Alert button
Picture for Ruisi Cai

Ruisi Cai

Alert button

Robust Mixture-of-Expert Training for Convolutional Neural Networks

Aug 19, 2023
Yihua Zhang, Ruisi Cai, Tianlong Chen, Guanhua Zhang, Huan Zhang, Pin-Yu Chen, Shiyu Chang, Zhangyang Wang, Sijia Liu

Figure 1 for Robust Mixture-of-Expert Training for Convolutional Neural Networks
Figure 2 for Robust Mixture-of-Expert Training for Convolutional Neural Networks
Figure 3 for Robust Mixture-of-Expert Training for Convolutional Neural Networks
Figure 4 for Robust Mixture-of-Expert Training for Convolutional Neural Networks
Viaarxiv icon

H$_2$O: Heavy-Hitter Oracle for Efficient Generative Inference of Large Language Models

Jul 19, 2023
Zhenyu Zhang, Ying Sheng, Tianyi Zhou, Tianlong Chen, Lianmin Zheng, Ruisi Cai, Zhao Song, Yuandong Tian, Christopher Ré, Clark Barrett, Zhangyang Wang, Beidi Chen

Figure 1 for H$_2$O: Heavy-Hitter Oracle for Efficient Generative Inference of Large Language Models
Figure 2 for H$_2$O: Heavy-Hitter Oracle for Efficient Generative Inference of Large Language Models
Figure 3 for H$_2$O: Heavy-Hitter Oracle for Efficient Generative Inference of Large Language Models
Figure 4 for H$_2$O: Heavy-Hitter Oracle for Efficient Generative Inference of Large Language Models
Viaarxiv icon

Robust Weight Signatures: Gaining Robustness as Easy as Patching Weights?

Feb 24, 2023
Ruisi Cai, Zhenyu Zhang, Zhangyang Wang

Figure 1 for Robust Weight Signatures: Gaining Robustness as Easy as Patching Weights?
Figure 2 for Robust Weight Signatures: Gaining Robustness as Easy as Patching Weights?
Figure 3 for Robust Weight Signatures: Gaining Robustness as Easy as Patching Weights?
Figure 4 for Robust Weight Signatures: Gaining Robustness as Easy as Patching Weights?
Viaarxiv icon