoma diagnosis in under-served patient populations
Viaarxiv icon

Prior Knowledge Enhances Radiology Report Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 11, 2022
Song Wang, Liyan Tang, Mingquan Lin, George Shih, Ying Ding, Yifan Peng

Figure 1 for Prior Knowledge Enhances Radiology Report Generation
Figure 2 for Prior Knowledge Enhances Radiology Report Generation
Figure 3 for Prior Knowledge Enhances Radiology Report Generation
Figure 4 for Prior Knowledge Enhances Radiology Report Generation
Viaarxiv icon

Artificial Intelligence in Tumor Subregion Analysis Based on Medical Imaging: A Review

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 25, 2021
Mingquan Lin, Jacob Wynne, Yang Lei, Tonghe Wang, Walter J. Curran, Tian Liu, Xiaofeng Yang

Figure 1 for Artificial Intelligence in Tumor Subregion Analysis Based on Medical Imaging: A Review
Figure 2 for Artificial Intelligence in Tumor Subregion Analysis Based on Medical Imaging: A Review
Figure 3 for Artificial Intelligence in Tumor Subregion Analysis Based on Medical Imaging: A Review
Figure 4 for Artificial Intelligence in Tumor Subregion Analysis Based on Medical Imaging: A Review
Viaarxiv icon

Using Radiomics as Prior Knowledge for Abnormality Classification and Localization in Chest X-rays

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 25, 2020
Yan Han, Chongyan Chen, Liyan Tang, Mingquan Lin, Ajay Jaiswal, Ying Ding, Yifan Peng

Figure 1 for Using Radiomics as Prior Knowledge for Abnormality Classification and Localization in Chest X-rays
Figure 2 for Using Radiomics as Prior Knowledge for Abnormality Classification and Localization in Chest X-rays
Figure 3 for Using Radiomics as Prior Knowledge for Abnormality Classification and Localization in Chest X-rays
Figure 4 for Using Radiomics as Prior Knowledge for Abnormality Classification and Localization in Chest X-rays
Viaarxiv icon